FORSKER: Tore Hattermann har deltatt i forskergruppen som nå presenterer bedre vitenskapelig dokumenterte varsel om hvor mye havnivået når isen i Antarktis og på Grønland vil stige.
FORSKER: Tore Hattermann har deltatt i forskergruppen som nå presenterer bedre vitenskapelig dokumenterte varsel om hvor mye havnivået når isen i Antarktis og på Grønland vil stige. Foto: Norsk Polarinstitutt

Forskergruppe: Havnivået vil stige med over 40 centimeter innen år 2100

Med ny vitenskapelig dokumentasjon kommer ei forskergruppe ledet av amerikanske National Aeronautics and Space Administrastion (NASA) med et nytt varsel om konsekvensene av issmeltingen på Grønland og i Antarktis.

Oseanograf Tore Hattermann ved Norsk Polartinstitutt i Tromsø har sammen med forskerkolleger ved Bjerknessenteret/NorESM i Bergen vært norske representanter i forskergruppen som har vært ledet av NASA, og som varsler at havnivået kan stige med over 40 centimeter fram til 2100.

– Ikke overraskende, men dramatisk, sier Hattermann til TV 2 om konklusjonene som ble lagt fram torsdag.

Nye modeller gir bedre anslag

– Disse er forankret i modeller som på en bedre måte tar i seg issmeltingen, sier han.

Hattermann er en av 60 forskere som har bidratt til modellene som skal inn i den nye rapporten fra FNs klimapanel som slippes neste år.

I en pressemelding fra NASA framgår det at smeltingen fra Grønlandsisen og Antarktis alene vil føre til opp mot 38 cm havnivåstigning frem mot 2100.

Bred internasjonal forskerinnsats

Den NASA-ledede studien omtales som en sjelden internasjonal innsats der ledende forskere på is, hav og atmosfære fra tre dusin internasjonale institusjoner har deltatt. Studien har hatt som mål å få fram nye estimater av hvor stor innvirkning klodens smelte-is kan ha på det globale havnivået.

Hattermann sier at smeltingen og ny kunnskap om havstrømmer setter forskerne bedre i stand til å lage modeller som gir sikrere anslag.

– Tidligere anslag har ikke på samme måte bygget på det vi nå vet, også om hva vi bør vektlegge når prognoser og klimamodeller skal lages, sier han.