Først kom smertene, først fem år etter fikk Andrea (20) vite hvorfor

Andrea Bruun Eivik var en aktiv og tøff unge. Nå sitter hun i rullestol, blind og funksjonshemmet, men med en sterk vilje.

– Jeg var ni år da hodepinen begynte. Da spilte jeg håndball og kjørte crosscart.

Vi møter Andrea Bruun Eivik og hennes foreldre i familiens hjem i Harstad. Hun må anstrenge seg for å snakke, men forteller sin sykdomshistorie, sterkt og klart.

Falt om på gata

– Det var først da jeg var 14 at de oppdaget svulsten i hodet mitt. Det skjedde etter at jeg falt om på gata i Tromsø, og ble MR-undersøkt på sykehuset der. Det var for sent.

Først fem år etter at smertene kom, ble det påvist en kreftsvulst i hjernestammen med spredning til ryggsøylen.

Nå er hun 20 år. Blind, feilbehandlet og hjelpetrengende, men også en sterk ung kvinne som sammen med foreldrene har kjempet mot staten for skadeerstatning i fire år.

– Det har vært veldig slitsomt, og ganske frustrerende. Du blir bare gående og vente, og vente og vente.

Avslag på erstatningssøknad

For tre år siden ble hennes søknad om pasientskadeerstatning avslått, og anket. Anken er fortsatt ikke behandlet. Tommy Eivik, Andrea sin pappa, forteller at møtet med byråkratiet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) har vært skremmende.

– Vi får bare brev på brev på brev om at det utsettes i åtte måneder, og nye åtte måneder. Det er den kommunikasjon det har vært oss imellom.

Familien forteller om et krevende møte med pasientskadesystemet.
Familien forteller om et krevende møte med pasientskadesystemet. Foto: Simen Larsen

Han snakker til Siv Jensen. Familien har fått besøk av Frp-lederen og partiets stortingsrepresentant fra Harstad, Per-Willy Amundsen. Han inviterte partilederen nordover for å få høre Andrea fortelle sin historie.

Snakker ned egen funksjonshemming

– Jeg ser jo ikke, men det er det eneste....

Et utsagn som forteller mye om ei jente som helst snakker ned sin egen funksjonshemming.

- Jeg skal jo enten studere økonomi eller juss..

Andrea er mer opptatt av hva hun ønsker å få ut av sitt eget liv. Hun vil nemlig ta utdannelse, få seg egen bolig og jobb. Hennes pågangsmot, og alt som har gått henne i mot gjør inn.

Siv Jensen fikk høre en ekstremt sterk historie.
Siv Jensen fikk høre en ekstremt sterk historie. Foto: Simen Larsen

– Dette er en ekstremt sterk historie, sier Siv Jensen til TV 2.

– Hele livet står på vent fordi byråkratiet ikke får ut fingern.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forklarer tre års venting med en fusjons- og flytteprosess, opplæring av nye medarbeidere og stort fravær på grunn av fødselspermisjoner i det nasjonale klageorganet. Han vil ikke ta noe politisk initiativ for å hjelpe Andrea.

– Jeg kan ikke gripe inn i enkeltsaker som ligger til behandling hos pasientskadeerstatningsordningen. Det ville vært et brudd med alle tradisjoner, sier han til TV 2.

Hans svar provoserer Frp-lederen.

– Jeg aksepterer ingen unnskyldning i denne situasjonen. Det er mennesker det er snakk om. Det er familier. For Andrea handler det om å komme videre i livet sitt.

Nå har også hjemkommunen Harstad blitt lei av å vente på avklaringer fra staten, og vil i følge kommunedirektør Hugo Hansen gjøre alt de kan for å hjelpe Andrea med egen bolig.

Kommunen vil hjelpe

– Vi tror vi skal kunne få til ei løsning som vil være på plass på plass før denne klagen blir avgjort. Det tar tydeligvis lang tid å få avgjort denne saken, sier han.

Andrea bruker seg selv som eksempel på hvordan helsearbeidere bør undersøke barn og unge med symtomer lik de hun hadde.

– Ta en MR for å utelukke, og ikke som i mitt tilfelle la det gå mange, mange år.

Relatert