Daglig leder Shabana Rehman Gaarder.
Daglig leder Shabana Rehman Gaarder. Foto: Tore Meek

Kutter støtten til Født Fri

Organisasjonen Født Fri har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young. Ifølge gjennomgangen kan noen av midlene også ha blitt brukt til private formål.

På bakgrunn av et varsel, ga Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Ernst og Young i oppdrag å undersøke blant annet økonomistyringen til stiftelsen Født Fri.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig. Vi forventer at organisasjoner som får statsstøtte bruker pengene til det de har fått dem til og at de har god kontroll på økonomien. I denne saken kommer vi til å følge IMDis anbefaling, og vi vil ikke videreføre støtten til Født Fri i 2021. IMDi vil også holde tilbake utbetalinger ut året, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V) i en pressemelding.

Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har organisasjonen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

Startet undersøkelse etter varsel

I august i år mottok IMDi et varsel om Født Fri. Varselet inneholdt blant annet påstander om at de tildelte statlige midlene ikke har blitt benyttet til formålet for tildelingen, eller i tråd med formålet for stiftelsen.

Nå har Ernst og Young, på oppdrag fra IMDi, gjennomgått varselet mot Født Fri. Undersøkelsen avdekker mangler ved stiftelsens økonomistyring, og at deler av midlene ikke er brukt i henhold til retningslinjene for tilskuddsordningen.

I tillegg avdekker undersøkelsen økonomisk aktivitet og transaksjoner som tyder på at organisasjonens midler har finansiert tiltak det ikke har blitt rapportert om. Rapporten viser også til utgifter av privat karakter og anskaffelser fra leverandør i nær tilknytning til daglig leder av Født Fri.

Anbefaling om å vurdere politianmeldelse

I rapporten anbefaler Ernst og Young at IMDi vurderer å politianmelde forholdene beskrevet i rapporten for å få en vurdering av hvorvidt det har vært brudd på straffeloven eller annen lovgivning.

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst & Young, er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. IMDi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, uttaler direktør i IMDi, Libe Rieber Mohn.

Stanser utbetalinger og kutter statsstøtte

På bakgrunn av rapporten anbefaler IMDi at støtten til Født Fri trekkes i forslag til statsbudsjett for 2021. Kunnskapsdepartementet slutter seg til denne anbefalingen. Det er IMDi, som tilskuddsforvalter, som vil håndtere den videre oppfølgingen av Født Fri og vurdere anbefalingen knyttet eventuell anmeldelse.

– Bemerkelsesverdig

Daglig leder Shabana Rehman Gaarder henviser til styreleder Jan Sverre Asker.

Han forteller til TV 2 at styret ikke har vært i kontakt med IMD, ei heller sett hele rapporten som nå er sendt ut.

– Det er bemerkelsesverdig. Vi fikk et utkast av rapporten på fredag, og søkt om tilsvar. Styret har ikke blitt kontaktet i det hele tatt, sier han.

– Utover det er det håpløst å kommentere noe man ikke har sett eller blitt invitert til. Vi kan ikke si noe mer nå før vi blir innkalt til et ordentlig møte, sier han.