ALVORLIG: Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at de ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid.
ALVORLIG: Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at de ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid. Foto: Konkurransetilsynet

Varsler gigantbot for ulovlig samarbeid: – Svært alvorlig

Konkurransetilsynet varsler gebyrer på til sammen en halv milliard til fem forlag, da de mener aktørene har samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon.

Forlagene som konkurransetilsynet varsler at vil få overtredelsesgebyr, på til sammen 502 millioner kroner, er Cappelen Damm, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug, samt Bokbasen.

Etter tilsynets foreløpige vurdering har disse aktørene samarbeidet ulovlig ved å dele konkurransesensitiv informasjon om blant annet fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Konkurransetilsynet varsler at Bokbasen ilegges et overtredelsesgebyr på 3,89 millioner kroner, Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner, Forlagshuset Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 93,4 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 202,4 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 50,8 millioner kroner.

GIGANTGEBYR: Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner.
GIGANTGEBYR: Cappelen Damm ilegges et gebyr på 151,9 millioner kroner. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Forlagenes morselskap holdes solidarisk ansvarlig.

– Vi ser svært alvorlig på denne typen ulovlig samarbeid, noe størrelsen på de varslede gebyrene understreker. Vår foreløpige vurdering er at forlagenes utveksling av informasjon er egnet til å begrense konkurransen ved å gjøre det mulig å koordinere bokpriser, utvalget av bøker og tidspunkt for utgivelse til skade for forbrukerne, sier Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet understreker at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken. Selskapene har frist til 24. november 2020 med å inngi sine merknader til varselet.

Relatert