RUSSISK UBÅT: Et norsk F-16 flyr rett over den russiske ubåten «Sankt Peterburg» (B 585), som tilhører Nordflåten.
RUSSISK UBÅT: Et norsk F-16 flyr rett over den russiske ubåten «Sankt Peterburg» (B 585), som tilhører Nordflåten. Foto: Forsvaret

Her oppdager norske F-16 en russisk ubåt langs norskekysten

Norge har utført flere beredskapsoppdrag for NATO i år enn hele 2019.

Kampflyene som ivaretar Norges hurtigberedskap, brukes ikke bare til å identifisere fremmede fly som nærmer seg.

Flyenes sensorpakke benyttes også i overvåkingen av russisk ubåtaktivitet langs norskekysten.

Bildet som er tatt i år, viser at pensjonsklare F-16 er godt egnet til å spore opp russiske ubåter.

De norske flyene identifiserte B 585 fra Nordflåten, en ubåt i Petersburg-klassen som ofte omtales som «Lada-klassen».

– Vi har jevnlig seilinger med russiske fartøy langs norskekysten, både overflatefartøy og undervannsbåter i overflateposisjon. Det er viktig å ha kontroll på aktivitetene langs kysten med posisjonsoppdateringer, og F-16 er et veldig godt eksempel på sensorene som brukes, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til TV 2.

Økt aktivitet

I 2019 var det 38 «scrambles» og 83 identifiseringer av russiske fly, ifølge Forsvaret.

FOH har per 15. september registrert 41 scrambles og 84 identifiseringer, noe som betyr at det hittil i år er utført flere beredskapsoppdrag enn hele 2019.

NATOs Quick Reaction Alert-fly har fremskutt 15 minutters beredskap, og QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO.

I mai var norske F-16-fly på QRA-beredskap fra Bodø i snitt på vingene hver eneste dag i løpet av en uke.

– Det har vært noe økt aktivitet i den siste tiden, som vi ser i sammenheng med egen og alliert aktivitet, sier oberstløytnant Moen til TV 2.

Den norske fregatten KNM «Thor Heyerdahl» har tidligere denne måneden trent sammen med fartøyer og fly fra Storbritannia, USA og Danmark i Barentshavet, og i august var den amerikanske atomdrevne ubåten USS «Seawolf» på tokt i nord.

Sist helg ble to strategiske bombefly av typen TU-142 identifisert av norske F-16 fra Bodø som rutinemessig var i internasjonalt luftrom over havområdene vest av Norge.

– Har forståelse

Flyaktiviteten i nord er ikke lik den man har sett andre steder, med avskjæringer som øker risikoen for kollisjoner i luften.

– Vi har forståelse for hverandres oppdrag, og kjenner igjen flytyper og flymønstre, sier Moen til TV 2.

De russiske flyene bruker imidlertid ikke transpondere, noe som ifølge NATO utgjør en potensiell risiko for sivil luftfart da flygelederne på bakken ikke kan oppdage flyene.

Bilder fra Forsvarets operative hovedkvarter viser noen av de russiske flyene som er blitt identifisert etter utrykninger i 2020:

BEAR-F: Langtrekkende maritimt rekognoseringsfly utstyrt med sonarer, synkeminer og torpedoer for jakt på ubåter.

BEAR-H: Strategisk bombefly med kapasitet internt i bomberommet til seks AS-15 «Kent» kryssermissiler, som kan bære kjernefysiske stridshoder.

BLACKJACK: Supersonisk bombefly med en kapasitet på 50 tonn med missiler.

BACKFIRE-C: Strategisk overlydsbombefly som har vært brukt i Syria.

FLANKER-D: Tomotors hangarskipsbasert jagerfly.

Et F-16 fly nærmer seg et BEAR-F maritimt rekognoseringsfly.
Et F-16 fly nærmer seg et BEAR-F maritimt rekognoseringsfly. Foto: Forsvaret
To BEAR-fly på tokt tidligere i år.
To BEAR-fly på tokt tidligere i år. Foto: Forsvaret
Det strategiske overlydsbombeflyet BACKFIRE-C.
Det strategiske overlydsbombeflyet BACKFIRE-C. Foto: Forsvaret
Russerne omtaler BLACKJACK som en «ubåtdreper».
Russerne omtaler BLACKJACK som en «ubåtdreper». Foto: Forsvaret
Flerrollekampflyet FLANKER D.
Flerrollekampflyet FLANKER D. Foto: Forsvaret

Relatert