NY FORSKNING: Nederlandske forskere tror en eventuell immunitet mot det nye koronaviruset varer rundt ett års tid.
NY FORSKNING: Nederlandske forskere tror en eventuell immunitet mot det nye koronaviruset varer rundt ett års tid. Foto: Tom Stromme

Koronaimmunitet varer kanskje ikke mer enn ett år

En eventuell immunitet mot det nye koronaviruset varer trolig kun ett år, slik det er for andre koronavirus som kun gir vanlig forkjølelse, viser ny forskning.

Et nøkkelspørsmål under pandemien har vært hvor lenge en eventuell immunitet kan vare. Hittil har ikke forskning gitt noen klare svar, samtidig som det har kommet rapporter om folk som har blitt smittet for andre gang.

I en forskningsartikkel i tidsskriftet Nature forteller nederlandske forskere om hvordan de gjennom har 35 år har samlet inn og analysert blodprøver fra ti friske forsøkspersoner.

Mins seks typer

I tillegg til SARS-CoV-2, viruset som gir sykdommen covid-19, finnes det minst seks andre koronavirus som er påvist hos mennesker, hvorav fire kun gir forkjølelsessymptomer.

Forskerne har kartlagt forekomsten av antistoffer mot et spesielt protein som er spesifikt for koronavirus. Om mengden av antistoffer hadde økt mellom to prøver, tolket forskerne dette som et tegn på ny infeksjon.

Resultatene viser at antall infeksjoner per pasient var mellom tre og 17. Samtidig varierte perioden mellom infeksjoner fra seks måneder og opptil åtte år, men de fleste reinfeksjoner forekom allerede etter et års tid.

Behov for mer forskning

Ettersom reinfeksjon er vanlig for de fire andre koronavirusene som sirkulerer blant mennesker, tror forskerne at dette er også vil skje med SARS-CoV-2.

De understreker at det er behov for ytterligere forskning, men skriver at koronavirusene blant mennesker antakelig oppfører seg på samme måte, også når det kommer til reinfeksjoner.

(©NTB)

Relatert