STANSET: Dataverktøyet CrashCube brukes for å hente inn data fra biler som har vært involvert i trafikkulykker. Nå er bruken av dette og andre verktøy stanset.
STANSET: Dataverktøyet CrashCube brukes for å hente inn data fra biler som har vært involvert i trafikkulykker. Nå er bruken av dette og andre verktøy stanset. Foto: Statens vegvesen

Rapport: Vegvesen-ansatt manipulerte minst 50 ulykkesrapporter

Sjåfører kan ha blitt feilaktig dømt i 93 trafikksaker. I minst 50 av disse er fartsdata manipulert av en ulykkesundersøker i Statens vegvesen, ifølge en ny rapport.

– Det er sterkt beklagelig for de som eventuelt måtte være berørt, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør i trafikant- og kjøretøydivisjonen i Statens vegvesen, til TV 2.

På bordet foran henne ligger rapporten til revisjonsselskapet PwC, som har gransket Statens vegvesens (SVV) bruk av dataverktøy i forbindelse med trafikkulykker.

Her bistår ulykkesundersøkerne fra SVV politiet med å hente ut sentrale data fra ulykkeskjøretøy for å finne årsaken til trafikkulykker.

I desember slo Riksadvokaten alarm etter at Kripos hadde oppdaget at det kunne være feil i datagrunnlaget i ulykkesrapportene som var sendt fra SVV til politiet.

Rapport: Bevisst juks

PwC mener nå de kan bevise bevisst juks i ulykkesrapportene.

– I 50 av de 176 sakene hvor det er benyttet krasj og/eller diagnoseverktøy er det funnet klare bevis på at resultatene er manipulert. I disse sakene er resultatene tillagt vekt i rapporten til politiet, heter det i rapporten.

PwC skriver videre:

– I nesten alle sakene hvor vi har avdekket manipulasjon av avlesingsrapporter, er det oppgitt at involverte kjøretøy hadde en gitt hastighet under trafikkulykken som vi har funnet ikke stemmer med det som faktisk ble avlest fra kjøretøyet, konkluderer granskerne.

Det er grunn til å tro at hastigheten manuelt er justert opp i forhold til det som ble lest av i dataverktøyene.

Nekter for manipulasjon

I april ble en ansatt i SVV pågrepet og siktet for maniupulereing av trafikkdata.

Forsvarer Harald Jahren i advokatfirmaet Advokatkollegium opplyser til TV 2 at de ikke er kjent med innholdet i rapporten, og forholder seg til de fem-seks sakene som ligger til grunn i siktelsen.

FORSVARER: Advokat Harald Jahren opplyser at hans klient nekter straffskyld. Foto: Olav T. Hustad Wold
FORSVARER: Advokat Harald Jahren opplyser at hans klient nekter straffskyld. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Min klient nekter for å ha manipulert dokumenter. Han erkjenner at det kan være feil i dokumentene, men dette er i så fall ubevisste handlinger og han er også usikker på om det er han som eventuelt har gjort disse feilene, sier Jahren til TV 2.

Jakter dommer

Dreyer i Statens Vegvesen bekrefter at 50 av de 93 rapportene kan knyttes til den ene ansatte, og de resterende 43 rapportene ikke er mulig å dokumentere hvordan har blitt feil.

Vedkommende har sagt opp sin stilling og jobber ikke lenger i Statens vegvesen.

– Jeg ønsker ikke spekulere i hva som kan være vedkommendes motiv, men Statens vegvesen er ikke tjent med å ha slike medarbeidere som bruker slike arbeidsprosesser. Det er stert beklagelig, sier Dreyer.

– Hvordan kunne dette skje?

– Undersøkelsen viser at vi har hatt mangelfulle rutiner og kontroll på de rapportene som vi har levert til politiet. I tillegg er det vanskelig å lage vanntette systemer for å fange opp manipulasjon som gjøres i systemene der hvor man bevisst unndrar kontroll og informasjon i flere ledd, sier vegvesen-direktøren.

Riksadvokaten opplyser til TV 2 at 41 av de 93 sakene er strafferettslig avgjort.

Katharina Rise er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.
Katharina Rise er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.

– Grunnet faren for at det foreligger feilaktige avgjørelser, så har riksadvokaten umiddelbart bedt politiet blant annet om å gå gjennom de 93 sakene for å avklare om sakene bør begjæres gjenåpnet eller om bøter skal oppheves. Påtalemyndigheten er instruert om å anmode retten om at det oppnevnes forsvarer for aktuelle personer i de 93 sakene for å ivareta rettssikkerheten deres, opplyser førstestatsadvokat Katharina Rise hos Riksadvokaten.

Alvorlig

I rapporten får SVV kraftig kritikk for mangelfulle rutiner på alt fra innkjøp av dataverktøy, opplæring, bruk og kvalitetssikring.

– Hva er årsaken til at det sviktet på kvalitetskontroll?

– Frem til nyttår besto etaten av fem regioner, og jeg ha ikke oversikt over hvordan regionene organiserte sitt arbeid. Nå har vi en nasjonal divisjon med en styringslinje og lettere kan iverksette nødvendige tiltak som gjør at vi jobber på en forsvarlig måte. Vi må gi nødvendig kompetanse og kvalitetssikrer rapportene som går til politiet, og at det gjøres av andre enn de som har skrevet rapportene, svarer Dreyer.

RAPPORT: Bodil Rønning Dreyer, som er direktør i divisjon trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, leser rapporten som avslører at en ansatt skal ha manipulert data i 50 trafikksaker.
RAPPORT: Bodil Rønning Dreyer, som er direktør i divisjon trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen, leser rapporten som avslører at en ansatt skal ha manipulert data i 50 trafikksaker. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Men mener du kvalitetssikringen vært for dårlig?

– Svaret på det er ja, kvalitetssikringen har vært for dårlig, sier Dreyer.

Vegvesenet vedgår at denne saken er en alvorlig ripe i lakken for etaten.

– Det er en alvorlig ripe i lakken for SVV sett opp mot at det kan være personer som kan være uriktig dømt der ut. Men så lenge undersøkelsene har avdekket at en person bevisst har manipulert, så synes jeg at det sier noe om at Vegvesenet som institusjon ikke har gjort feil, mener direktøren.

– Hvilken betydning har dette for tilliten politiet og folk flest har til vegvesenet?

– De må nesten de andre uttale seg om. Det de skal være overbevist om er at vi gjør vårt for å avdekke den situasjonene og iverksette nødvendige tiltak for at eventuell mistilliten skal gjenopprettes, sier Bodil Rønning Dreyer.

Riksadvokaten svarer dette.

– Når rapporten er gjennomgått vil riksadvokaten ta initiativ til en prosess for å løse politiet og påtalemyndighetens behov for sakkyndighet i sakene i fremtiden. Riksadvokatens dialog og samarbeid med Statens vegvesen, etter vi rettet vår henvendelse til enheten i desember i fjor, har vært tillitvekkende og etterlater et inntrykk av at Vegvesenet har tatt saken på det største alvor, opplyser førstestatsadvokat Rise.

Relatert