MER JOBB: Gratis ultralyd fra uke 12 vil føre til 55.000 ekstra konsultasjoner i året.
MER JOBB: Gratis ultralyd fra uke 12 vil føre til 55.000 ekstra konsultasjoner i året. Foto: Lise Åserud / NTB

Slår alarm: – Rett og slett fortvilende

Alle gravide skal etter hvert få tilbud om ultralyd fra det offentlige i uke 12. Det setter ytterligere press på allerede hardt pressede jordmødre. Nå slår de alarm.

TV 2 har ved en rekke anledninger omtalt arbeidsforholdene til jordmødrene ved ulike sykehus i Norge.

Felles for de fleste er at arbeidspresset er svært høyt, og at mange av dem har valgt å si opp jobben fordi de ikke klarer mer.

En rapport fra Kvinneklinikken på Ahus fra februar i år viste at cirka 30 jordmødre har sluttet de siste årene, de fleste av dem var i alderen 30-45 år, og dermed forsvant mange av de med mest erfaring.

Rer senger og vasker blod

I undersøkelsen kom det også frem at jordmødrene stadig blir satt til nye oppgaver.

«De rer senger (vaskeriet tar 70 kroner per dyne og pute, og avdelingen har ikke råd), de vasker ut fødestuer (renhold vasker ikke blod), de følger kvinnene ned i kuverten til portørene (portørene kommer ikke opp), de lager mat til kvinnene og skal i tillegg bistå dem i fødselen og følge dem opp etterpå», står det.

I mai ble den omstridte bioteknologiloven endret, og det førte til at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd før uke 12 gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.

Dette vil medføre rundt 55.00 ekstra konsultasjoner i året, og allerede pressede jordmødre blir pålagt ytterligere oppgaver.

– Utfordringen vi ser er veldig sammensatt. Det som er spesielt, er at det er for få jordmødre som utdannes og det uteksamineres færre enn det er behov for, sier leder for Jordmordforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, til TV 2.

– Veldig sårbart

Fra 2012 og til nå har det vært en stor nedgang i jordmorautorisasjoner, ifølge Schjelderup.

FLERE JORDMØDRE: Leder i Jordmordforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup er klar på at det må gis penger til å utdanne flere jordmødre.
FLERE JORDMØDRE: Leder i Jordmordforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup er klar på at det må gis penger til å utdanne flere jordmødre. Foto: Sunniva Gaski / NSF

– Det blir veldig sårbart, når vi har den mangelen vi har. Et fåtall av de nyutdannende jordmødrene får også tilbud om faste stillinger, og riksrevisjonen slår fast at foretakene mangler en oversikt over behovet og rekrutteringstiltak er ikke på plass. Kommunene mangler om lag 1000 jordmødre. Det er rett og slett fortvilende når behovet er så godt dokumentert, sier hun.

Lederen for Jordmorforbundet er klar på at det at det trengs en betydelig styrking av jordmorbemanningen i Norge.

– Vi må utdanne og ansatte flere jordmødre, og de må ha arbeidsvilkår som gjør at de vil stå i arbeidet, sier Schjelderup.

Prislapp: 250 millioner

Prislappen på å øke jordmorbemanningen og styrke fødselsomsorgen er alene estimert til 250 millioner kroner. Schjelderup er klar på at regjeringen må øremerke midler til dette i årets statsbudsjett.

– Vi er bekymret for at det ikke bevilges nok penger. Når helseforetakene står fritt til å bevilge de midlene de får, ser vi at fødselsomsorgen ikke prioriteres tilstrekkelig, sier hun.

Tuva Moflag (Ap) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener helseminister Bent Høie har sviktet.

– Det handler om at jordmødrene har ropt varsku over flere år, og vi har tatt opp disse sakene mange ganger, sier Moflag til TV 2.

Arbeiderpartiet ønsker at alle jordmødre får full stilling ute i kommunene, at fødeavdelingene får en bedre og mer forutsigbar finansiering, at faste hele stillinger blir normalen og de ønsker å utdanne flere jordmødre.

– Det er så mange parametere, og du må skru på alle sammen. Nå virker det ikke som at det er skrudd på noen av dem, sier Moflag.

– Det haster

Ap-politikeren mener det haster å få løst utfordringene med bemanning i fødselsomsorgen, slik at norske jordmødre settes i stand til å ta unna de 55.000 ekstra konsultasjonene som vil komme med tilbud om gratis ultralyd i uke 12.

SVIKTET: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet mener helseminister Bent Høie har sviktet.
SVIKTET: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet mener helseminister Bent Høie har sviktet. Foto: TV 2

– Hva er det som har blitt gjort feil?

– Arbeidspresset på de store fødeavdelingene er en av årsakene. Vi trenger bedre bemanning og et romsligere sykehusbudsjett som gjør at man har mer ålreite arbeidsforhold, sier Moflag og legger til:

– Jeg vil ikke være med på et premiss der vi ikke skal kunne styrke norsk fødselsomsorg og gi kvinner bedre oppfølging, fordi noen ikke har gjort jobben sin ved å ikke følge opp at vi har nok jordmødre.

– Lyttet ikke til advarslene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener de advarte Arbeiderpartiet om å vedta forslaget om å tilby tidlig ultralyd til alle gravide før uke 12.

– Arbeiderpartiet lyttet ikke til advarslene, sier Høie til TV 2.

– Tuva Moflag mener du har sviktet jordmødrene som gang på gang har varslet om krevende arbeidsforhold. Hva er din kommentar til det?

– Det er Arbeiderpartiet og Tuva Moflag som har sviktet jordmødrene ved å pålegge dem enda mer arbeid. Uten at det er utredet, det har vært tid til forberedelser eller mulighet til å utdanne nok jordmødre til å ta de store ekstra oppgavene som tidlig ultralyd til alle vil innebære, sier helseministeren.

– Redd

Jordmorforbundet ønsker at regjeringen skal øremerke midler i årets statsbudsjett til gjennomførelsen av tidlig ultralyd. Helseministeren er imidlertid redd for at dette vil gå ut over andre viktige oppgaver jordmødrene har.

– Penger er dessverre ikke jordmødre. Så noe av utfordringen vil også være å ha nok jordmødre til å gjøre denne jobben. Jeg er redd tidlig ultralyd vil gå ut over viktigere oppgaver i å følge opp gravide, fødende og nye mødre. Vi har bedt Helsedirektoratet utrede både de faglige og økonomiske konsekvensene av Stortingets vedtak, med frist 1. november i år, opplyser Høie.

Stortingets vedtak om tidlig ultralyd til alle er ikke et lovvedtak, men ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av bioteknologiloven. Det er derfor uklart når tilbudet vil tre i kraft.

Relatert