Barnevernet visste om omsorgssvikt i seks år - grep ikke inn

Trondheim kommune lot barna bo hjemme hos rusmisbrukende foreldre. Nå beklager kommunen til trillingene.

Hanne, Marius og Lise Thorvaldsen var fire år gamle da de første bekymringsmeldingene kom inn til barnevernet i Trondheim i 1994. Naboer fant stadig fireåringene gråtende i oppgangen, kun ikledd pysjamas.

Gjennom seks år fikk barnevernet gjentatte meldinger om at barna ble utsatt for grov omsorgssvikt, uten å gripe inn.

Et at forholdene det ble varslet hyppigst om, var at barna var overlatt til seg selv i dager og netter - og måtte klare seg helt alene.

TV 2 har gått gjennom barnevernets egne dokumenter i saken. Gjennomgangen viser at:

  • 18 ganger fikk barnevernet beskjed om at trillingene var alene hjemme - ofte på nettene. I to tilfeller var barna fire år.
  • Barnevernet fikk 15 meldinger om at foreldrene var ruset sammen med barna.
  • Seks ganger fikk barnevernet vite at faren var voldelig mot barnas mor, også foran barna.
  • 31 ganger fikk barnevernet meldinger om at barna var negativt psykisk påvirket av situasjonen.
  • I seks meldinger sto det at barna ikke fikk mat eller fikk for lite å spise.

– Det er en tragedie. Først og fremst er det en familie som ikke har fått den hjelpen de trengte, sier Camilla Trud Nereid, Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune. Nereid er barnevernets øverste ansvarlige.

ALENE: Fra barna var små ble de overlatt til seg selv mens foreldrene var ute og drakk.
ALENE: Fra barna var små ble de overlatt til seg selv mens foreldrene var ute og drakk. Foto: Privat

– Det er uakseptabelt

Da barnevernet vurderte de første varslene i 1994, mente de saken var alvorlig og at det hastet. De fryktet også at barna hadde levd under vanskelige forhold i lang tid.

Likevel tok det sju måneder før barnevernet kontaktet foreldrene, viser TV 2s granskning.

– Det er uakseptabelt. Denne saken ender med at Fylkesnemnda vedtar omsorgsovertakelse, men tidsfaktoren er jo kritisk her. For så små barn er det avgjørende at man kommer på banen og gjør noe som er hjelpsomt fort, sier Trud Nereid til TV 2.

Først da barna var ti år, bestemte Fylkesnemnda at kommunen skulle ta over omsorgen for barna.

Etter å ha sett TV 2s funn i saken kommer Nereid nå med en offentlig beklagelse på vegne av Trondheim kommune:

– For det det er verdt så vil jeg si unnskyld til barna.

Ordfører kaller saken «grov»

Mandag morgen kommer også Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) med en beklagelse til trillingene.

– På vegne av kommunen vil jeg be om unnskyldning for den belastende oppveksten de har hatt, sier Ottervik.

BEKLAGER: Ap-ordfører Rita Ottervik kommer også med en beklagelse til trillingene.
BEKLAGER: Ap-ordfører Rita Ottervik kommer også med en beklagelse til trillingene. Foto: NTB

At det kom svært alvorlige varsler da barna var små, som ble henlagt etter ett enkelt hjemmebesøk, kaller hun «uforståelig».

– Hvordan kunne en slik svikt skje?

– Det er veldig vanskelig å forstå. Det er og veldig rørende å se hvor mange nabokjerringer som har brydd seg, varslet og tatt vare på barna. Samtidig er det opprørende å se hvor lang tid det tok før barnevernet tok fatt i det her og fikk ungene i trygge omgivelser.

– Det er åpenbart at barna har blitt ignorert, sier Ottervik.

Kun kaller saken til trillingene for «grov og spesiell» - og håper og tror ikke dette skjer i dag.

Ottervik sier det har skjedd en stor utvikling i barnevernet siden 90-tallet, og at man i dag fokuserer mye på å se hvordan barna har det, og etablere et tillitsforhold til dem.

– Det utelukker ikke at det ikke kan skje feil i dag, men det er stor forskjell på barnevernet i dag og på 90-tallet, sier hun.

– Burde hentet dem

Ifølge barnevernloven skal barnevernet umiddelbart gripe inn dersom barn er uten omsorgspersoner - altså når det er uforsvarlig at barn er alene. Søndag svarte Camilla Trud Nereid i Trondheim på en rekke spørsmål om saken.

TRILLINGER: Programserien Vårt lille land har laget en dokumentar om søsknenes oppvekst.
TRILLINGER: Programserien Vårt lille land har laget en dokumentar om søsknenes oppvekst. Foto: Privat

– Barnevernet visste at barna var alene mens foreldrene dro for å ruse seg. Hvorfor hentet dere de ikke?

– Jeg kjenner ikke vurderingene som ble gjort den gangen. Men for meg fremstår det som rart at de ikke ble hentet hvis man hadde et godt sted å hente dem til, som annen familie, nettverk eller beredskapshjem sier Nereid.

– Når barnet er fire år, innelåst og overlatt til seg selv, burde det utløse akuttiltak. Burde ikke barnevernet hentet dem?

– Det fremgår av dokumentasjonen at dette er noe som har gjentatt seg flere ganger, så her var det alvorlig grunn for bekymring. Undersøkelse burde blitt igangsatt umiddelbart.

– Minst femten ganger fikk barnevernet vite at foreldrene var ruset sammen med barna. Hva tenker du om det?

MAPPENE: Trillingene trodde ingen visste hvor ille det sto til på hjemmebane. Barnevernets egen dokumentasjon viser det motsatte.
MAPPENE: Trillingene trodde ingen visste hvor ille det sto til på hjemmebane. Barnevernets egen dokumentasjon viser det motsatte. Foto: Frank Melhus / TV 2

– Det er en tragedie. Det her er jo først og fremst en familie som ikke har fått den hjelpen de trengte. Det å leve med rus i nære relasjoner er høyrisiko. Det er en stor belastning i seg selv, og leder ofte til veldig mange andre ting, som høyt konfliktnivå, vold, trusler og dårlig økonomi.

– Barnevernet fikk vite om vold, rus og omsorgssvikt - og tiltakene som ble satt inn var busskort og gratis SFO. Hvorfor gjorde dere ikke mer?

– Det skjønner ikke jeg heller. Når det er sagt så syns jeg SFO i seg selv er et godt tiltak, fordi barna da kan ha en trygg arena med trygge voksenpersoner som i hvert fall ivaretar omsorgsbehovet der. Men det er selvfølgelig ikke tilstrekkelig.

Trillingens mor støtter at barna forteller sin historie til TV 2. Barna far erkjenner omsorgssvikt i form av økonomiske problemer og hyppige flyttinger, men benekter store rusproblemer, og at barna var alene om nettene eller uten mat.

– Barnevernet hadde over 65 samtaler og møter med faren, men få med barna selv. Hva tenker du om det?

– Det tenker jeg er veldig alvorlig. Jeg tenker også at det viser hvordan barnevernet var, men som barnevernet ikke lenger er. For nå er det det første punkt i boka, å snakke med barnet. Siden den gang tror jeg barnevernet har gjort et kvantesprang når det gjelder å ha tillitt til barnas egen historie.

BEKLAGER: Camilla Trud Nereid, Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, kommer med en offentlig unnskyldning til trillingene.
BEKLAGER: Camilla Trud Nereid, Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune, kommer med en offentlig unnskyldning til trillingene. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Hva vil kommunen gjøre i denne saken?

– Dette er ikke en aktiv sak for Trondheim kommune, men vi vil bruke den som et av flere eksempler for de som jobber i tjenestene våre, slik at vi kan bli enda bedre.