Næringsminister Iselin Nybø (V) (t.v.) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) la fram en ny eksporthandlingsplan hos industribedriften Nordox i Oslo tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB
Næringsminister Iselin Nybø (V) (t.v.) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) la fram en ny eksporthandlingsplan hos industribedriften Nordox i Oslo tirsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Regjeringen vil styrke norsk eksport

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år. Nyskapningen Business Norway etableres for et tettere samarbeid med næringslivet.

Regjeringen lanserte tirsdag eksporthandlingsplanen «For og med norsk næringsliv».

– Eksportbedriftene skaper arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Nå er de inne i en krevende periode, og vi vil gjøre det vi kan for at de kan fortsette med dette under og etter koronakrisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen vil opprette en ny enhet og samle kompetanse der for å bygge et sterkere samarbeid med næringslivet. Enheten har foreløpig arbeidsnavnet Business Norway.

– Vi foreslår å bevilge 75 millioner kroner til en strategisk satsing på eksport, gjennom Business Norway, sier Nybø.

I tillegg vil regjeringen bruke 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.

Avhengig av handelsregelverk

Det skal oppnevnes et midlertidig eksportpanel med representanter fra næringslivet som skal gi råd og innspill til arbeidet med Business Norway.

– Eksporthandlingsplanen skal bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, både i Norge og på verdensmarkedene, sier Nybø.

Hun presenterte tirsdag planen sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i fabrikklokalene til industribedriften Nordox på Helsfyr i Oslo.

– God og forutsigbar markedsadgang ligger til grunn for alt vi ønsker å få til på eksportområdet. Vi er avhengige av et velfungerende internasjonalt handelsregelverk gjennom WTO og tilgang til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen, sier utenriksministeren.

Eksporterer mest til EU

Handlingsplanen bygger på regjeringens eksportstrategi fra 2017.

– Som følge av at situasjonen for norsk næringsliv har endret seg, blant annet som følge av koronakrisen, er det behov for nye tiltak, sier Nybø.

Målet er økt verdiskaping i Norge og at norsk eksport skal bidra til å bygge opp norsk næringsliv etter koronakrisen.

Samlet norsk eksport var på 1.311 milliarder kroner i 2019. I perioden 2014–2019 har eksporten i alt økt med 87 milliarder kroner (7,1 prosent).

Norsk eksport inkluderer salg av varer, tjenester, råolje og naturgass, samt skip.

Rundt 80 prosent av vareeksporten og halvparten av tjenesteeksporten vår går til EU, 10 prosent går til Asia, mens nær 6 prosent går til Nord- og Mellom-Amerika. Litt under 2 prosent av eksporten går til Afrika, mens eksporten til Sør-Amerika ligger i underkant av 1 prosent.

(©NTB)