MILLIARDSATSING: Regjeirngen har jobbet med å realisere prosjektet i flere år.
MILLIARDSATSING: Regjeirngen har jobbet med å realisere prosjektet i flere år. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen igangsetter fangst og lagring av CO2: – Historisk dag

Prosjektet har en prislapp på over 25 miliarder og skal fange og lagre CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

På en pressekonferanse om nye klimatiltak kommer det frem at Regjeringen har gitt grønt lys til det første prosjektet for fangst og lagring av CO2 i Norge.

Prosjektet har fått navnet «Langskip» og vil til samme koste 25.1 milliarder kroner.

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sier Bru.

Ved å fange og lagre CO2 er målet å unngå at klimagassen kommer ut i atmosfæren.

– «Langskip» vil bidra til at Norge, Europa og verden kommer nærmere å nå sine klimamål, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

  • Karbonfangst og -lagring er teknologi som gjør det mulig å skille ut og lagre CO2 fra utslippene fra kull- og gasskraftverk og ulike industriprosesser.
  • Formålet er å unngå utslipp av klimagassen CO2 til atmosfæren.
  • Kalles på engelsk Carbon Capture and Storage (CCS).
  • Utskillingen, eller «fangsten», gjøres ved hjelp av kjemiske prosesser, før CO2-en fraktes til «lagerplasser» i egnede bergarter under bakken eller havbunnen.

Kilde: NTB

Kan bli flere

Regjeringen vil først realisere fangst og lagring av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortums anlegg i Oslo.

– Vi legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo, men da må dette prosjektet først skaffe tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder, skriver regjeringen i en pressemelding.

Prosjektet trenger tilstrekkelig med egenfinansiering og finansiering fra EU for at det skal bli mulig å lage et fangsanlegg ved Fortum.

– For at prosjektet skal bli en klimasuksess for framtiden, må òg andre land ta teknologien i bruk. Det er en av grunnane til at vi stiller krav om at også andre skal bidra økonomisk, sier statsminister Erna Solberg.

– Utrolig skuffet

Det er derimot flere som reagerer på at det ikke er nok med bare et Co2-fangstanlegg.

– Det er utrolig skuffende at regjeringen nedprioriterer karbonfangst på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Vi må halvere verdens utslipp de neste ti årene. Da er det rett og slett ikke nok med kun ett Co2-fangstanlegg i Norge, sier Une Bastholm, leder i MDG.

Bastholm mener at dette er en trist dag for alle som bor i Oslo og mener det vil bli nesten umulig å nå målet om å bli verdens første utslippsfrie storby innen de neste ti årene.

Hun får støtte av byrådsleder Raymond Johansen som mener at regjeringen må fullfinansiere karbonfangst på Klemetsrud også.

– Dette er ikke ambisiøst nok verken for industrien eller for klimaet. Vi trenger både nye arbeidsplasser og nye tiltak i kampen mot klimaendringene, sier Johansen.

Historisk dag

Regjeringen har jobbet med å realisere prosjektet i flere år.

– Dagen i dag er en historisk dag for arbeidet med fangst og lagring av CO2. Dette er utrolig viktig for klima og næringsutviklingen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

KAKE: Ropstad mener det er en historisk dag som burde feries med kake.
KAKE: Ropstad mener det er en historisk dag som burde feries med kake. Foto: Ole Berg-rusten

FNs klimapanel slår fast at fangst og lagring av CO2 er nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp. Det er likevel få anlegg i drift på verdensbasis.

– For at verden skal nå målene vi har forpliktet oss til i Parisavtalen, må vi fange og lagre CO2 i stort omfang. Med dette skaper Norge klimaløsninger for framtiden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Saken oppdateres.

Relatert