KRITIKK: Kreftforeningen mener helseminister Bent Høie gir befolkningen et helt feil signal i en ny pressemelding.
KRITIKK: Kreftforeningen mener helseminister Bent Høie gir befolkningen et helt feil signal i en ny pressemelding. Foto: Jil Yngland / NTB

Høies skrytemelding får Kreftforeningen til å reagere

Kreftforeningen mener helseminister Bent Høie kommer med misvisende og feil informasjon.

I forrige uke sendte helseminister Bent Høie ut en pressemelding hvor han skrev at stadig flere kreftpasienter inkluderes i pakkeforløp for kreft.

– Dette er resultater som gjør meg stolt og glad. Sykehusene har klart å forbedre resultatene på pakkeforløp kreft samtidig som de har rustet seg for koronapandemien. Det viser at sykehusene har klart å prioritere kreftpasienter i en krevende tid, skrev helseministeren i meldingen.

Pakkeforløp er tiden fra når man blir utredet for kreft til behandlingen starter.

Men Kreftforeningen beskylder Høie for å komme med misvisende og feil informasjon.

– Jeg synes det er problematisk at Høie gir inntrykk av at flere kreftpasienter får behandling, i en tid hvor det er en dramatisk nedgang. Det er skuffende at helseministeren skryter av tall fra perioden før koronapandemien virkelig inntraff, når vi står midt i en kreftkrise, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

– Svært bekymret

For da koronapandemien brøt ut for fullt, så man en kraftig nedgang i antall personer som ble henvist til kreftbehandling. Verst var det i mai med 600 færre henvisninger enn året før.

Høies pressemelding viser til tall fra perioden januar til april.

– Både sykehusene og vi er svært bekymret for nedgangen, og dette må Høie ta på alvor, sier Stenstadvold Ross til TV 2.

DRAMATISK: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross sier det har vært en dramatisk nedgang i antall pasienter som mottar kreftbehandling i år, sammenlignet med fjoråret.
DRAMATISK: Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross sier det har vært en dramatisk nedgang i antall pasienter som mottar kreftbehandling i år, sammenlignet med fjoråret. Foto: Lise Åserud / NTB

Kreftforeningen sier at det siden mars er et tusentalls pasienter som ikke har kommet inn i pakkeforløp og fått behandling. De beskriver nedgangen som skremmende.

– Samtidig er det veldig mange kreftdiagnoser som ikke har blitt oppdaget i koronatid fordi folk ikke har gått til legen. Kreften blir ikke borte, og når diagnosen stilles sent, blir behandlingen tøffere og prognosene dårligere, sier generalsekretæren.

– Positiv utvikling

Helseminister Bent Høie mener imidlertid at pressemeldingen hverken er misvisende eller feil.

– Den forteller heldigvis at i starten av året så var det både flere som kom inn i pakkeforløp, og andelen som fikk gjennomført i riktig tid økte. Det er en veldig positiv utvikling, sier Høie til TV 2 og legger til:

– Nå viser det seg at det jeg la vekt på i den pressemeldingen, nemlig at andelen pasienter som får gjennomført pakkeforløp i riktig tid faktisk forsterker seg. Så det er en enda mer positiv utvikling nå, enn det var tidligere.

Kreftforeningen understreker at det er riktig at andelen pasienter som får gjennomført pakkeforløpene innen anbefalt tid har økt, men:

– Når det er færre pasienter, så er det selvsagt lettere å gi disse god oppfølging, sier Stenstadvold Ross.

– Enormt viktig

Hun mener informasjonen helseministeren kommer med sender et helt feil signaler til befolkningen.

– Høie burde heller løfte alvoret i situasjonen vi står i akkurat nå, og finne løsninger for å få flere kreftpasienter inn i pakkeforløp, sier Stenstadvold Ross.

De frykter at 2020 blir et år som gir store utslag på kreftstatistikken i Norge.

– Tre av fire overlever vanligvis sin kreftsykdom, men denne situasjonen kan i verste fall føre til at flere dør. Derfor er det enormt viktig at folk går til legen med symptomer, og at sykehusene er godt rustet til å behandle alle som får en kreftdiagnose fremover.

– Håper det snur

Helseministeren påpeker at han deler Kreftforeningens bekymring, og sier tallene tyder på at det fortsatt er en del som lar være å oppsøke helsetjenesten ved symptomer på kreft.

– Jeg var flere ganger ute og oppfordret folk til å oppsøke legen ved mistanke om kreft. Med de tallene vi ser nå viser at flere dessverre er redde og lar være å gjøre dette. Men jeg håper at dette snur, slik at folk igjen søker hjelp når de har behov for det, sier Høie.

Relatert