Flyktninger venter på å få komme inn i den nye midlertige leiren som greske myndigheter har satt opp etter at Moria leir brant ned.
Flyktninger venter på å få komme inn i den nye midlertige leiren som greske myndigheter har satt opp etter at Moria leir brant ned. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ap stemte for forslag om å hente flere asylsøkere fra Hellas

SV og MDG la i dag inn et forslag om at Norge skal hente langt flere asylsøkere fra Hellas enn de 50 regjeringen allerede har lovet å ta imot.

Partileder for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Une Bastholm, fremmet under trontaledebatten i Stortinget i dag et forslag på vegne av MDG og SV om at Norge skal bidra langt sterkere for å hjelpe Hellas i flyktningkrisen landet er i.

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre relokalisering av asylsøkere fra Hellas til Norge så raskt som mulig», og øke antallet til betydelig flere enn 50 i 2020, heter det i forslaget.

Partiene jobbet tirsdag ettermiddag i Stortinget for å få flertall for forslaget, men ble nedstemt.

Arbeiderpartiet og Rødt stemte for forslaget, mens Senterpartiet, Frp og regjeringspartiene stemte mot.

Prioriterer de 50 først

– Vi har vurdert forslaget, og er glad for at det er et engasjement for å gjøre mer for å hjelpe Hellas, men kommer ikke til å stemme for, sa parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan før avstemningen.

– Det betyr ikke at vi har satt noe punktum for å hjelpe, men vi prioriterer først å få på plass de 50 asylsøkerne som regjeringen har sagt vi skal ta imot, understreker han.

Grøvan sier arbeidet med å velge ut asylsøkerne er godt i gang, og at regjeringen har uttrykt et ønske om å hente dem så raskt som mulig.

Håpet på Ap-støtte

MDG og SV håpet til det siste på et flertall, selv om det lå an til at forslaget falt.

Ap hadde på forhånd signalisert at de kom til å stemme for, og dersom Sp hadde stemt sammen med de andre rødgrønne partiene, manglet det kun fire stemmer for enten KrF eller Venstre for et flertall, ifølge MDG.

– Det er veldig trist dersom det blir KrF og Venstre som blokkerer i Stortinget for at Norge tar imot flere enn 50 asylsøkere fra Hellas, når det er et ønske både i befolkningen og i kommunene, uttalte Bastholm.

– Gitt vår enorme kapasitet til å ta imot flere, er 50 er et skrekkelig lavt tall når vi har en prekær situasjon for mange barnefamilier og mindreårige i Hellas, og vinteren er på vei, sa partilederen.

Akutt krise

Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og leder for kommunalkomiteen, viste til at krisen for flyktningene i Hellas er akutt.

– Norge må ta ansvar for å sikre stabilitet i Europa, og hjelpe mennesker på flukt. Vi har plass, penger og det er i vår interesse at Hellas og lokalbefolkningen der får avlastning, sa Andersen.

Men partiene klarte altså ikke å overbevise flertallet om at det må hentes flere enn 50 asylsøkere fra Hellas.

Relatert