SLÅR TILBAKE: Ingvild Kjerkol avviser at hun har trakassert noen, og slår tilbake mot Arild Grande.
SLÅR TILBAKE: Ingvild Kjerkol avviser at hun har trakassert noen, og slår tilbake mot Arild Grande.

full forvirring i arbeiderpartiet:

Ingvild Kjerkol omtaler angrep som «halvkveda viser»: – Det er ikke varslet mot meg

YOUNGSTORGET (TV 2): Ingvild Kjerkol sier hun ikke kan forholde seg til «halvkveda viser» fra valgkomiteens leder Arild Grande. – Jeg har ikke trakassert noen, sier den nyvalgte fylkeslederen til TV 2.

Arild Grande i Trøndelag Arbeiderpart varslet på sin Facebook-side mandag at han har levert en bekymringsmelding om «hendelser og ukultur» i fylkeslaget.

– Det handler om usunne og skjulte maktstrukturer og at vi som har makt, for ofte er ubevisste hvordan vi virker på andre og hvordan vår rolle og væremåte påvirker hele partikulturen, skriver Grande videre i et lengre innlegg.

Ingvild Kjerkol sier til TV 2 at hun har snakket med partisekretær Kjersti Stenseng, som har avkreftet at det er levert et varsel mot Kjerkol fra Grande.

– Jeg har snakket med partisekretæren og det er ikke levert noe varsel mot Ingvild Kjerkol. Jeg er opptatt av at vi jobber med politikken fremover nå. Det var det mandatet jeg og resten av styret fikk fra fylkesårsmøtet. Nå trenger vi å jobbe med politikk i Arbeiderpartiet, sier Kjerkol til TV 2.

Hvem bekymingsmeldingen handler om eller hva Grande har gitt beskjed til partikontoret om, er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om partikontoret og Kjersti Stenseng vil følge opp Grandes «bekymringsmelding».

– Nå skal vi jobbe med politikk og vinne valg. Jeg kan ikke forholde meg til halvkveda viser og trusler om at noe har noe på meg. Da hadde jeg blitt en inneffektiv politiker og dårlig leder for de som trenger at jeg står oppreist på, nå, sier Kjerkol.

– Men hva handler dette om, da?

– Nei, det må Arild Grande svare på. Jeg kunne tenkt meg at vi snakket om utfordringene landet står i.

NEKTET: Arild Grande nektet å støtte en innstilling med Ingvild Kjerkol på topp.
NEKTET: Arild Grande nektet å støtte en innstilling med Ingvild Kjerkol på topp. Foto: Heiko Junge

Sa ja til Giske - nei til Kjerkol

I helgen var han i åpen strid med stortingskollega Ingvild Kjerkol under fylkesårsmøtet i Trøndelag. Grande ledet valgkomiteen og truet med å trekke seg hvis Kjerkol ble innstilt som fylkesleder. Internt i valgkomiteen sa han at det kunne komme et varsel, hvis Kjerkol ble valgt.

– Arild Grande var med å innstille Trond Giske enstemmig på topp, så sa han nei til Ingvild Kjerkol. Hva tenker du om det?

– Nei, jeg tenker at det er en fair ting. Det er en ærlig ting. Alle til lags kan ingen gjøre, men mitt mandat kommer fra årsmøtet og det var solid. Jeg føler meg trygg i jobben vi skal gjøre, sier Kjerkol.

– Er du del av en ukultur i Arbeiderpartiet?

– Jeg er en del av Arbeiderpartiet på godt og vondt. Vi er først og fremst mennesker i en frivillig organisasjon, så er vi noen få som har posisjoner så lever av dette fordi vi får lønn. Men de aller fleste medlemmene er frivillige deltidspolitikere. Noe av det som gjorde sterkest inntrykk i helgene var de gode politiske innleggene og de sterke innleggene fra unge kvinner som hadde sterke fortellinger, og det skal vi ta med oss når vi skal vinne valget neste høst.

– Så du avfeier at du er en del av en ukultur, slik Grande antyder, og at du derfor ikke er egnet til å være fylkesleder og rydde opp?

– Vi løser ingenting ved å dele ut karakteristikker av hverandre. Så jeg har ikke noe behov for å forsvare meg overfor den ordbruken. Jeg har et klart mandat; samle Trøndelag, vinne valg og skaffe landet en ny regjering, sier Kjerkol.

– Jeg har ikke trakassert noen

– Har du trakassert noen?

– Jeg har ikke trakassert noen. Det mener jeg veldig sterkt, men som leder i en fremskutt posisjon så skal man aldri underslå at noen kan ha opplevd atferden din ubehagelig. Men føler noen seg trakassert av meg, må jeg få vite hva det handler om. Halvkveda viser kan man ikke forsvare seg mot, sier Kjerkol.

Samtidig skriver Grande på Facebook at han har «tatt initiativ overfor Arbeiderpartiet sentralt til en prosess hvor man kan komme til bunns i ting som har skjedd i fylkespartiet og finne løsninger som gjør at alle kan få mulighet til å gå videre.»

Relatert