SOL OG VIND: De nye AIS-basestasjonene på Svalbard skal drives ved hjelp av solceller og vindkraft
SOL OG VIND: De nye AIS-basestasjonene på Svalbard skal drives ved hjelp av solceller og vindkraft Foto: Kystverket

Disse basestasjonene skal redde liv

BODØ (TV 2) Kystverket er igang med å monterer AIS-basestasjoner som skal gjøre skipstrafikken rundt Svalbard tryggere.

Jula 2018 gikk tråleren Northguider på grunn i Hinlopenstredet nord-øst for Svalbard i et av de mest sårbare områdene i verden og hundrevis av kilometer unna hjelp.

Redningsoperasjonen denne dagen ble utfordrende både på grunn av store avstander og mangelfull dekning.

14 personer ble berget ut fra dekket på havaristen i en svært dramatisk redningsaksjon. Tråleren hadde sterk slagside, det var bitende vind og høy sjø.

DRAMATISK: Tråleren gikk på grunn flere hundre kilometer unna fastlandet
DRAMATISK: Tråleren gikk på grunn flere hundre kilometer unna fastlandet Foto: Kystverket

Barentshavet er enormt og man føler seg rimelig alene langt mot nord. En nød-melding fra et større fartøy i disse områdene er et mareritt for en redningstjenesten.

Et mareritt

Det blir ofte en kamp mot store avstander og klokka.

— Det er et veldig vanskelig område med tanke på kommunikasjon der oppe nå, sier Tore Wangsfjord, fungerende avdelingsleder for Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Han husker redningsaksjonen godt der man berget livet til mannskapene i et forferdelig vær.

VIKTIG VERKTØY: – AIS-basene blir viktig for beredskapen, sier Tore Wangsfjord, Fung.avd.leder, Hovedredningssentralen Nord-Norge
VIKTIG VERKTØY: – AIS-basene blir viktig for beredskapen, sier Tore Wangsfjord, Fung.avd.leder, Hovedredningssentralen Nord-Norge Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

– De var i et område der det var liten båttrafikk og kystvakten var over et døgn unna, sier Wangsfjord.

Et helikopter fra Sysselmannen på Svalbard ble redningen.

I lys av den økende trafikken rundt Svalbard, mer ekstreme værforhold og store avstander til redningsressurser, har kontrollen på båttrafikken vært utfordrende frem til i dag.

NYE BASER: Denne uke monteres fire nye basestasjoner.
NYE BASER: Denne uke monteres fire nye basestasjoner. Foto: Kystverket

Viktig verktøy

Etter mange års planlegging monterer nå Kystverket i samarbeid med Kongsberg Seatex fire AIS-basestasjoner som blir en svært viktig tjeneste for skipsfarten, forvaltningen i miljøsårbare områder, søk- og redningstjenesten og andre beredskapmyndigheter.

– Vi mener at dette er et kvantesprang for for sikkerhet og beredskap rundt Svalbard. Vi får en mye bedre evne til å følge opp skipstrafikken og aktører innen beredskap får en mye bedre evne til å sett inn ressursene der det trengs, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

KVANTESPRANG: – Beredskapen blir styrket, sier Arve Dimmen, Sjøsikkerhetsdirektør, Kystverket
KVANTESPRANG: – Beredskapen blir styrket, sier Arve Dimmen, Sjøsikkerhetsdirektør, Kystverket Foto: Kristian Hansen

En AIS-basestasjon er et Automatisk Identifikasjons System (AIS) og et antikollisjonshjelpemiddel som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Dette for å øke sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenesten.

De fire AIS-stasjonene på østsiden av Svalbard vil gi Kystverket et fullverdig trafikkbilde både når det gjelder fartøyets navn, posisjon, fart og kurs med kun få sekunders forsinkelse.

Fem års planlegging

– Planleggingen startet for fem år siden. Neste år er hele prosjektet til en prislapp på rundt 30 millioner kroner fullført, sier Dimmen.

VIND OG SOL: Basestasjonene drives av solcelle og vindkraft
VIND OG SOL: Basestasjonene drives av solcelle og vindkraft Foto: Rune F. Simonsen, Kongsberg Seatex

Med tilgang på AIS-data kan søk- og redningstjenester raskt lokalisere fartøy i nød og få en oversikt over andre skip i området som kan bistå.

For Sysselmannen på Svalbard, hovedredningssentralene og kystvakten er dette et viktig verktøy for beredskapen.

– Dette vil jo utvilsomt bedre beredskapen. Det vil jo gi oss en eksakt posisjon hvis et fartøy får problemer og ikke minst gi oss en oversikt over andre fartøyer som er i nærheten og som kan komme til unnsetning, sier Tore Wangsfjord, fungerende avdelingssjef ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Denne uken monteres fire baser på østkysten av Spitsbergen, mens ytterligere to blir satt i drift i løpet av året.

ROBUST: Basestasjonene skal tåle ekstreme værforhold
ROBUST: Basestasjonene skal tåle ekstreme værforhold Foto: Rune F. Simonsen, Kongsberg Seatex

Sol og vind

Det betyr at store deler at Svalbard nå vil få AIS-dekning.

– Vi vet at både sekunder om minutter teller spesielt der opp når hendelser skjer, og dette kan hjelpe til å korte inn tiden det tar å få effektiv ressurs på plass, sier Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket.

Stasjonene er designet for bruk i fjerntliggende og sårbare områder med tanke på miljø. Basene skal også tåle ekstreme påkjenninger som dårlig vær.

Basene skal drives ved hjelp av vind og solenergi og skal også fungere på vinterstid.

Utviklingen av disse basestasjonene er et nybrottsarbeid som er bygget på erfaringer over tid og et nært samarbeid med norsk industri og lokalkunnskap.

– Vi kjenner ikke til at andre har gjort dette på denne type basestasjoner ved å sette sammen denne pakken som dette er. Det har vært et nært og tett samarbeid og vi hadde ikke fått til dette uten samarbeidet med sysselmannen på Svalbard, sier Dimmen.

Relatert