BRUKER IKKE TVANG: Helsepersonell er ekstra utsatt for å bli smittet, og å smitte, utsatte pasienter. Likevel vil ikke helsemyndighetene tvinge dem til å vaksinere seg. Her jobber to sykepleiere med en pasient som er mistenkt smittet med covid-19.
BRUKER IKKE TVANG: Helsepersonell er ekstra utsatt for å bli smittet, og å smitte, utsatte pasienter. Likevel vil ikke helsemyndighetene tvinge dem til å vaksinere seg. Her jobber to sykepleiere med en pasient som er mistenkt smittet med covid-19. Foto: Heiko Junge

frykter influensasesong på toppen av Covid-19:

Derfor vil de likevel ikke pålegge helsepersonell å vaksinere seg

I fjor var det bare rundt én av tre helsearbeidere som vaksinerte som mot influensa. I år blir utfordringen ekstraordinær, men helsedirektoratet sier det blir uaktuelt å bruke tvang.

Vi er snart på vei inn i årets influensasesong, mens vi står mitt i en diger pandemi. Dette gir utfordringer.

I et år der verden allerede håndterer ett smittsomt virus med potensial til å forårsake sykehusinnleggelse, er helsemyndighetene ekstra oppmerksomme på farene når vi straks går inn i årets influensasesong.

De siste årene har det pågått flere kampanjer for å få helsepersonell til å ta influensavaksinen. Likevel var det kun omlag én av tre som gjorde det i fjor.

– I år er det i svakeste laget, sier fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen.

– En etisk forpliktelse

Fagdirektør Madsen er hjertelege og jobber til daglig med hjertepasienter. Han forteller at det i år er viktigere enn noensinne å vaksinere så mange som mulig mot influensa.

– Det vi frykter er at vi skal få utbrudd av både influensa og covid-19, og at det skal bli en for stor belastning for helsevesenet, sier Madsen.

FORPLIKTELSE: Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener det er ekstra viktig at helsepersonell i år vaksinerer seg.
FORPLIKTELSE: Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener det er ekstra viktig at helsepersonell i år vaksinerer seg.

Helsemyndighetene har tidligere beskrevet hvordan de frykter at influensaviruset og koronaviruset kan forsterke hverandre. Om man blir smittet av et av virusene får man nedsatt immunforsvar, og er dermed mer mottagelig for en ny infeksjon.

Han mener det er en etisk forpliktelse for helsepersonell å vaksinere seg mot influensa.

– I år er det en ekstra sterk oppfordring om å vaksinere seg om man jobber i helsevesenet. Tvinge skal man ikke gjøre, men jeg synes det forplikter å jobbe som helsepersonell, spesielt i år, sier Madsen.

Har et mål om 75 prosent

I 2019 tok 34 prosent av helsepersonell i Norge influensavaksine, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er et godt stykke unna WHO og norske helsemyndigheters mål, som er at 75 prosent av helsearbeidere skal vaksinere seg mot influensa.

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
   Kilde: FHI

Helsedirektør Bjørn Guldvåg sier at ansatte i helsetjenesten bør vaksinere seg for å beskytte pasientene sine og for å sikre at helsetjenesten har en god beredskap gjennom hele influensasesongen.

– Vi er et godt stykke unna WHOs mål, men vi tror at vi skal komme langt nærmere i år, sier Guldvåg til TV 2.

Det er noen forskjeller mellom helseforetakene. Blant annet er dekningen høyere i spesialhelsetjenesten, mens det er stor variasjon mellom kommuner og på sykehjem og i omsorgsboliger, der det ligger mange pasienter i risikogruppen.

– Vi har hatt en tett dialog med helsetjenesten og det legges opp til at de ansatte i helsetjenesten skal kunne få vaksine på arbeidsplassen – og aller helst i arbeidstiden. Det viser seg at de aller fleste som ikke tok vaksine i fjor, men som hadde lyst til å ta det, oppgir at vaksinen var lite tilgjengelig mens de var på jobb. Så her har arbeidsgiverne en jobb å gjøre og vi jobber samme med kommune og sykehusene om å få til dette på en best mulig måte i år, sier Guldvåg.

Helsemyndighetene har bestilt en ekstra kraftig vaksine i år på grunn av den enestående situasjonen. Likevel er de bekymret for at helseforetak kan bli overbelastet.

– Det er alltid viktig at helsepersonell vaksinerer seg, men vi er i en spesiell situasjon i år. Vi kan si at det er enda viktigere. De må ikke få det, og de må ikke må ikke smitte pasienter. Helseforetakene må ha kapasitet til å håndtere mulige smitteutbrudd, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, til TV 2.

VIL IKKE TVINGE: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.
VIL IKKE TVINGE: Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen. Foto: Terje Pedersen

Har ikke vaksiner til alle

I år har Norge bestilt 1,2 millioner influensavaksiner. I tillegg har apotekene om lag 250.000 vaksiner som de kan distribuere.

I Norge er det omlag 300.000 personer som jobber i helsevesenet, og 1,6 millioner nordmenn er i den såkalte risikogruppen, som gjør deg ekstra utsatt for alvorlig sykdom om du blir smittet av enten koronaviruset eller influensa.

Med andre ord vil det ikke være nok vaksiner til alle som bør ta den.

– Det er en avstand der. Den totale mengden er beregnet utifra erfaring med tidligere års behov. I tillegg har spesialisthelsetjenestene og kommunene fått beskjed om å prioritere de i risikogruppene og helsepersonell, sier Torgersen.

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier at Norge har i år kjøpt inn 50 prosent flere influensavaksiner enn året før, men likevel har vi bare nok vaksinene til å vaksinere 63 prosent av målgruppene.

– Ettersom pandemien har sørget for en stor etterspørsel etter vaksine globalt, er det ikke mulig å kjøpe inn mer vaksine enn det vi allerede har gjort, sier Stoltenberg.

Uaktuelt å bruke tvang

Torgersen sier Helsedirektoratet likevel ikke har diskutert å pålegge helsepersonell å ta vaksinen.

– Hvor stor andel av norsk helsepersonell mener dere må vaksinere seg i år?

Vi har et mål på 75 prosent, det er det vi jobber mot.

– Er det realistisk i år?

– Nei, det ville vært rart hvis vi gjorde et så stort byks på ett år.

– Hvorfor er det da ikke aktuelt å pålegge helsepersonell å vaksinere seg?

– Vi diskuterer ikke pålegg. Vaksinering er et legemiddel, det skal folk kunne velge selv om de vil ta. Det er en pasientrettighet, sier Torgersen.

Han understreker at helsetjenestene er gjort oppmerksomme på at de kan gi helsepersonell som ikke vaksinerer seg andre arbeidsoppgaver om de synes det er nødvendig.

– De vurderingene er lagt til de som står ansvarlig for den spesifikke helsetjenesten, og det er de som har myndighet til å stille de kravene. Det er viktig å ta hensyn til lokale forhold, sier han.

– Hvordan skal dere få størst mulig andel av helsearbeidere til å vaksinere seg i år?

– Vi har løpende kontakt med kommunene, og vi har henvendt oss til alle med utfyllende informasjon om vaksinesituasjonen. Det er et omfattende kampanjeapparat i gang, sier Torgersen.

I 2018/2019 var 39 prosent av befolkningen i risikogruppen vaksinert mot influensa. Risikogruppen omfatter de med kronisk sykdom, og de som er 65 år eller eldre. Også her er WHOs målsetting at 75 prosent skal være vaksinert.

Relatert