FÅR KRITIKK: Helseminister Bent Høie får kritikk for å ikke sette av penger til endringer i svangerskapsomsorgen.
FÅR KRITIKK: Helseminister Bent Høie får kritikk for å ikke sette av penger til endringer i svangerskapsomsorgen. Foto: Fredrik Hagen

– En mester i å finne på dårlige unnskyldninger

Til tross for at Stortinget har vedtatt å innføre tidlig ultralyd til alle gravide og fosterdiagnostikk, ble det ikke tildelt én krone til dette i årets statsbudsjett. Nå raser opposisjonen.

Tidlig ultralyd til alle gravide og fosterdiagnostikk for de over 35 år ble vedtatt av Stortinget i mai i år. Men i statsbudsjettet der helsevesenet var en stor budsjettvinner kom det ingen penger til disse tilbudene.

– Jeg tolker det som en manglende vilje fra regjeringens side til å oppfylle det vedtaket som Stortinget gjorde 26. mai i år. Det betyr at norske kvinner ikke får den informasjonen om svangerskapet sitt og barnet de bærer på slik Stortinget har bestemt, sier stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

– Nødt til å levere

I Norge fødes det 55.000 barn i året og tidlig ultralyd til alle vil kunne medføre flere tilgjengelige jordmødre og ultralydmaskiner.

Fremskrittspartiet mener dagens budsjett viser at regjeringen med vilje utsetter å innføre tilbudene som ble vedtatt.

– Bent Høie er jo en mester i å finne på dårlige unnskyldninger for å ikke gjennomføre politikk han er uenig i. Men her har han ikke et stortingflertall bak seg og han er nødt til å levere på dette, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

Helseminister Bent Høie sier han ikke kan innføre noe som ikke er ferdig utredet. 1. november skal Helsedirektoratet levere en rapport på hvor mye endringene vil koste og hvordan det kan organiseres.

– Det er jo Stortinget selv som må ta ansvar for at de har gjort vedtak som ikke er ferdig utredet. Det må vi gjøre for å få gode svar på hva dette koster i forhold til utstyr, antall jordmødre og hvordan det vil påvirke andre viktige oppgaver. Dette er ting vi må få svar på før vi eventuelt kan følge opp disse vedtakene, sier Høie til TV 2.

– Uheldig

Tidligere denne uken ba Jordmorforbundet om øremerkede midler for å løse en allerede prekær jordmormangel. De mener endringene i den nye bioteknologiloven øker presset på myndighetene enda mer og er skuffet over å ikke bli prioritert.

– Nå er dette satt på vent av regjeringen og ikke prioritert med tilstrekkelig midler i Statsbudsjettet. Det er uheldig, da endringene med tidlig ultralyd av jordmor til gravide i første trimester er et stort fremskritt for kvinnehelsen. Korrekt og verdinøytral informasjon på et tidligere stadium i svangerskapet vil både sørge for en bedre svangerskapsomsorg, og riktig oppfølging til rett tid, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Schjelderup-Eriksen til TV 2.

Nå vil Fremskrittspartiet ta svangerskapsomsorgen inn i budsjettforhandlingene.

– Vi vet at verken Høyre eller KrF er interessert i å gi en bedre svangerskapsoppføling til kvinner med risikosvangerskap en bedre oppfølging, men det har Stortinget slått fast så dette blir en del av forhandlingene nå, sier Bruun-Gundersen (Frp).

Relatert