ID-KORT: Snart blir nye ID-kort tilgjengelig for nordmenn. I bakgrunnen er passkontrollen på Oslo lufthavn.
ID-KORT: Snart blir nye ID-kort tilgjengelig for nordmenn. I bakgrunnen er passkontrollen på Oslo lufthavn. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix // Politiet

Nye ID-kort: Kun ett av disse lar deg reise utenlands

Dersom du verken har førerkort eller bankkort med bilde, er det nærmest bare passet som duger som gyldig identifikasjon i Norge. Det er det endelig slutt på.

Allerede i 2007 foreslo Justisdepartementet å innføre et frivillig nasjonalt ID-kort for alle med fast bopel i Norge. Opprinnelig var planen at ID-kortene skulle lanseres i 2013, men det viste seg å være altfor optimistisk.

Etter en rekke forsinkelser de siste årene, lover politiet nå at ID-kortene omsider skal være på plass snart.

– Det har vært forsinkelser i arbeidet med pass- og ID-prosjektet, men planen er fortsatt å lansere nye pass og ID-kort i år. Det er et høyt prioritert tiltak for politiet, uttalte assisterende politidirektør Håkon Skulstad i mars i år.

Nå sier Skulstad til TV 2 at nasjonalt ID-kort etter planen kommer i november, med et forbehold om at koronaviruset kan føre til ytterligere forsinkelser.

– Vi kan ikke utelukke at koronapandemien som påvirker hele samfunnet, også kan påvirke lanseringstidspunktet for nasjonalt ID-kort. Dette kommer vi i så fall tilbake til, sier Skulstad.

Oppdatert: De nye ID-kortene ble lansert 30. november 2020.

Forebygger kriminalitet

Behovet for et nytt identifikasjonskort har vært diskutert lenge. For de som verken har førerkort eller bankkort med bilde, har det omtrent bare vært passet som for eksempel har latt dem komme inn på utesteder hvis det har vært noen tvil om alderen deres.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad.
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Politiet understreker viktigheten av at alle innbyggere har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på.

– Det er med på å forebygge at kriminelle misbruker ID for å begå alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel, svindel og terror, sier Skulstad.

Han beskriver det nye nasjonale ID-kortet som et identitetsbevis du kan bruke når du har behov for å legitimere deg.

– Det er mer praktisk enn pass, fordi det passer i lommeboken. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er frivillig å ha et nasjonalt ID-kort, sier Skulstad.

Nye pass

ID-kortet skal altså være på størrelse med et bankkort, og dermed være lettere å ha med seg enn et pass. Samtidig med at Norge innfører nye ID-kort, lanseres også nye pass.

– Nye pass og nasjonalt ID-kort vil rulles ut i hele landet samtidig. Etter planen kommer nye pass i oktober og nasjonalt ID-kort i november, sier Skulstad.

Selv om det kommer et nytt pass, er det ikke nødvendig for de som har et gyldig pass å søke om et nytt, med mindre utløpsdatoen nærmer seg.

– Dagens pass er gyldig til utløpsdato, og er et godt og sikkert reisedokument. Vi anbefaler at de som har behov for et nytt pass bestiller time som vanlig, og ikke venter med å søke til det nye passet kommer.

Med og uten reiserett

Dersom du ønsker et nasjonalt ID-kort, vil det bli mulig å bestille time på politiet.no for å søke om ID-kortet. Dette fungerer dermed på samme måte som pass.

– Man vil kunne søke om nasjonalt ID-kort på alle pass- og ID-kontorer i Norge. Priser på pass og ID-kort ved lansering ble besluttet i statsbudsjettet for 2020. Prisen er den samme for pass og ID-kort, med 570 kroner for voksne og 342 for barn, sier Skulstad.

Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett.

– Nasjonalt ID-kort med reiserett kan du bruke som legitimasjon og som et reisedokument – på samme måte som pass – når du skal reise til EØS-landene og Sveits. Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan du kun bruke som legitimasjon. Hvis du ikke kan få pass, kan du søke om ID-kort uten reiserett, sier Skulstad.

Dette ID-kortet fungerer på samme måte som et pass, og lar deg reise utenlands.
Dette ID-kortet fungerer på samme måte som et pass, og lar deg reise utenlands. Foto: Politiet
Dette ID-kortet gir deg <i>ikke </i>reiserett, som også kommer frem av teksten «Not Valid as a Travel Document».
Dette ID-kortet gir deg ikke reiserett, som også kommer frem av teksten «Not Valid as a Travel Document». Foto: Politiet

Relatert