MÅ VENTE: Selv om han har bodd i Norge siden han var 11 år, må Fin Gnatt vente lenge på norsk statsborgerskap. Foto: TV 2.
MÅ VENTE: Selv om han har bodd i Norge siden han var 11 år, må Fin Gnatt vente lenge på norsk statsborgerskap. Foto: TV 2.

TV 2-Fin (60) må vente minst halvannet år på dobbelt statsborgerskap

Sportsankeret er en av 37 000 som så langt i år har søkt, etter at regjeringen åpnet opp for dobbelt statsborgerskap. Men lang behandlingstid gjør at søknadene blir liggende lenge.

Da Fin Gnatt, som har pass fra New Zealand, så at han også kunne få norsk pass, satte han umiddelbart i gang med prosessen.

– Jeg startet i januar, men på grunn av dataproblemer hos UDI fikk jeg først i februar fylt ut søknadsskjemaet og betalt gebyret på 3400 kroner, forteller Gnatt.

I tillegg søkte han, og fikk innvilget, vandelsattest hos politiet.

Men deretter stoppet det helt opp.

– Jeg måtte i tillegg bestille time hos utlendingsseksjonen i mitt politidistrikt. Første ledige time var 18. mai. Da jeg møtte opp til timen, fikk jeg beskjed om at kontoret var stengt. I en e-mail ble jeg informert om at jeg ville bli prioritert når kontoret åpnet igjen i august, men det har ikke skjedd, sier Gnatt.

Han forteller at det nå ikke er noen ledige timer igjen i 2020, og at det dermed er helt i det blå når han kan bli norsk statsborger.

Mange må vente

Gnatt er ikke alene om å måtte vente.

– Nasjonalt er det så langt i år kommet 37 000 søknader om norsk statsborgerskap, og vi regner med en ytterligere tilstrømning av søknader i de resterende tre månedene av 2020, sier Einar Kaldhol, fagkoordinator i utlendingsseksjonen ved Vest politidistrikt.

Han sier dette er en nasjonal utfordring, og at det er kapasitetsutfordringer som er årsaken til den lange behandlingstiden.

– I Vest politidistrikt har vi åtte måneders ventetid på innlevering av søknader. Etter at vi har mottatt søknaden tar det omkring fire uker på å forberede saken for oversendelse til UDI, som selv har en behandlingstid på 11-12 måneder, sier Kaldhol.

Nye grupper søker

Politiet opplever nå at det er nye grupper som søker om statsborgerskap.

– Tradisjonelt har det vært statsborgere av land i Asia, Afrika og Sør-Amerika som har søkt statsborgerskap kort tid etter at de har oppfylt vilkårene, mens statsborgere fra land som USA, Australia, Japan og EU-land i liten grad har søkt. Etter innføringen av muligheten til dobbelt/multiple statsborgerskap ser vi en stor økning av søknader fra disse gruppene som tidligere i liten grad har søkt.

Ifølge Kaldhol blir ikke statsborgersøknader prioritert på grunn av føringer fra UDI.

– Dette er ofte søkere som er etablerte i Norge og selv om vi har stor forståelse for deres behov for norsk statsborgerskap og de rettighetene som dette gir, så har vi måttet prioritere de som er avhengig av oppholdstillatelse for å kunne bo i Norge, sier fagkoordinatoren.

Håper å bli førstegangsvelger

Når det gjelder søknaden til Gnatt sier Kaldhol at han skal ha fått tilbud om ny time i høst, men at arbeidet skjer manuelt slik at det kan ha skjedd en glipp.

Gnatt sier han har forståelse for at andre søknader prioriteres foran hans egen, men at det er rettigheter han gjerne skulle hatt.

– Jeg kom til Norge da jeg var 11 år. Nå håper jeg at jeg kan bli førstegangsvelger ved stortingsvalget i september 2021, sier Fin Gnatt.

Relatert