STUDIETID: Økonomien er ikke alltid den beste når man er ung. Statsbudsjettet kan påvirke hvor mye man har å rutte med.
STUDIETID: Økonomien er ikke alltid den beste når man er ung. Statsbudsjettet kan påvirke hvor mye man har å rutte med. Foto: Thomas Brun / NTB

Studenten

Disse postene i statsbudsjettet har betydning for studenter og unge voksne.

Bolig og utdanningsbygg:

 • I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår de å bygge 1650 nye studentboliger. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det ikke er nok.

  – Jeg blir opprørt over forslaget fra regjeringen. Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap, samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer. Her må Stortinget rydde opp, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon.

  Til sammen har regjeringen siden 2014 gitt penger til om lag 17.600 studentboliger. Det gir et årlig snitt på over 2.200.
 • Det er også bevilget penger til å oppgradere over 2.000 eldre studentboliger.
 • I statsbudsjettet kommer det over to milliarder kroner til nye bygninger og arealer ved norske universitet og høyskoler. 1,4 milliarder kroner skal gå til det nye livsvitenskapsbygget på Universitetet i Oslo, som er budsjettert til å koste til sammen 7,6 milliarder kroner, skriver Kunnskapsdepartementet.

  I tillegg skal det komme 235 friske millioner til nytt campus for NMBU på Ås, samt penger til samlingen av campus ved NTNU i Trondheim og det planlagte nybygget ved Nord universitet i Bodø. 155 millioner går til å videreføre en ordning med penger til oppgradering av areal ved universiteter og høyskoler.
 • Regjeringen foreslår å øke utdanningskapasiteten ved universiteter og høyskoler tilsvarende rundt 5000 nye studieplasser. Av disse er 4000 plasser en del av Utdanningsløftet 2020, mens de øvrige er innfasing av tidligere tildelinger fra 2016–20. I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling til fleksible studietilbud. Regjeringen foreslår også å videreføre de 250 rekrutteringsstillingene som ble opprettet våren 2020.

Sparing:

 • I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det en endring av BSU-ordningen. Etter et boligkjøp vil du ikke lenger få skattefradrag for BSU-kontoen. Les mer om hva BSU-endringen betyr her.

  – Høyere årlig sparebeløp vil gjøre det lettere å utnytte rammen for samlet sparing før man kjøper bolig, påpeker finansminister Jan Tore Sanner (H).

  Personer som ikke får skattefradrag etter de nye reglene, kan likevel velge både å la kontoen stå urørt og fortsette å spare i den, dersom banken tilbyr det.

 • Det blir samtidig gunstigere for unge å spare til bolig, gjennom at det maksimale årlige sparebeløpet i BSU-ordningen økes fra 25.000 kroner til 27.500 kroner.

Skatt:

 • Frikortgrensen, altså hvor mye du kan jobbe uten å skatte, økes fra 55.000 til 60.000 kroner.
 • Den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Total kostnad for endringene blir 450 millioner kroner.

Annet

 • Regjeringen har satt av 180 millioner kroner til innføring av nye læreplaner, og 80 millioner til digital undervisning i statsbudsjettet for neste år.
 • Regjeringen setter av 100 millioner kroner til en midlertidig ordning for kunstnere. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 ble det satt av 100 millioner kroner til to midlertidige ordninger for utøvende og skapende kunstnere. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å videreføre tiltaket og styrke kunstnerstipendene med 100 millioner kroner til arbeidsstipender, noe som innebærer 309 midlertidige hjemler i ordningen.

  Størrelsen på alle de ordinære kunstnerstipendene blir økt fra 276.805 kroner til 283.210 kroner. Det er også foreslått fire nye varige arbeidsstipendhjemler, slik at det vil være 845 ordinære slike hjemler i 2021 og 490 langvarige stipendhjemler.

Høyre, Venstre og KrF danner en mindretallsregjering, som betyr at regjeringen må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall.

Det er derfor mulig at regjeringens budsjettforslag kan bli endret som følge av forhandlinger.

Relatert