MORIA: Asylsøkere og migranter utenfor den nedbrente flyktningeleiren Moria på Lesbos, i Hellas.. REUTERS/Alkis Konstantinidis
MORIA: Asylsøkere og migranter utenfor den nedbrente flyktningeleiren Moria på Lesbos, i Hellas.. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Fem krav til asylsøkere fra Moria

Justisdepartementet sendte torsdag en instruks til UDI med kravene som må innfris for at en asylsøker fra Moria skal ha sjanse til å få opphold i Norge.

I rundskrivet om «Frivillig relokalisering av asylsøkere som befinner seg i Hellas», setter Justisdepartementet opp fem kriterier kandidatene må oppfylle.

Det skal være dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort at søker er borger av Syria.

Søker må være en del av en familie med mindreårige barn.

Det skal være sannsynlig at relokalisering vil være til barnets beste.

Familien kan reise samlet til Norge.

Det skal være stor sannsynlighet for at søkeren oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning eller kan få opphold i Norge på annet grunnlag.

Dårlig helse ikke nok

Dersom noen av de foreslåtte asylsøkerne har medisinske lidelser, skal det vurderes om det er mulighet, og kapasitet til å behandle lidelsen i Norge.

I instruksen blir det spesielt påpekt at sykdom som regel ikke er en selvstendig grunn til å få oppholdstillatelse i Norge.

«Det må også ses hen til at terskelen for oppholdstillatelse i Norge av sterke menneskelige hensyn på bakgrunn av helsemessige forhold er høy», heter det.

Bør intervjues

For at Norge skal overta ansvaret for å behandle søknaden om opphold for en familie, skal personene det gjelder være registrert som asylsøkere og ha samtykket i at saken blir overført fra Hellas til Norge.

Justisdepartementet stiller ikke noe absolutt krav om at asylsøkerne skal intervjues, men skriver at« aktuelle myndige kandidater bør intervjues».

UDI skal så langt det lar seg gjøre, vurdere behovet for beskyttelse før asylsøkerne blir hentet il Norge, skriver departementet.

ID-avklaring

Også politiets rolle er omtalt i instruksen. Politiet skal registrer kandidater som er aktuelle for å få behandlet asylsøknaden i Norge, og avklare asylsøkernes identitet.

Politiet blir også bedt om å sørge for transport til Nasjonalt ankomstsenter på Råde eller i andre lokaler etter at søkerne har kommet til Norge.

Av instruksen går det fram at Tyskland og Europakommisjonen formelt ba Norge om å bidra til relokalisering av mindreårige asylsøkere i mars 2020.

Regjeringen har understreket at evakuering av barn fra Moria må være endel av en felles europeisk løsning, men bekrefter i rundskrivet at Norge vil bidra til denne engangsløsningen selv om dette kravet ikke er innfridd.

Elleve land har til nå sagt seg villige til å ta imot asylsøkere fra Hellas: Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen, Luxemburg, Portugal, Slovenia og Tyskland.

Sender kriseteam til Moria

Hellas har bedt Norge om hjelp i Moria. Torsdag besluttet regjeringen at de skal sende ned et team på 25 personer for å bistå. Det var VG som først omtalte saken.

– Norge vil sende et medisinsk team til Hellas tidlig neste uke. Dette er for å bistå etter den forferdelige brannen i Moria-leiren, forteller barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til TV 2.

– Hellas er et av de landene som er hardest rammet av flyktningkrisen. Vårt tilbud om å sende et medisinsk team blir tatt veldig godt imot, sier Ropstad.

Det har brent i store deler av den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos siden onsdag, og leiren er i ruiner.

– Vi er i en situasjon der det er stort akutt behov for denne typen kompetanse. Dette teamet har vi her, og det sender vi, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til VG.

Relatert