Regjeringen med nye økonomiske tiltak

Regjeringen informerer mandag ettermiddag om nye økonomiske tiltak som innføres i forbindelse med koronasituasjonen.

Store deler av norsk næringsliv er hardt rammet av koronaviruset. Mandag holder regjeringen en pressekonferanse der de informerer om nye økonomiske tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

– Det blir stadig tydeligere at det begynner å tære på reservene, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Se hele pressekonferansen i toppen av saken.

Nå foreslår regjeringen å komme med nye kompensasjonstiltak for næringene som er direkte rammet av smitteverntiltakene.

Blant forslagene er å innføre en arbeidsgiverperiode på fem dager etter at den ansatte har vært i permisjon i 30 uker.

– Å få folk tilbake i jobb er det viktigste vi kan gjøre, sier finansministeren på pressekonferansen mandag.

– Vi må unngå at denne krisen fører til at folk blir støtt varig ut av arbeidslivet, sier han videre.

Lønnsstøtte

Regjeringen foreslår også en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i oktober, november og desember.

Støtten er på inntil 15.000 kroner i måneden.

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020, og at vedkommende blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for, opplyser regjeringen på sine nettsider.

Krisepakke

Tidligere mandag ble det kjent at regjeringen oppretter en krisepakke for reiselivsnæringen. Pakken innebærer en kompensasjonsordning på inntil én milliard kroner for reiselivsbedrifter som har hatt stort omsetningsfall.

Ordningen gjelder frem til nyttår.

– Detaljene i ordningen vil regjeringen legge frem etter at vi har hatt dialog med partene i reiselivet, sier næringsminister Iselin Nybø.

I tillegg vil regjeringen gi 250 millioner kroner til omstilling.

Arrangementsmarkedet

Regjeringen foreslår også å etablere en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og matfestivaler.

Regjeringen vil stimulere til at aktiviteten i markedet gjenopptas så fort smitteverntiltakene tillater det.

Arrangementet må ha regional eller nasjonal verdi og et ventet besøkstall på minst 500 personer.

Støttebeløpet settes til maksimalt 60 prosent av nettotapet som følge av det avlyste arrangementet.

Det legges opp til at utbetalingene skal skje i første kvartal i 2021.

Videre foreslår regjeringen å gi 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren.

82 millioner til politiet

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad opplyser at fylkeskommunene nå skal kompenseres for bortfall av billettinntekter fra kollektivtransporten med ytterligere 1,5 milliarder kroner.

Ropstad forteller videre at regjeringen ønsker å bruke 82 millioner kroner til å videreføre de 400 midlertidige stillingene i politiet som ble vedtatt som følge av virusutbruddet.

– I en presset situasjon må vi sørge for at politiet har ressursene de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte, sier han.

– I budsjettet for 2021 foreslår vi å gjøre dem permanente. Det er fordi vi er opptatt av mer politi i hele landet og at politiet fortsatt skal ha kapasitet til å trygge landet og til å slå ned på brudd på smittevernsreglene, sier han videre.

 • Forlenge permitteringsperioden til 52 uker, samt innført arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 uker fra 1. januar 2021.
 • Gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte for å ta permitterte tilbake i jobb i oktober, november og desember.
 • 1,9 milliarder kroner for å stimulere til aktivitet i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren.
 • 1,5 milliarder kroner for å kompensere inntektsbortfall i kollektivtransporten.
 • Flere nye tiltak for reiselivet. Blant annet en egen kompensasjonsordning for reiselivsnæringen og videreføring av omstillingsordningen. Messe- og konferansearrangører foreslås innlemmet i denne kompensasjonsordningen.
 • En ny støtteordning for store publikumsåpne arrangementer, herunder messer og matfestivaler.
 • 120 millioner kroner til næringsutvikling i distriktene. Herunder 40 millioner kroner til næringshage- og inkubasjonsprogrammene.
 • 500 millioner kroner til kommuner som har hatt særlig store utgifter til oppfølging av TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene).
 • 200 millioner kroner til lokal kompensasjonsordning for næringslivet i kommuner med økt smitte lokalt.
 • 500 millioner kroner til kjøp av vaksine mot covid-19.
 • 190 millioner kroner til sesonginfluensavaksine for personer i risikogruppene.
 • 251 millioner kroner til å etablere teststasjoner ved grenseoverganger.
 • 82 millioner kroner til å videreføre de 400 midlertidige politistillingene som ble vedtatt som følge av virusutbruddet.

Kilde: Regjeringen

Utvider mulighet for kombinering

Regjeringen forlenger også den midlertidige ordningen som gjør det enklere å kombinere dagpenger med opplæring eller utdanning.

– Nå er vi i en situasjon med rekordmange arbeidsledige, og da er det smart å legge til rette for at folk kan bruke perioden uten jobb til å skaffe seg relevant kompetanse som næringslivet etterspør, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Målet med ordningen er å sikre at permitterte og arbeidsledige får kompetanseheving som gjør det lettere å komme tilbake på jobb. I forslaget til neste års statsbudsjettet legges det opp til at ordningen forlenges til 1. juli 2021.

– Det er bra for både den enkelte og samfunnet at den ledige tiden brukes til utdanning og kompetansepåfyll. Derfor har det vært viktig for regjeringen å forlenge unntakene i dagpengeregelverket slik at ingen skal måtte velge mellom dagpenger eller utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Ordningen ble innført i april da koronapandemien førte til flere arbeidsledige og permitterte. Den ble først forlenget til september, og siden til ut 2020.

Relatert