AP-BRÅKET: Arbeiderparti-representantene Arild Stokkan Grande, Anette Trettebergstuen og Jonas Gahr Støre
AP-BRÅKET: Arbeiderparti-representantene Arild Stokkan Grande, Anette Trettebergstuen og Jonas Gahr Støre Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ap-bråket:

Trettebergstuen om Grande: – Slår inn åpne dører

Lederen av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, gir full støtte til nyvalgt fykesleder Ingvild Kjerkol. Hun mener Kjerkols kritiker, Arild Grande, slår inn åpne dører.

I helgen barket stortingskollegaene Arild Grande og Ingvild Kjerkol sammen. Grande truet med å trekke seg som leder i valgkomiteen, hvis Kjerkol ble innstilt som fylkesleder. Kjerkol ble valgt som fylkesleder etter et benkeforslag og kalte Grandes opptreden for det «groveste» hun hadde opplevd.

Grande leverte mandag en bekymringmelding om ukultur, og har uttalt at han av personlige grunner ikke kunne stille seg bak Kjerkol.

I dette intervjuet med TV 2, gir Anette Trettebergstuen, som er leder av Aps kvinnenettverk, støtte til Kjerkol.

APPLAUDERER: Anette Trettebergstuen er fornøyd med valget av Kjerkol.
APPLAUDERER: Anette Trettebergstuen er fornøyd med valget av Kjerkol. Foto: Pedersen, Terje

Samtidig håper hun at varslere og Trond Giske nå får fred. Hun sier også at reaksjonene etter det mye omtalte VG-bilde av Kjerkol og Giske «sier litt om at det har gått altfor langt».

– Alt det bråket og uroen som har vært knyttet til valg i Trøndelag, henger sammen med uroen og bråket som har vært tidvis har preget oss siden metoo rullet opp hos oss. Det at årsmøtet ble utsatt bidro også til at alt ble dratt ut i tid, og at ting har eskalert, sier Trettebergstuen til TV 2.

Hun tror valget av Kjerkol blir «veldig bra».

– Nå har Trøndelag valgt seg sin ledelse, og det tror jeg blir veldig bra. Det er folk i Trøndelag som er lettet over det, og det er folk i Trøndelag som er skuffet. Det må vi ta på alvor. Samtidig tror jeg at nå som det valget er gjort, og lederen ble Ingvild Kjerkol, så kan vi gå videre samtidig som ledelsen tar tak i de ting som er nødvendig å ta tak i, sier Ap-toppen, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Hun mener det nærmest har vært umulig å snakke om at partiet har gjort en ryddejobb, uten at Giske blir trukket inn i det.

– Et eksempel som har havnet i skyggen av uroen er at vi faktisk jobbet godt for å få bukt med seksuell trakassering og uønska adferd i partiet siden 2017. Det har vært nesten umulig å snakke om det uten at navnet Trond Giske har kommet opp.

– Jeg håper Trond og hans familie får fred

Trettebergstuen håper nå det blir fred i partiet - for alle.

– Jeg håper at varslerne nå får fred, og jeg håper Trond og hans familie får fred, samtidig som vi aldri skal legge dette bak oss på den måten at vi kontinuerlig skal knallhardt for å bli bedre, for at vi skal være den partiorganisasjonen som best forebygger trakassering og ukultur. Sånn sett skal vi aldri bli ferdige med metoo, metoo har knapt begynt.

- Tenker du at dette nå er et sår som kan gro?

– Det er et sår som må gro. Det kommer nok til å ta tid, men et sår kan først gro når det ikke pirkes i lenger, for alle involverte parter. Det kan først gro når de som har hatt vonde opplevelser i partiet vårt føler seg ivaretatt og sett.

– Slår inn åpne dører

I et Facebook-innlegget fremmer Arild Grande disse tre ønskene for hva som bør gjøres i Trøndelag.

1. At de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning.

2. At det settes i gang en prosess med Trøndelag Arbeiderparti og partiet sentralt for å rydde opp i ukulturen som er omtalt over lang tid, samt utvikles planer som kan sikre at ingen flere skal oppleve det enkelte har vært utsatt for.

TRE ØNSKER: Arild Grande har tre ønsker for hva som bør gjøres for å bedre kulturen, men Trettebergstuen mener det er å slå inn åpne dører.
TRE ØNSKER: Arild Grande har tre ønsker for hva som bør gjøres for å bedre kulturen, men Trettebergstuen mener det er å slå inn åpne dører. Foto: Heiko Junge

3. At det utarbeides en etisk standard i partiet for folk som får ledende verv, med klare krav til hvordan man jobber med kultur og ledelse.

Trettebergstuen mener Grande slår inn åpne dører, og sier at «Ap er det partiet som tok og tar metoo mest på alvor».

– Vi har opprettet nye varslingsrutiner og retningslinjer, vi er bedre skodd til å håndtere denne typen saker nå. Vi har jobbet aktivt med kursing og bevisstgjøring av tillitsvalgte, og er lydhøre for hva vi kan gjøre enda bedre. Så endrer en ikke en kultur på noen få år, men det er et før og etter metoo i Ap – mer enn i andre partier.

- Men er du enig med partisekretæren om at det undergraver varslinginstituttet om en håndterer mulige varsler i arbeidet i en valgkomité framfor å levere det inn på ordinært vis?

- Det er viktig at varsler tas på alvor, og sendes dit de skal, til de rette til å håndtere det. En valgkomité er ikke et slikt sted. Samtidig har Grande foreslått en god del ting som er en god ide, og som slår inn åpne dører. Det å jobbe med etisk veiledning i oppførsel hos tillitsvalgte med makt er en slik ting.

På landsmøtet i 2019 ga partisekretær Kjersti Stenseng en unnskyldning til de som har opplevd seksuell trakassering i Ap.

– De nye retningslinjene tydeliggjør hvordan varsler skal håndteres ut i partiorganisasjonen også. Den som sitter med ubehageligheter i partiet, skal ikke sitte med det selv. Den skal vite hvem en skal si fra til, og den skal vite at den blir backet. Men retningslinjer er ikke noe verdt om ikke folk der ute er trygge på dem, og at vi skaper holdningsendringer og bevissthet rundt at det faktisk er både trygt og nødvendig å varsle. Der har vi selvsagt en jobb å gjøre, sier Trettebergstuen.

Mener Kjerkol er rett kvinne

– Tenker du at Kjerkol er riktig kvinne til å gjøre den jobben i Trøndelag?

– Ja. Jeg tenker hun kan være forsonende.

– Jeg må også få sagt at Trøndelag virkelig har hatt flomlyset på seg nå, men det er ikke slik at det bare er i Trøndelag det har vært uønska og alvorlige episoder i Ap. De tingene som har kommet opp der er selvsagt noe laget tar avstand fra, man kan lett få inntrykk av noe at på grunn av medietrykket og snakket om ukultur. Dette er ikke en kultur som kjennetegner massene i det store fylkeslaget. Det skylder vi Trøndelag å understreke. Dette representerer ikke folk flest der oppe.

Etter at Kjerkol vant fylkelseder-kampen, ble hun avbildet sammen med Trond Giske på en restaurant i Steinkjer. VG skrev at Kjerkol «feiret med Giske». Det fikk noen til å reagere.

– Det sier litt hvor langt det har gått. Ingvild Kjerkol satt ved samme bord som Trond Giske i 15 minutter. At det skal bli tatt ille opp, sier litt om at det har gått altfor langt.

- Hvordan kommer en seg videre fra det?

– Nå har det ulma lenge rundt om Trond skulle få det vervet. Nå er den konklusjonen klar, og da håper jeg at vi alle nå er innstilt på at vi skal forsone oss, og komme videre og sammen jobbe mot at slike ting kan skje igjen.

Relatert