Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola.
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen

Har konkludert etter Sola-brannen: – Skulle hatt bedre brannsikkerhet

En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn viser at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket, og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserer torsdag en evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar 2020.

Rapporten slår fast at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

Det er RISE som står bak rapporten, som konkluderer med at byggetrinn 2 og 3 i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene.

– Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet. Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn.

Burde hatt sprinkleranlegg

1.600 biler sto inne i parkeringshuset, da en eldre Opel Zafira tok fyr.

Flere hundre biler ble ødelagt i den massive brannen som vekket internasjonal oppmerksomhet.

Per-Arne Horne, direktør i DiBK, sier i en pressemelding at parkeringshusets store areal tilsier at det skulle vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg.

– Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier Horne.

Kunne blitt oppdaget

Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet.

Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak.

Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

Behandler rapporten

Onsdag begynte det møysommelige arbeidet med å rive parkeringshuset. Dette arbeidet skal være ferdig i februar, hvis alt går etter planen. Det nye parkeringshuset kommer trolig til å få sprinkleranlegg, og skal stå ferdig i 2022.

RIVNING I GANG: Onsdag startet rivingen, som vil pågå i flere måneder.
RIVNING I GANG: Onsdag startet rivingen, som vil pågå i flere måneder. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad sier til TV 2 at det er for tidlig å gi noen konkrete kommentarer rundt rapporten som ble sluppet på torsdag.

– Den blir nå behandlet av fagmiljøet vårt sentral i Avinor. Vi må komme tilbake med kommentarer på faginnholdet i rapporten, men dette er én av flere rapporter som vi trekker ut det vi kan ta lærdom fra, sier hun.

Lufthavndirektøren legger til at hun mener det er viktig for Avinor og andre aktører å få en grundig evaluering av det som skjedde.

Relatert