DOM PÅ SAMVÆR:
DOM PÅ SAMVÆR: "Petter" fikk i mai 2019 en dom på 40 prosent samvær med sønnen. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Har dom på samvær - men får likevel ikke se sin sønn

Våren 2019 fikk Petter dom på at han skal ha samvær i fem dager annenhver uke med sønnen. Fremdeles venter han på å få samvær med sin sønn.

– Jeg trodde at min sønn skulle sikres tilgang til begge foreldre, men det er med sjokk at jeg ser at dommen ikke har noen verdi eller betydning, sier "Petter".

En tingrettsdom fra mai 2019 slår fast at far og sønn skal ha samvær 40 prosent av tiden. Men de to har ikke hatt et eneste døgn samvær siden dommen ble rettskraftig for 16 måneder siden.

Av hensyn til barnet har TV 2 valgt å anonymisere alle involverte.

– Som å stå i et dødsfall

– Det er som kontinuerlig å stå i et dødsfall, forklarer Petter. Han føler seg rettsløs og reagerer på at han og sønnen ikke får samvær, til tross for at dette er fastslått ved dom.

TV 2 treffer Petter på et hotell i Trondheim. Han har reist hit fra en annen by.

MISTET ALL KONTAKT: Etter bruddet med barnemor i 2017 har sønnen tatt mer og mer avstand fra far.
MISTET ALL KONTAKT: Etter bruddet med barnemor i 2017 har sønnen tatt mer og mer avstand fra far. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Petter er en av svært mange mennesker, både menn og kvinner, som har kontaktet TV 2 etter reportasjen om Maria som ikke har sett sin datter på drøyt tre år.

Stolt viser Petter frem bilder fra av sønnen, fra fotballbanen, fisketurer og ulike samvær. De ferskeste bildene som er lagret på mobilen, er nå snart to år gamle.

Kuttet all kontakt

GODE MINNER: På telefonen har
GODE MINNER: På telefonen har "Petter" en rekke bilder sammen med sønnen som smiler bredt på dette bildet. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Mor har motarbeidet meg og gjort det hun kan for å bygge ned det som var en nær og god relasjon mellom meg og min sønn. Det begynte med at hun kuttet all kontakt mellom meg og min sønn i tre uker etter samlivsbruddet, forteller faren.

Petter ønsker å fortelle sin historie fordi han mener at samværssabotasje er blitt et betydelig samfunnsproblem.

– Det viktigste for meg er å få satt søkelyset på samværssabotasje. Og hvordan systemet fungerer, sier Petter.

Han forteller at han har kjempet i over tre år for å få samvær med sin sønn etter bruddet med barnemoren i 2017.

De to bor i samme by, i etterkant av bruddet fikk han noe samvær med sønnen. Nå er det helt stopp.

Bør være straffbart

Petter mener samværssabotasje bør være straffbart etter straffeloven dersom begge foreldrene i utgangspunktet har omsorgsevner.

– Kostnadene for barn og foreldre ved at dette hales ut i en lang rettsprosess er betydelige. Mange foreldre har ikke råd til advokat. Og den som er sammen med barnet har god tid til å påvirke barnet, sier Petter.

Han forteller at hele familien på farsiden har mistet kontakt med sønnen. Besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn er i dag avskåret fra kontakt, i følge faren.

I dommen og dokumenter fra barnevernet og familievernkontoret står det at sønnen tidligere ønsket å bo fast hos mor, men være med far. Med tiden har sønnen tatt litt mer avstand fra barnefaren, uten at de har vært sammen.

Gikk til retten

– For å få fastsatt tydelige rammer for samværet og forutsigbarhet, valgte jeg å gå til retten, forklarer Petter.

TIL TRONDHEIM: Petter møtte TV 2 i Trondheim. Han bor opprinnelig et annet sted i landet.
TIL TRONDHEIM: Petter møtte TV 2 i Trondheim. Han bor opprinnelig et annet sted i landet. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Dommen fra mai 2019 slår fast en opptrapping i samværet mellom far og sønn til samvær onsdag til mandag, annenhver uke. Det tilsvarer 40 prosent samvær.

– Men mor har fortsatt å holde gutten tilbake og kutte kontakt gjennom alle kanaler. Jeg ser han sporadisk på fotballtrening i kraft av at jeg er trener. Men også der er mor tilstede og går aktivt imellom oss for å hindre kontakt, sier far.

Ingen rettssikkerhet

– Som forelder og barn har du ingen rettssikkerhet fordi dom etter barneloven tar sikte på et samarbeid mellom foreldrene etter domsavsigelsen, men å ikke overholde en rettslig bindende avtale får ikke noen konsekvenser i det hele tatt, fastslår Petter.

Barnefaren mener mor har stått for en fiendtliggjøring av ham som far og han opplever at det har gått så langt at sønnen nå ikke ønsker å ha kontakt med ham mer.

IKKE RUS, VOLD ELLER ANNET: Barnefar får de beste skussmål fra mange. I følge Petter selv - og saken dokumenter - knyttes hverken rus, vold eller psykiske utfordringer til barnefaren som sier han føler seg totalt rettsløs.
IKKE RUS, VOLD ELLER ANNET: Barnefar får de beste skussmål fra mange. I følge Petter selv - og saken dokumenter - knyttes hverken rus, vold eller psykiske utfordringer til barnefaren som sier han føler seg totalt rettsløs. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Jeg vet ikke hvordan han feiret sin 11-årsdag og 12-årsdag. Jeg vet heller ikke hvor han har vært på sommerferie, hvor han har feiret jul eller om han har det bra. Jeg er blokkert fra alle kanaler, jeg får ikke svar når jeg sender sms eller ringer. Dette gjelder også hans besteforeldrene og øvrige familie, forklarer barnefaren.

Barnevernet har også gitt uttrykk for at "gutten ikke blir skjermet for de negative følelsene mor har mot far, og det må være vanskelig for gutten."

Familievernkontoret var også involvert og uttaler at de tror at far i større grad enn mor er villig til å få til et foreldresamarbeid og konkluderer med at de mener det er best at sønnen bor fast hos far.

Sønnen sier derimot nå at han vil bo fast hos mor.

Dette skriver familievernkontoret i kommunen:

"Vi er imidlertid usikker på om det er til barnets beste at hans mening om dette tillegges avgjørende vekt, når det er stor mulighet for at guttens meninger er svært påvirket av morens følelser, forståelse og mening."

GODE MINNER: Pappa og sønn på fisketur sammen.
GODE MINNER: Pappa og sønn på fisketur sammen. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Ikke alene

Sønnen til Petter er ikke alene.

I første leveår bor nesten ni av ti barn med begge foreldre, men når de er blitt 17 år bor kun seks av ti barn sammen med begge foreldre. Dette ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Årlig opplever ca. 20.000 barn at foreldrene ble skilt eller separert. Det finnes ikke tilsvarende tall for hvor mange samboerpar med barn som gikk fra hverandre, men taller øker antageligvis ettersom stadig flere blir samboere.

– Ensidig presentasjon

TV 2 har kontaktet mor og hennes advokat, uten å få respons.

En psykolog som henvender seg til TV 2 mener saken ikke bør omtales og kan skade barnet selv om alle opplysninger er anonymisert:

Jeg er involvert i saken gjennom å være kontaktperson for mor og barnet i saken som foreløpig er svært uavklart hos flere offentlige instanser. Denne saken har enormt mange nyanser som ikke avklares gjennom ensidig presentasjon fra en part som fremstiller seg selv som offer.

Den omhandler et barn i en presset situasjon, og som selv ikke ønsker mer oppstyr i noen retning. Selv om saken er anonymisert er den hentet fra et lite sted der risikoen er svært stor for at deling i sosiale medier fører til identifisering av de det gjelder. Dette vil ha en konfliktskapende, ikke en konfliktdempende funksjon, og medfører en helserisiko for et barn der samværssituasjonen enda ikke er fastsatt i rettslig forstand.

Barnefar uenig

Barnefaren opplyser følgende i epost til TV 2:

Psykologen ble hyret inn som privat sakkyndig av mor under rettssaken, der han uttalte seg om sakkyndigrapporten. Psykologen er betalt av den ene siden og hans objektivitet og innsyn i saken er begrenset.

Psykologen har rett i at saken har enormt mange nyanser. Disse har blitt belyst de siste 3,5 årene i alle de ulike prosessene som har vært.

Det psykologen skriver som ikke medfører riktighet er at «barnets samværssituasjon ikke er fastsatt i rettslig forstand.» Det kan jeg ikke forstå ettersom det foreligger en rettskraftig dom fra mai 2019.

Psykologen skriver også at saken "er svært uavklart hos flere offentlige instanser". Dette er feil. Dommen fra tingretten er klar. Familievernkontoret har klare uttalelser og barneverntjenesten har sak i fylkesnemnda hvor de begjærer tvangstiltak mot mor.

Relatert