LEDER SELV ARBEIDET: Jonas Gahr Støre leder etter eget ønske arbeidet i Aps valgkomite. Ingen av de andre partilederne gjøre det samme.
LEDER SELV ARBEIDET: Jonas Gahr Støre leder etter eget ønske arbeidet i Aps valgkomite. Ingen av de andre partilederne gjøre det samme. Foto: Stian Lysberg Solum

Kilder til TV 2: Abort-uenighet i Arbeiderpartiet

Et mindretall i Aps programkomité vil fjerne abortnemndene, mens et flertall vil utrede å fjerne nemndene, etter det TV 2 erfarer.

Arbeiderpartiet er et av mange partier som i disse dager legger fram sine utkast til stortingsprogram for neste stortingsperiode (2021-2025). Dette er politikken partiene skal gå til valg på neste år.

Ap-leder Jonas Gahr Støre leder selv programkomiteen i Arbeiderpartiet.

Utrede alternativ til nemnd

I et utdrag av Ap programutkast som TV 2 har lest, er det en dissens om et av punktene om abort.

I alternativ 1. heter det at partiet vil:

«Utrede et alternativ dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18»

Det er dette flertallet i komiteen støtter, får TV 2 opplyst.

I alternativ 2. heter det:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på atten uker og sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette.»

Dette er det i skrivende stund et mindretall i komiteen som støtter, får TV 2 opplyst.

Nedstemt i fjor

På Ap-landsmøtet i 2019 ble det fremmet et benkeforslag om å utrede slutt på nemndene – i praksis selvbestemt abort inntil uke 18, men forslaget ble nedstemt.

Siden den gang har det vært en levende debatt om nemndene i Ap. AUF har et tydelig vedtak fra 2018 om at de ønsker å fjerne nemndene.

På Stortinget har partiet, sammen med SV, gått inn for å be regjeringen legge fram en evaluering av hvordan dagens abortnemnder fungerer, samt utrede alternative løsninger som sikrer kvinnens selvbestemmelse. Dette ble foreslått i en merknad til et representantforslag fra SV i juni, tidligere omtalt av Vårt Land.

Vil reversere abortendring

Partiets programkomité er derimot enige om at de ønsker å reversere endringene i abortloven som regjeringen gikk inn for i Granavolden-plattformen.

Endringen innebærer at fosterreduksjon bare skal kunne tas etter tillatelse fra en abortnemnd. Fosterreduksjon er et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingesvangerskap. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra regjeringspartiene, samt store deler av Senterpartiets stortingsgruppe.

I Høyres utkast til nytt partiprogram har partiet stadfestet at de er for denne lovendringen, og vil stå for den også i neste stortingsperiode.

Relatert