Frp-Amundsen bekymret for «feministisk politiledelse»:

– Jeg mener Per Willy selv ikke hadde baller nok

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er bekymret for «feministisk politiledelse». Senterpartiets Jenny Klinge mener Amundsen må ta seg sammen.

TV 2 møter Frp-leder Siv Jensen og Per-Willy Amundsen utenfor Stortinget, hvor politiet og politibiler ble angrepet av motdemonstranter under SIANs demonstrasjon lørdag.

Jensen og Amundsen mener det som har skjedd er helt uakseptabelt.

SPARKET BILER: Demonstranter sparket på politibilene og kastet gjenstander.
SPARKET BILER: Demonstranter sparket på politibilene og kastet gjenstander. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg synes rett og slett det var fælt å sitte og se på. At ungdommer driver rent hærverk, er pøbler og setter polititjenestemenn i fare på den måten, det hører ikke noe sted hjemme, sier Jensen til TV 2.

– Opprørende og komplett uakseptabelt, sier Amundsen.

«Feministisk politiledelse»

Nå foreslår de to å skjerpe straffene for angrep og skadeverk mot politiet.

Samtidig er Amundsen bekymret for en «feministisk politiledelse».

På Facebook gir Amundsen stryk til politidirektør Benedicte Bjørnland. I Facebook-posten skriver han om «en feministisk politiledelse».

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Bjørnland, torsdag.

– Hva mener du politidirektøren burde gjort annerledes?

– Jeg opplever at mange mannskaper der ute ikke har den oppbakkingen de burde ha fra sin ledelse. Det være seg politimesteren i Oslo og politidirektøren, og det er også justisminister Monica Mæland sitt ansvar. Det er viktig at politiets ledelse støtter sine kvinner og menn på bakken, og at de opplever at de ikke blir pratet ned av politikere og media, sier Amundsen til TV 2.

Ønsker et tøffere politi

Han sier han skulle ønske politiet fikk være enda tøffere.

– Politikere har et ansvar og politiledelsen har et ansvar. Jeg støtter politiet, Frp står bak politiet og har ingen grunn til å kritisere politiet. Jeg skulle ønske de fikk være enda tøffere og fikk sette unge, sinte menn ettertrykkelig på plass.

– Hva legger du i en feministisk politiledelse?

– Med en feministisk politiledelse mener jeg at man er så opptatt av å være tilbakeholden, være forsiktig og ikke provosere, sier han.

Amundsen mener det i mange tilfeller kan være riktig å ikke provosere unødig, men det er heller ikke bra dersom det etableres en oppfattelse av at politiet trekker seg tilbake fordi unge, sinte menn, gjerne med innvandrerbakgrunn herjer i gaten.

– De bildene er ingen tjent med, ikke politiet, ikke demokratiet og det skaper utrygghet for folk flest. Sosionomisering av politiet er et problem. Jeg har etterlyst litt mer de gamle, tydelige måtene å håndtere situasjoner på, som Willy Haugli benyttet seg av i sin tid. Da hadde man respekt for politiet, da etablerte man tydelig kontroll og politiet hadde sin autoritet i behold.

– Politiet er i en skvis

– Ønsker du et politi som er tøffere med motdemonstrantene?

– Jeg tror nok mange i politiet kjenner på at de blir veldig fort kritisert når de bruker hard hånd. Vi har sett at flere kritiserte politiet, også dere i media bidro til det og synes det var forferdelig at ei ung jente fikk tåregass på seg. Da er vi på ville veier når politiet blir kritisert for å bruke de enkleste maktmidlene for å håndtere en motdemonstrasjon som går ut av kontroll. Politiet er i en skvis og derfor håper jeg alle norske politikere, spesielt Monica Mæland og Erna Solberg, tydelig støtter vårt politi. Da kan man ikke kritisere at politiet må bruke maktmidler, sier Amundsen.

LEDER OSLO FRP: Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp.
LEDER OSLO FRP: Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp. Foto: ERIK KRAFFT

Under Facebook-innlegget får Amundsen støtte fra fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen.

– Hva er feministisk politiledelse?

– Det er unnvikende reaksjonsmønster, sier fylkeslederen.

– Er det feministisk å være unnvikende?

– Det er feminint å være unnvikende.

Hva mener du med det?

– Det vil si at de er forsiktige. De tar ikke en konfrontasjon. I hvert fall ikke en fysisk konfrontasjon. En har lett for å la seg skremme, mener Ugland.

Mener Amundsen mangler baller

Justispolitisk talsperson i Senterpartiet, Jenny Klinge (Sp), reagerer på Amundsens kritikk.

– Det synes jeg er direkte latterlig.

Hun mener Amundsen selv ikke ville taklet politifolk som Willy Haugli.

– Jeg mener Per Willy selv ikke hadde baller nok til å takle frittalende politifolk og politiledere da han selv var justisminister.

Hun setter også spørsmålstegn ved hva Amundsen mener med en feminisert politiledelse.

– Det virker som han bare sikter til det at vi har en kvinnelig justisminister og en kvinnelig politidirektør. Og hvis det er det han mener med det, så synes jeg han bør ta seg sammen.

Amundsen mener Klinge ikke har fulgt med.

– Jeg var og er opptatt av å lytte til politifolkene som har skoene på. De som opplever problemene i gata. Ikke politisk korrekte politiledere som dekker over ubehagelige sannheter, som for eksempel sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet. Det har jeg aldri hørt Sp si et eneste ord om. Sosionomiseringen av politiet ble innført da Sp satt i regjering, sier Amundsen.

Roser politiet

Men også Mæland stiller seg spørrende til Amundsens påstand om feministisk politiledelse.

– Dersom det er en betegnelse på kjønnet til politidirektøren, så er det veldig spesielt. Vi pleier ikke betegne kjønnet på ledere verken i politiet eller i andre virksomheter, sier hun til TV 2.

Hun understreker at hun mener politidirektøren gjør en god og grundig jobb i en vanskelig tid.

– Vi er i 2020. Politiet har verktøy som de bruker, har de behov for ytterligere verktøy skal de få det.

Ni år for grov vold

Siv Jensen mener det er behov for å skjerpe straffene kraftig for vold mot politiet og hærverk mot offentlig eiendom.

– Det er fordi verdens beste politi fortjener å være godt beskyttet når de er ute og jobber på vegne av oss alle sammen, og det handler om å hegne om vårt frie demokrati. Den type pøbelstreker vi har sett i forbindelse med de siste demonstrasjonene hører ikke hjemme i Norge. De ungdommene må forstå at det å gjøre den type ting kan medføre lang fengselsstraff, sier Jensen.

Dette vil Amundsen og Frp-lederen:

  • Øke maksimumsstraffen for vold, trusler, skadeverk eller annen rettstridig adferd mot offentlig tjenesteperson fra tre til seks år.
  • Øke straffen fra seks til ni år for grov vold, grove trusler eller grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson.
  • De vil også øke maksimumsstraffen fra seks måneder til tre år for «hindring av offentlig tjenestemann».

– Hvilken effekt tror du det kan ha?

– Poenget er at det også skal være preventivt. At de som kan la seg friste skjønner at det er bedre å la være, fordi straffen kan bli lang, sier Jensen.

– Alle forstår at vi ikke kan ha en utvikling hvor vi beveger oss mer og mer mot de tilstanden vi ser i andre land i den vestlige verden; forekomst av politisk motivert vold må stoppes og straffes hardt, sier Amundsen.

– Politiet gjør som regel en veldig god jobb, men bildene vi har sett viser at vi har ungdommer, i hvert fall enkelte som ikke har respekt for politiet i det hele tatt. Det er grunn til å være bekymret og derfor må vi være iverksette tiltak, sier Frp-lederen.

Jensen mener vi i Norge bør være bekymret for det hun mener er en trend, hvor ungdom har mindre respekt for politiet.

Forslag endringer i §§ 155 og 156 slik at de vil lyde som følger:

§ 155. Vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson

Den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd påvirker en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindrer en slik handling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil 5 år. (…)

§ 156. Hindring av offentlig tjenestemann

Den som hindrer en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling, for eksempel ved å nekte adgang til steder hvor han har berettiget tilgang, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. (…)

– Vi bør være bekymret og særlig vi som har et så godt politi som er flinke til å jobbe forebyggende, avskrekke og flinke til å dempe konflikter. På ingen måte eskalere de, i mange andre land ser vi et mer aggressivt politi enn i Norge. Vi skal være stolte av det politiet vi har. Da må vi sørge for at de kan jobbe under trygge rammer, sier Frp-ledere, og legger til:

– Politiet gjør en utmerket jobb, jeg har ikke noe behov for å fortelle hva politiet skal gjøre.

Relatert