Oslo 20200128. 
Siv Jensen i forbindelse med gruppemøte i FrP i forbindelse med fordeling av komiteer.
Foto: Terje Pedersen / NTB
UENIGE: Siv Jensen har stemt imot resolusjonen ved to anledninger, mens fylkeslederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, har jobbet for fyrtårn-resolusjonen. Foto: NTb scanpix/ TV 2

Kaster inn håndkle i kampen mot Frp-Jensen: – Legger resolusjon om Norge som patriotisk fyrtårn i skuffen

Oslo Frp gikk på et sviende nederlag da partiledelsen, sentralstyret og Frps mektigste politikere fra hele landet stemte ned forslaget om at «Norge skal være et patriotisk fyrtårn i verden.»

Lederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, tok med seg den omstridte resolusjonen på Frps landsstyremøte første helgen i september.

Resolusjonen om å legge om kursen, sette Norge først, og verne om nasjonalstaten er tidligere vedtatt av årsmøtet til Oslo Frp. Frp-leder Siv Jensen stemte imot, men fikk flertallet mot seg.

Nå får TV 2 bekreftet at resolusjonen er blitt stemt ned i landsstyret. I Frp mektigste organ var det liten begeistring å hente.

Nestleder Sylvi Listhaug bekrefter at hun ikke støtter resolusjonen.

– Nei, den resolusjonen ble nedstemt på vårt landsstyremøte. Men det vi er enige om, er å sette norske interesser i hovedsetet. Det har Fremskrittspartiet alltid gjort, siden jeg meldte meg inn i partiet. Vi skal sikre eldre og syke, og barbere ned de enorme summene vi bruker på bistand, sier sier Listhaug til TV 2.

Skuffet

Ugland Jacobsen, som kjempet fram resolusjonen, innrømmer at nederlaget svir.

– For meg er det skuffende, men jeg må respektere vedtakene, selvfølgelig, men jeg synes det er skuffende, det gjør jeg naturlig nok. Det har vært mye blest rundt den, og vi har for så vidt lagt mye i den, sier fylkeslederen til TV 2.

Ifølge Ugland Jacobsen ble den opprinnelige teksten først trukket på møtet, og erstattet med et omtrent likelydende forslag fra Innlandet Frp.

Men det gjorde ingen forskjell for medlemmene av Frps landsstyre. Bare Frps representanter fra Oslo og Innlandet stemte for. Alle de ti punktene i resolusjonen ble nedstemt, får TV 2 opplyst.

– Ble dere overkjørt?

– Jeg vil ikke si det. Det vil alltid være ulike meninger om kursvalg i partier. Vi fikk rett og slett et flertall mot oss i landsstyret. Det kan være andre fora hvor man ikke hadde fått det, sier fylkeslederen.

Landsstyret behandlet rundt 80 ulike uttalelser som fylkeslag og andre organer i partiet ønsker å stemme over på det kommende landsmøtet, men Oslo Frp, som også fremmet et eget forslag mot klima-tiltak, fikk ikke igjennom noe.

– Hva skjer nå med «fyrtårnresolusjonen»?

– Den må ligge i en skuff inntil videre. Vi kan ikke forkaste vår innstilling til kursvalg for partiet, men vi kan heller ikke ta den frem igjen før det igjen blir tema, sier Ugland Jacobsen.

Han varsler at Oslo Frps ønske om en tydeligere kurs vil komme godt fram på talerstolen under partiets landsmøte.

– Vi står fast på et ønske om kurs, men vi vil selvfølgelig forholde oss til det enhver tid gjeldende programmet. Mye av dette er allerede hjemlet i programmet, så det er mer hvordan partiet skal opptre i praksis. Det å sette Norge først handler mer om det vi gjør i hverdagen, uten at vi må endre så mye formelt, sier han.

– Finne tilbake

Fylkeslederen har fortsatt tro på å gjennomslag for intensjonen bak resolusjonen.

– Målet er å finne tilbake til der Frp i sin tid var og der grunnfjellet vårt fortsatt befinner seg, så der går det hele tiden en diskusjon, det er ingen hemmelighet, sier han.

Frps tidligere formann Carl I. Hagen, som har sagt seg villig til å stille som kandidat både for Oslo og Oppland Frp, er blant medlemmene i Oslo Frp som støtter kravet om å sette Norge først.

Hagen stiller som toppkandidat på stortingslista til Oppland Frp
Hagen stiller som toppkandidat på stortingslista til Oppland Frp Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Det er mange ord der som vil kunne diskuteres, men hovedtingene er riktig. Det er merkverdig at mange spør, tør du virkelig å si at du skal ivareta Norges interesser først, og sette Norge først. Ja, det er jeg stolt av at jeg sier. Det rare er at ikke alle er enige om det. Det er det norske folk som betaler alle regninger, og det er de som har valgt oss til å representere deres interesser, så dette må vi få tilbake, sa Hagen da TV 2 møtte ham og ektefellen Eli Hagen på deres landsted på Lesjaverk i Gudbrandsdalen.

– Det jeg synes er så fint, er at vi har fått en debatt etter at Trump satte America first. Nå sier jeg Norge først. Vi må ha politikere som ivaretar norske folks interesser, norske borgeres interesser, ikke løse problemer i Midtøsten og Asia, og over hele verden. Vi må ta oss av våre egne. Det burde vi i hvert fall lære av Trump. Vi er valgt av det norske folk, og vi skal ivareta det norske folks interesser. Det er de som betaler alle regningene.

På spørsmål om hvor glad Listhaug er for at Hagen ønsker å vender tilbake til fast plass på Stortinget, svarer hun:

– Det er opp til fylkeslagene til Frp å nominere sine kandidater. Vi kommer til å få til et ypperlig samarbeid med alle som blir valgt. Og så håper jeg at alle som blir kandidater nå, samler seg om vår strategi, og jobber framover for å få innvalgt flest mulig Frp-representanter.

– Det er Frps politikk som gjelder, og det er det vi skal vise velgerne i månedene som kommer.

Relatert