ENORME POLITIBESLAG: Tre lastebiler fulle av beslag gjort ved et av Idar Vollviks lagre i Fana kjørte onsdag ettermiddag til politiets lager i Bergen vest. Denne lastebilen var fullstappet da den kjørte avgårde i 17-tiden.
ENORME POLITIBESLAG: Tre lastebiler fulle av beslag gjort ved et av Idar Vollviks lagre i Fana kjørte onsdag ettermiddag til politiets lager i Bergen vest. Denne lastebilen var fullstappet da den kjørte avgårde i 17-tiden. Foto: Haakon Eliassen

Vollvik kan bli siktet for økonomisk bedrageri

Politiet utelukker ikke at Idar Vollvik kan bli siktet for bedrageri. Vollvik erkjenner nå at han kan ha gjort feil, men advokaten hans tilbakeviser at feilpakkingen av munnbind handler om forsøk på bedrageri.

Idar Vollvik er siktet for brudd på lov om medisinsk utstyr. Politiet mener at Vollvik har pakket om ikke-medisinske munnbind slik at disse fremstår som medisinske godkjente munnbind.

Dersom det stemmer at munnbindene er blitt feilmerket med overlegg, kan siktelsen fort bli utvidet og enda mer alvorlig. Dette fordi det da kan ligge et økonomisk vinningsmotiv til grunn.

Fengselsstraff

– Kan siktelsen mot Vollvik bli utvidet til å omfatte siktelse for bedrageri?

– Ja, jeg vil ikke utelukke siktelse for bedrageri. Vi må se hva etterforskningen avdekker før vi kan ta stilling til om siktelsen blir utvidet, sier politiadvokat Sigrid Sulland til TV 2.

Politiadvokat Sulland presiserer at det er et annet bevistema knyttet til eventuell siktelse for bedrageri, som blant annet kan knyttes opp mot et økonomisk vinningsmotiv.

– Men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette i dag, sier Sulland til TV 2.

Kilder i politiet sier til TV 2 at dersom det er grunnlag for en siktelse for brudd på lov om medisinsk utstyr, hvor det har foregått en bevisst feilmerking av munnbind, vil det være nærmest opplagt at siktelsen utvides til å omfatte bedrageri.

Dersom politiet vurderer bedrageribestemmelsen i straffeloven kan det bety bot eller fengsel i inntil to år. Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil seks år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om det er fare for liv eller helse.

Nekter straffskyld

Idar Vollvik nekter straffskyld etter dagens siktelse. Ifølge advokat Einar Råen har ikke Vollvik hatt noen intensjon om å gjøre noe straffbart.

– Han sier det er meget mulig at han kan ha gjort noe feil, men det ligger ikke noe dramatisk i dette, sier advokat Einar Råen til TV 2.

Råen mener politiet blåser opp saken og at det her er snakk om en naturlig ompakking.

– Hvordan ser du på en eventuell siktelse for bedrageri?

– Spørsmålet da er hvem som har bedratt hvem, sier Råen.

Han forklarer at dersom Vollvik har kjøpt et parti munnbind og oppfattet dette til å være noe annet enn det faktisk er, så kan han ikke siktes for bedrageri. Indirekte peker Råen på selger av munnbindpartiet og antyder at Vollvik kan ha blitt lurt.

– Hvis det viser seg at man bestilte munnbind type A og fikk type B og pakket det om som A, så har han gjort en feil, men det er ikke et bedrageri fra Vollvik sin side, fastslår Råen.

Råen kan ikke se at det er grunnlag for påtalemyndigheten å mene at Vollvik har pakket feil med viten og vilje.

– Dersom det har skjedd en uaktsom overtredelse er det ikke sikkert at han kan straffes, det må i så fall være snakk om kvalifisert uaktsomhet, forklarer Råen.

Innleide arbeidere

Ifølge en politikilde er ikke-medisinske munnbind blitt lagt i esker merket på en slik måte at de fremstår som medisinske munnbind. Innleide arbeidere har utført arbeidet som har pågått på dag og kveldstid.

MUNNBIND: Politiet mener Idar Vollvik pakket om munnbind.
MUNNBIND: Politiet mener Idar Vollvik pakket om munnbind. Foto: Haakon Eliassen

TV 2 har vært i kontakt med bemanningsbyrået som er i politiets søkelys, men ingen ønsker å uttale seg om saken.

– Ompakking har skjedd i stor stil, sier politikilden.

Onsdag ettermiddag ble flere lastebillass med beslaglagte materiale kjørt ut fra lageret i Fana til politiets eget lager for beslag.

PALLER MED MUNNBIND: Politiet måtte leie et transportfirma til å håndtere bortkjøring av beslagene. Onsdag ettermiddag ble lastebillass nummer to kjørt ut fra lageret til Vollvik i 17-tiden.
PALLER MED MUNNBIND: Politiet måtte leie et transportfirma til å håndtere bortkjøring av beslagene. Onsdag ettermiddag ble lastebillass nummer to kjørt ut fra lageret til Vollvik i 17-tiden. Foto: Haakon Eliassen

Stappfulle lastebiler

Onsdag så TV 2 selv at paller på paller ble stuet inn i en lastebil, før den kjørte avgårde fra lageret i Fana. Det var blant annet snakk om enorme mengder munnbind. Bare i en liten eske er innholdet oppgitt til å være 3000 munnbind.

TV 2 har fått opplyst at politiet har hatt Vollvik på radaren flere uker før de gikk til aksjon og pågrep forretningsmannen tirsdag morgen. Også Legemiddelverket har hatt saksbehandlere i sving før pågripelsen tirsdag morgen.

TV 2 vet at både politiet og Legemiddelverket har mottatt tips om salg av munnbind. Kunder har klaget over kvaliteten på munnbind kjøpt via Vovi AS, får TV 2 opplyst.

Relatert