Slik har nordmenns alkoholvaner vært under pandemien

Nye tall viser at vi ikke har drukket mer alkohol enn før under koronapandemien.

Det var økning i alkoholsalg i Norge etter begrensning av svenskehandel og nedgang i taxfreehandel. Men koronapandemien ser ikke ut til å ha påvirket alkoholforbruket vårt nevneverdig, viser SSBs undersøkelse om rusmidler og tobakk.Den årlige kartleggingen er gjort i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Tallene som ble hentet inn ble gjort i andre kvartal i år.Det er