SYKE: I fjor høst ble flere hundre hunder syke med blodig diaré, uten at Mattilsynet klarte å finne kilden til det omfattende utbruddet.
SYKE: I fjor høst ble flere hundre hunder syke med blodig diaré, uten at Mattilsynet klarte å finne kilden til det omfattende utbruddet. Foto: Bernd Weissbrod / AP

Mattilsynet: – Eiere bør overføre smittevernet til hundene sine

Flere hunder har oppkast og blodig diaré. Mattilsynet henviser til smittevernet, og oppfordrer hundeeiere til å overføre reglene til hundene sine.

I fjor høst omkom flere hunder av en mystisk hundesykdom, og mange hundeeiere fortvilte.

I forrige uke ble det kjent at Veterinærhøgskolen har rapportert om rundt 20 tilfeller av hund med akutt blodig diaré i august og september. I flere av hundene har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist, i likhet med i fjor.

Mattilsynet er likevel klare på at det ikke er grunnlag for å si at det pågår et nytt sykdomsutbrudd hos hund denne høsten. For sikkerhetens skyld oppfordrer de alle hundeeiere til å ta smittevernet på alvor – og overføre det til hundene sine.

– Det viktigste er at hundeeierne følger gitte råd. Den siste tiden har vi mennesker lært mye om hvordan vi skal forholde oss til smittevernet. De samme reglene bør eierne overføre til hundene sine, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

– En medvirkende årsak

Ifølge Veterinærinstituttet er det ikke unormalt at veterinærer rapporterer om økt forekomst av oppkast og diaré hos hund om høsten.

– Derfor er det ikke alarmerende at vi har sett en liten økning i antall diaré-tilfeller i august og september sammenliknet med juli, sier Hannah Jørgensen, som er fagansvarlig for smådyr ved Veterinærinstituttet.

I fjor ble én bakterie, Providencia alcalifaciens, påvist hos et stort antall syke hunder. Det ble antatt at den bakterien var en medvirkende årsak til sykdomsutbruddet. I høst er det gjort nye funn av denne bakterien hos syke hunder i august og september i år.

– Påvisningene av bakterien skyldes ikke nødvendigvis et nytt utbrudd, men at laboratoriene mer aktivt leter etter denne bakterien i avføringsprøver fra hund. Det er likevel påfallende at bakterien ikke er påvist i prøver i løpet av vinteren eller våren. Dette styrker antakelsen om at bakterien er en medvirkende årsak til «høst diaré» hos hund, sier Jørgensen.

Mer på vakt

I tillegg til at instituttet tester hyppigere etter bakterien, er også hundeeiere mer bevisste nå når de ser de samme symptomene hos sine firbeinte venner.

IKKE BEKYMRET: Ole-Hermann Tronerud i Mattilsynet mener at det ikke finnes grunnlag for å si at det er et pågående utbrudd av den mystiske hundesykdommen. Foto: Mattilsynet
IKKE BEKYMRET: Ole-Hermann Tronerud i Mattilsynet mener at det ikke finnes grunnlag for å si at det er et pågående utbrudd av den mystiske hundesykdommen. Foto: Mattilsynet

– Det er en større bevissthet nå enn tidligere, så terskelen er trolig lavere for at eierne oppsøker veterinær. Dette kan være en av årsakene til at vi ser en økning av tilfeller nå sammenlignet med for eksempel for tre år siden, sier Ole-Herman Tronerud.

Meldingene om hunder med blodig diaré denne høsten kommer hovedsakelig fra Oslo- og Østlandsområdet.

– Eierne der er trolig spesielt bevisste ettersom utbruddet var størst der i fjor. Det interessante blir å se om det er en generell økning i hele landet, sier han.

– Overfør smittevernet

Mattilsynet forteller at det er vanskelig å gi hundeeiere konkrete råd om hva de bør holde hundene unna.

– I fjor fant vi ingen koblinger mellom de syke hundene. Man så for eksempel at friske hunder kunne bo med syke uten å bli smittet. I tillegg var det ikke sammenheng mellom at hundene hadde oppholdt seg på et felles sted eller spist samme mat, sier Tronerud.

Derfor mener mattilsynet at det beste eiere kan gjøre er å overføre reglene om smittevern.

– Har du en syk hund bør du ha den i bånd, og holde den unna andre for å redusere smitten. I tillegg er det viktig å oppsøke veterinær om dyret blir sykt. Da kan veterinæren bistå med for eksempel væskebehandling eller febernedsettende, sier han.

Han oppfordrer også hundeeiere til å ha god håndhygiene for å begrense smitte.

Følger situasjonen tett

Det har blitt rapportert om at hunder har dødd med lignende symptomer denne høsten, men Mattilsynet kan ikke bekrefte at det finnes en sammenheng.

– Det er noen hunder som har hatt akutt blodig diaré, og som har blitt avlivet i samråd med eier. Vi kan likevel ikke bekrefte at det er noen sammenheng mellom tilfellene. Oppkast og diaré er generelt tøffe symptomer for hunder, og derfor finnes alltid en risiko for at de kan dø av det. I tillegg kan et leit utfall ha andre bakenforliggende årsaker, sier Tronerud.

Mattilsynet sier at de følger med på tilfellene akkurat sånn som helsemyndighetene gjør på smittekurvene med korona.

– Vi følger situasjonen tett for å se om det kommer topper. Vi har foreløpig ingen grunn til at det skal bli som i fjor, men så fort vi mener det er noe publikum bør vite for å unngå eller begrense smitte, vil vi gi den informasjonen, sier veterinæren.

Relatert