123 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 11.746 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 123 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 225 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 14 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge onsdagens tall. Det var samme dag registrert til sammen 264 døde som følge av sykdommen.

(©NTB)