260 millioner til nye læreplaner og digital undervisning

Regjeringen har satt av 180 millioner kroner til innføring av nye læreplaner, og 80 millioner til digital undervisning i statsbudsjettet for neste år. Utdanningsforbundet frykter imidlertid at pengene ikke når fram.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kan røpe at regjeringen i statsbudsjettet for 2021 setter av 180 millioner til å fornye bøker og andre læremidler i forbindelse med at skolen nå har fått nye læreplaner.

Nye læreplaner

– Nå gjennomfører vi den største fornyelsen i skolen siden kunnskapsløftet i 2007, sier Melby til TV 2.

Fagfornyelsen innebærer at læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet, som følge av reformen Kunnskapsløftet 2020.

– Vi har fått nye læreplaner, og da må vi også ha nye læremidler. Vi har satt av penger til dette i årets budsjett, men vi vet også at det er mange skoler som ikke har fått oppdatert alt av læremidler. Derfor setter vi av penger også i neste års budsjett til dette, sier Melby.

Pengene går i til grunnskolen, gjennom øremerkede midler til kommunene (se detaljer i faktaboks).

I tillegg til den tradisjonelle læreboka, kan dette gå til alt fra pedagogiske nettsider til videospill og apper, som brukes i undervisningen.

Fakta: Slik fordeles millionene

Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til læremidler til fagfornyelsen til statsbudsjettet i 2021.

50 millioner av disse skal gå til digitale læremidler.

15 millioner skal gå til innkjøp av læremidler innen smale fag.

15 millioner kroner går til Sametinget, som skal bruke det til å kjøpe lærermidler på samisk.

I tillegg foreslås det 80 millioner kroner til støtte for kommunene til digital undervisning.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.

Det settes også av en pott på 80 millioner kroner til digital undervisning, som kommunene kan søke om.

– Vi satte av en ekstra post i sommer til digitale læremidler, på grunn av pandemien. Det var flere kommuner enn noensinne som søkte på disse. Vi vet at mange lærere nå har fått økt digital kompetanse, og det er viktig at vi nå bruker det momentumet godt, sier kunnskapsministeren.

– Dramatisk situasjon

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier bevilgningen er sårt tiltrengt.

– Behovet er enormt, så dette vil bli godt mottatt. Så er det to spørsmål da; er dette nok, og kommer pengene frem, sier Handal til TV 2.

SÅRT TILTRENGT: Steffen Handal mener behovet er sterkt for mer penger til fagfornyelsen.
SÅRT TILTRENGT: Steffen Handal mener behovet er sterkt for mer penger til fagfornyelsen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han viser til at rundt 50 prosent av skolelederene i forbundet svarer at de i liten grad har penger til innkjøp av nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen.

– Det er en dramatisk situasjon. Vi har nye læreplaner, men vi mangler nye læremidler, sier forbundslederen.

– Kommer lovlig seint

Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, mener millionene kommer for sent for Skole-Norge.

– Dette synes jeg kommer lovlig seint. Fagfornyelsen er allerede i gang, og i veldig mange skoler har de nå fått nye læreplaner, men har gamle læremidler. Derfor er det bra at det nå kommer mer penger, men dessverre er det litt for lite, og litt for seint, sier Solberg og legger til:

KRITISK: Torstein Tvedt Solberg (Ap).
KRITISK: Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Sofie Prestegård

– Nå ha vi fått nye læreplaner med gamle læremidler, og da blir det ingen endring i klasserommet.

Han viser til at fagfornyelsen startet allerede i høst, og mener læremidlene allerede da burde vært på plass.

I følge Kunnskapsdepartementet ble det bevilget totalt 250 millioner kroner til fagfornyelsen i årets budsjettet.

Relatert