SAMVÆRSSABOTASJE: Psykolog Frode Thuen mener dagens barnelov gjør det mulig for den ene forelderen å hindre barnet å ha kontakt med den andre forelderen.
SAMVÆRSSABOTASJE: Psykolog Frode Thuen mener dagens barnelov gjør det mulig for den ene forelderen å hindre barnet å ha kontakt med den andre forelderen. Foto: John Storhaug/TV 2

46.000 barn i Norge mangler kontakt med far etter samlivsbrudd

Familiepsykolog Frode Thuen mener det kan være veldig skadelig for barn å ikke ha kontakt med en av foreldrene.

Historien om Lotte som ikke fikk ha kontakt med sin egen far er dessverre ikke unik. Ifølge Statistisk Sentralbyrås tall fra 2016 er det opp mot 46.000 barn i Norge som ikke har kontakt med sin pappa en vanlig måned etter samlivsbrudd.

Lotte sitt tilfelle kategoriseres som samværssabotasje fordi hennes mor nektet henne å ha kontakt med sin biologiske far, til tross for at hun selv ønsket det.

Garantien mot samværsabotasje

Familiepsykolog Frode Thuen sier det kan være veldig skadelig for et barn å ikke ha kontakt med den ene forelderen etter brudd.

– Ofte er det slik at etter hvert som barna blir eldre, blir det vanskeligere for forelderen de bor med å begrense samværet med den andre. Men i noen tilfeller blir barnet påvirket sånn at de selv ikke ønsker å ha kontakt. Da utvikler det seg en veldig uheldig allianse mellom forelder og barn.

Thuen mener den beste garantien mot samværsabotasje er likeverdighet i foreldrerollen, også etter at de flytter fra hverandre.

– Den viktigste måten å forebygge på, er at foreldrene i størst mulig grad er likestilt. Da kan ikke den ene forelderen ta seg til rette og skyve den andre ut i kulden.

Barneloven muliggjør foreldrefremmedgjøring

Ifølge Thuen gjør dagens barnelov det mulig forelderen med hovedansvaret kan dra av gårde med barnet til andre steder i landet, eller hindre barnet på andre måter å ha kontakt med den andre.

– Det mange av oss håper er at når den nye utgaven av barneloven kommer, er likeverdig foreldreskap tatt som utgangspunkt. Da vil det være mye vanskeligere å gjennomføre samværssabotasje, sier psykologen.

Barnelovutvalget arbeider nå med å foreta en helhetlig vurdering av barneloven og komme med forslag til en mer moderne og tidsriktig barnelov. I den nye loven skal foreldre være likestilte som foreldre, omsorgspersoner og forsørgere.

– Vi ønsker forandringer i barneloven slik at barn sikres samvær med begge omsorgsdyktige foreldre, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken.

Foreningen 2 Foreldre jobber for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. De har sendt inn flere innspill til Barnelovutvalget.

Foreldrefiendtliggjøring på politisk dagsorden

– Det viktigste innspillet vi har kommet med er at likeverdig foreldreskap og delt bosted bør være utgangspunktet i barneloven. Vi ønsker at flytting skal bestemmes under felles foreldreansvar slik at det ikke blir så lett å flytte felles barn vekk fra en av foreldrene. Vi ønsker også rettsbeskyttelse av samværsretten, sier Rækken.

ENGASJERT: Leder i Foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken, ønsker en mer tidsriktig barnelov.
ENGASJERT: Leder i Foreningen 2 Foreldre, Rune Rækken, ønsker en mer tidsriktig barnelov. Foto: Petter Sørum Johansen/TV 2

Han vil få foreldrefiendtliggjøring høyere opp på den politiske dagsorden, og gjøre det mulig å sanksjonere de som utsetter andre for samværsabotasje.

– Det er jo en mulighet å for eksempel ilegge tvangsbøter mot den forelderen som blokkerer samvær, og hvis det går enda lenger kan det jo være en mulighet å overføre omsorg og bosted til den av foreldrene som er mest samarbeidsvillig, og som ønsker at barnet skal opprettholde kontakt med begge foreldre.

Barnelovutvalget skal legge frem et forslag til en ny og moderne barnelov innen 1. desember 2020.

Relatert