Forventer at Oslo tar grep: – Viktig å handle raskt

Helseministeren beskriver situasjonen i hovedstaden som svært bekymringsfull.

Mandag ettermiddag kalte helseminister Bent Høie inn til pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge.

Det siste døgnet ble det registrert 71 nye koronatilfeller i Norge. 33 av disse i Oslo, hvor samtlige av bydelene nå er markert som røde.

I helgen uttrykte Bent Høie stor bekymring for utviklingen i hovedstaden, og ba om at byrådet umiddelbart innførte ytterligere tiltak for å stoppe spredningen.

– Viktig å handle raskt

Oslo kommune har varslet pressekonferanse mandag kveld om nye tiltak.

Der forventer helseministeren at hovedstaden innfører tiltakene som Helsedirektoratet har anbefalt.

– Jeg er svært bekymret for situasjonen i Oslo, særlig fordi en relativt høy andel av de smittede har ukjent smittevei. Dette har jeg også formidlet til Raymond Johansen, sier Bent Høie.

– Det er viktig å handle raskt, og vi har erfaring med at tiltakene funker.

Helseministeren har invitert til et møte i kveld med nabokommunene om hvorvidt det skal innføres tiltak også her.

– Regjeringen kan gjøre nasjonale vedtak, spesielt i situasjoner hvor det kreves koordinering mellom flere kommuner. Jeg håper fortsatt at dette ikke blir nødvendig, og at vi kan finne gode løsninger, sier Høie.

– Vanskelige beslutninger

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det har kommet rapporter om at flere store byer i Europa har undervurdert smittesituasjonen underveis, og derfor fått større utfordringer etterhvert.

– Det er vanskelig å finne balansen for hvor sterke tiltak man skal ha. Vi har derfor stor forståelse for at dette er et dilemma for Oslo. Det er vanskelige beslutninger og det er upløyd mark. Vi tror det er klokt å iverksette en mer kraftfull pakke av tiltak som gir befolkningen tydelig budskap om at situasjonen er alvorlig, sier Guldvog.

Helsedirektøren mener at fordelen med dette vil være at vi innen kort tid kan ha en trygghet på at vi får ned smitten, slik at vi kan åpne mer av samfunnet raskt igjen.

– Vi er i en kritisk fase, og det handler om å få kontroll på dette så raskt som mulig slik at vi kan gå videre med en mest mulig normalisert hverdag, sier han.

– Stor fordel

Helseminister Høie har også forståelse for at Oslo står i en vanskelig situasjon.

– Jeg forstår ønsket om å se om tiltakene de allerede har innført virker, men vi mener det vil være en fordel å heller være mer omfattende i tiltakene nå, slik at man kan åpne litt raskere, sier Høie og legger til:

– Det er en stor fordel at disse tiltakene vedtas og følges opp lokalt. Foreløpig forventer vi at Oslo gjør vedtakene lokalt, men vi har anledning på veldig kort varsel å gjøre nasjonale vedtak.

Helseminister understreker at han ikke har gitt Oslo kommune noen frist på å innføre nye tiltak.

– Vi har en åpen dialog om dette. Forhåpentligvis vil det ikke være nødvendig at jeg griper inn. Men vi vil kontinuerlig vurdere om tiltakene som innføres i Oslo er sterke nok, og vår vurdering er at tiltakene nå ikke er sterke nok.

Relatert