RETTSAK: Anders Behring Breivik fotografert under terrorrettsaken i Oslo tingrett 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
RETTSAK: Anders Behring Breivik fotografert under terrorrettsaken i Oslo tingrett 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt

Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt. Han planlegger også et nytt søksmål mot staten for brudd på sine menneskerettigheter.

Det er advokaten hans Øystein Storrvik som har levert inn en begjæring, skriver VG, som meldte saken først.

– Han har krav på domstolsprøving av prøveløslatelse ved minstetid. Dette er en rett alle forvaringsdømte har, og som han ønsker å benytte seg av. I hans tilfelle har han minstetid til sommeren, sier Storrvik til TV 2.

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Etter han ble dømt, saksøkte Breivik staten for brudd på menneskerettighetene i 2015. Han fikk først delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett konkluderte med at han ikke har blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene.

Høyesterett avslo å behandle Breiviks anke, og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviste deretter klagesaken.

Nå varsler forsvareren at de planlegger et nytt sivilt søksmål mot staten om Breviks soningsforhold.

– Han har sittet isolert i over åtte år etter at rettssaken var ferdig, så vi ønsker det prøvd rettslig. Retten mente at kompenserende tiltak kunne være tilstrekkelig. Det mener ikke vi lenger at kan gjøre en så langvarig isolasjon rettslig holdbar, sier Storrvik.

Relatert