Brannvesenet slår alarm om livsfarlige fester

Brannvesenet i Oslo sier at grottefesten kunne ha tatt liv. Grotteeieren kaller festen uforsvarlig.

– Brannvesenet tar slike fester veldig alvorlig fordi det er et stort potensial for mange skadde og mange døde, i verste fall, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat til TV 2.

Brannvesenet i Oslo advarer på det sterkeste å arrangere fester i rom hvor det blant annet ikke er rømningsveier.

Han sier at brannvesenet har stengt flere lokaler hvor det har vært fester hvor det åpenbart ikke har vært trygt.

– Vi har sett eksempler på hvor det har vært veldig mye brannfarlig materiale, manglende nødutganger og ikke minst her hvor det er anlegg uten gjennomlufting, sier Hovtun og fortsetter:

– Vi kan ikke få vært tydelig nok med slike fester må folk holde seg unna, sier han.

– Grovt innbrudd

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier eiendommen hvor festen foregikk, sier at de sjekket inngangen til grotta som ble brukt til fest natt til søndag, for tre dager siden. De kaller festen for et grovt innbrudd.

25 personer ble fraktet til sykehus etter festen i grotta etter mistanke om kullosforgiftning natt til søndag i Oslo. For fem personer er tilstanden alvorlig.

Grotta var tidligere en alarmplass for Sivilforsvaret, men rommet ble overdratt til stiftelsen i 2012, får TV 2 opplyst.

Festdeltakere som TV 2 har snakket med, sier at de har festet i grotta flere ganger.

– Grovt innbrudd

– Eiendomsavdelingen kjørte forbi torsdag. Vi har ingen informasjon om at det har vært noen der. Sist vi fikk beskjed om det var for tre, fire år siden da noen personer uten fast bopel brukte stedet. Etter det sikret vi rommet på en annen måte, sier administrerende direktør Vidar Haukeland i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg til TV 2.

Haukeland sier at inngangen var sikret med en plate, og sier at for å fjerne den, må man bruke verktøy.

Han sier at eiendomsavdelingen ikke gikk fysisk bort til inngangen, men så på den fra veien.

– Dette er et grovt innbrudd, slik jeg ser det, sier han.

– Vi vil sikre inngangen bedre, men samtidig er det vanskelig å sikre seg mot folk som bryter seg inn. Det som er viktig, er at rommet er sikkert for allmennheten, slik at for eksempel barn ikke kan gå inn, sier Haukeland.

Etter at stiftelsen overtok det gamle alarmrommet for åtte siden, ble inngangen dekket med jord for å hindre at folk kunne gå inn der. Haukeland forklarer at det er derfor inngangen er så liten.

Ifølge politiet er inngangen på 1 x 1 meter.

– Leit

Haukeland sier at det foreløpig ikke er bestemt hva rommet skal brukes til, og sier at i henhold til reguleringsarbeid er viktig at de vet hva som er under bygningsmassen som stiftelsen eier over grotta.

Direktøren sier festen var uforsvarlig.

– Jeg synes det er helt uforsvarlig, også i disse koronatider. Det er veldig leit. De som har vært på fest, burde vite at det er viktig med luft. De vet at det ikke skal brukes. Det er det ingen tvil om, sier han.

Haukeland sier at han har kontaktet politiet og meldt fra om at det er dem som eier det tidligere alarmrommet.

DIREKTØR: Administrerende direktør Vidar Haukeland i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.
DIREKTØR: Administrerende direktør Vidar Haukeland i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Folk kan ikke gå rett inn der. Det er en bevisst handling å bryte seg inn, sier han.

Advarer

Grotta var en alarmplass for Sivilforsvarets mannskap dersom det skulle bli krig og mannskapet trengte beskyttelse for å kunne utføre oppgavene sine, sier Jon Birger Berntsen, distriktssjef i Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, til TV 2.

Berntsen sier at en overtakelsesprotokoll viser at alarmplassen ble overdratt til stiftelsen i april 2012.

Sivilforsvaret har - og har hatt - mange slike alarmplasser rundt om i landet.

Berntsen advarer folk mot å gå inn i slike anlegg.

– I gamle anlegg kan det være dårlig luft, derfor er disse sanert og stengt av. Jeg advarer folk å ta seg inn i slike anlegg ulovlig, sier distrikssjefen.

Berntsen sier at i overtakelsesprotokollen står det at inngangen ble støpt igjen med betong.

Relatert