SKAL JOBBE MED LAGÅNDEN: Den påtroppende ledertrioen med Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn fikk en tydelig oppfordring fra Trine Skei Grande i hennes siste tale som partileder.
SKAL JOBBE MED LAGÅNDEN: Den påtroppende ledertrioen med Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn fikk en tydelig oppfordring fra Trine Skei Grande i hennes siste tale som partileder. Foto: Geir Olsen/NTB Scanpix.

Svarer på Skei grandes advarsel om maktkamp:

– Det har vært skarpe fronter

Hverken Sveinung Rotevatn eller Abid Raja mener de selv har bidratt til en ukultur i partiet, men lover å jobbe med kulturen som en del av den nye partiledelsen.

I sin siste tale som partileder trakk Trine Skei Grande fram at det tidvis har vært tøffe tak internt.

– Det kan også gå en kule varmt noen ganger.

Hun oppfordrer til å bevare takhøyden i partiet.

– Vi skal ta de krevende debattene, men vi skal aldri krenke hverandre i kampen. Vi skal brynes mot hverandre i saklig diskusjon, men aldri bryte hverandre ned. Vi må alltid sette laget først, og vinne diskusjoner med argumenter, ikke maktkamp og renkespill.

Spark til den nye ledelsen

Etter talene utdypet hun hva hun siktet til.

– Jeg siktet til at vi har hatt lekkasjer og dumme hendelser, som også jeg som leder må ta midt ansvar for at jeg ikke har klart å snu kulturen på. Så det var for å gi et «kick» til den nye ledelsen, og noen gode råd for at de skal jobbe videre.

– Hva slags dumme hendelser?

– Vi har hatt flere tilfeller i det siste hvor vi ikke har diskutert politikk, men personer, og hvor vidt vi liker personer eller ikke. Det er en veldig lite konstruktiv debatt å ha i det åpne rom.

– Er det ikke ditt ansvar som partileder at det har blitt sånn?

– Det er mitt ansvar også.

– Hva kunne du gjort annerledes?

– Det må jeg få lov til å tenke på, og så skal de rådene gå til den nye gjengen.

– Skarpe fronter

De to som er innstilt som nye nestledere hyller Skei Grandes tale, men mener ikke de selv har bidratt til noen ukultur.

– Jeg er helt enig med Trine. Skal vi lykkes som et parti, så må vi lykkes med å bygge god lagånd i partiet. Så tror jeg også mange politiske partier kan tenke på hvilken retorikk de bruker ute i samfunnet, sier Abid Raja.

– Hun viser til en ukultur i partiet som dere i den nye ledelsen må jobbe med. Er du enig i det?

– Det har vært skarpe fronter i partiet. Vi i den nye ledelsen, forutsatt at vi blir valgt, skal bygge god organisasjonskultur, god partikultur og god kameratkultur. Jeg har sagt hele veien at det viktigste for meg er å bygge god lagånd.

– Hun viser til at en ikke må «krenke hverandre i kampen». Har du krenket noen i maktkampen som har vært i Venstre det siste året?

– Nei, det har jeg ikke.

– Tenker du at du selv kunne gjort noe med den ukulturen hun beskriver?

– Jeg er veldig glad for den talen Trine holdt. Hun er en partileder av stort format, og hun blir dypt savnet i politikken.

– Men det var ikke det jeg spurte om. Jeg lurte på om du selv kunne gjort noe med den ukulturen som hun viser til.

– Jeg sier at vi skal jobbe sammen som et parti for å løfte Venstre over sperregrensen.

– Partikulturen må bli bedre

Sveinung Rotevatn, som er innstilt som 1.nestleder, mener også den nye ledelsen får litt å jobbe med.

– Jeg tror hun sikter til at det de siste årene har vært mange lekkasjer fra interne møter i Venstre. Det har ikke vært bra. Det er uttrykk for en partikultur som må bli bedre, sier Rotevatn.

– Har du selv bidratt til denne ukulturen?

– Nei, jeg opplever at jeg ikke har bidratt til noe ukultur. Tvert imot har jeg søkt å være åpen om hvilke verv jeg har ønsket, og forsøkt å respektere så godt jeg kan mine partikamerater, sier han.

Relatert