UNDERSØKER: Onsdag morgen var politiet igjen i Sloraveien 4. Etter en kort visitt, forlot de sivilkledde betjentene eiendommen.
UNDERSØKER: Onsdag morgen var politiet igjen i Sloraveien 4. Etter en kort visitt, forlot de sivilkledde betjentene eiendommen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Politiet gjør nye undersøkelser onsdag – vurderer å be om mer tid i huset til Tom Hagen

For en måned siden ba politiet om å få holde på Tom Hagens hus frem til 13. november, men lagmannsretten ga dem til 21. september. Det gjøres fortsatt undersøkelser i huset, og nå vurderer politiet om de skal gå til retten på ny.

Onsdag morgen kjørte en sivil Ford Mondeo inn portene i Sloraveien 4, boligen til Tom Hagen. Ut av bilen kom to sivilkledde betjenter. De hadde med seg små beslagsposer. Like før klokken ni forlot de eiendommen igjen.

For en måned siden, den 13. august, gikk politiet til Nedre Romerike tingrett. Der ba de om å opprettholde beslaget av Sloraveien 4 frem til 13. november, fordi arbeidet deres på stedet er så tidkrevende.

UTENFOR HUSET: Politiet hadde blant annet med seg smp beslagsposer, men de dro igjen før klokken ni onsdag morgen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
UTENFOR HUSET: Politiet hadde blant annet med seg smp beslagsposer, men de dro igjen før klokken ni onsdag morgen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Politioverbetjent Christer Svane Andersson i Kripos forklarte i rettsmøtet at de driver «nybrottsarbeid», og at etterforskningen stadig gir svar som igjen gir behov for nye undersøkelser i boligen.

Dessuten må krimteknikerne arbeide langsomt for ikke å ødelegge spor. Det er avgjørende for undersøkelsene å minimere mulighetene for at spor ødelegges, fortalte Andersson.

Lagmannsretten kom imidlertid til at politiet «kun» får beholde huset frem til 21. september. Nå er politiet usikre på hva de vil gjøre.

– Det vil i løpet av uken bli besluttet om vi vil be retten om forlengelse av beslaget, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til TV 2.

– Stor belastning

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, mente tvert imot at politiet nå har opprettholdt beslaget uforholdsmessig lenge. Det er en stor belastning for Hagen at han ikke får flytte hjem.

— Det er klart at det er krevende for en godt voksen mann ikke å ha tilgang til egen bolig. Det er ikke til å legge skjul på at han er blitt et kjent ansikt. I en slik situasjon er det ekstra belastende at han ikke kan søke tilflukt i eget hjem, sa Holden for en måned siden.

Dersom politiet har behov for å gjøre undersøkelser, vil Hagen heller ikke ha noe problem med å slippe dem inn og selv forlate boligen mens de arbeider, understreket Holden.

Nedre Romerike tingrett ga politiet likevel grønt lys til å opprettholde beslaget frem til 13. november, men Holden anket til lagmannsretten. Der ble perioden kraftig forkortet.

I utgangspunktet skal Tom Hagen derfor gis anledning til å flytte hjem igjen 21. september, altså førstkommende mandag. Det er dette politiet nå vurderer om de skal gå en ny runde i retten for å forsøke å forhindre.

Monterte kameraer

Nøyaktig hva politiet holder på med inne i boligen, har ikke offentligheten fått noe innblikk i. Det ønsker heller ikke politiinspektør Hemiø å kommentere overfor TV 2 tirsdag.

TV 2 har sett to politiansatte – én av dem sivilingeniør i Kripos – gå inn og ut av boligen flere dager på rad den siste tiden.

Fra tidlig på morgenen 3. september gjorde politiet også synlige undersøkelser i og utenfor boligen, da de blant annet hadde med seg et kamera og filmet ulike sekvenser der de tok seg ut av en bil og bort til inngangsdøra.

UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser.
UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser.
UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2
UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser.
UNDERSØKELSER: Minst fem politifolk var på plass utenfor Sloraveien 4 torsdag 3. september. De brukte en innretning til stabilisator av kamera mens de filmer ulike bevegelser. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Den 17. august monterte politiet kameraer på tomta.

«Nye bevis kan finnes»

Av kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett fremgår det at Tom Hagen selv er positiv til selve undersøkelsene som gjøres i boligen hans.

Samtidig hevdet hans forsvarer i retten at «muligheten for å sikre bevis av betydning for oppklaring av saken er dessuten svært lav, trolig ikke-eksisterende». Holden mener også at eventuelle bevis som måtte finnes der, allerede er sikret.

Ifølge Holden har politiet oppgitt å ville gjøre to konkrete undersøkelser i boligen. Den ene er allerede fullført, sa Holden i retten for en måned siden.

Politiet hevder tvert imot at «nye bevis kan finnes». Dessuten fremholder de at undersøkelsene må kvalitetssikres godt, og at den endelige kriminaltekniske rapporten fra åstedet må ferdigstilles før huset kan gis tilbake til Hagen.

«Påtalemyndigheten forstår at medieomtalen utgjør en stor belastning for siktede, men kan ikke se at en tilbakeflytting til boligen med den oppmerksomhet stedet nå har i offentligheten, vil bøte på dette», står det videre i rettens kjennelse.

FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom.
FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom.
FLERE STEDER: Politiet har montert overvåkingskameraer flere steder på Hagen-ekteparets eiendom. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
UTSTYR: Politiet hadde med seg minimalt med utstyr til Hagen-eiendommen mandag.
UTSTYR: Politiet hadde med seg minimalt med utstyr til Hagen-eiendommen mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SPERRET AV: Eneboligen til ekteparet Hagen ligger fint til ved det idylliske Langvannet. Nå går det politisperring rundt hele boligen.
SPERRET AV: Eneboligen til ekteparet Hagen ligger fint til ved det idylliske Langvannet. Nå går det politisperring rundt hele boligen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stille fra politiet

TV 2 har sendt politiet en rekke spørsmål om undersøkelsene i Sloraveien.

Politiinspektør Hemiø vil ikke svare på om det er gjort nye funn i boligen, om mistanken mot Hagen er svekket eller styrket, eller hvor hyppig politiet har vært inne i boligen den siste tiden.

Hun vil heller ikke svare på om undersøkelsene har gått som planlagt, eller om det har påvirket deres arbeid at lagmannsretten forkortet perioden de fikk opprettholde beslaget i boligen.

Etterforskningsledelsen har ikke ønsket å la seg intervjue om saken utenom korte svar på e-post siden 13. august. Det har de heller ikke planer om å gjøre før «nærmere 31. oktober», altså toårsdagen for Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, opplyser politiet.

TV 2 har ikke fått kontakt med advokat Holden tirsdag.

Relatert