FRYKTER DOBBELEFFEKT: Direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier at koronaviruset og influensa i verste fall kan styrke hverandre.
FRYKTER DOBBELEFFEKT: Direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier at koronaviruset og influensa i verste fall kan styrke hverandre. Foto: Berit Roald

Snart kommer influensaviruset – dette er skrekkscenarioet

Norge har allerede bestilt rekordmange vaksiner. Eksperter frykter at influensa og korona i verste fall kan forsterke hverandre.

Om lag én million nordmenn vaksinerte seg mot influensa i fjor, som er mer enn noen gang tidligere. Likevel venter helsemyndighetene at enda flere må vaksinere seg den kommende høsten og vinteren.

Folkehelseinstituttet har nå bestilt 1,2 millioner doser influensavaksiner. Årsaken til denne økningen er, ikke overraskende, koronaviruset. Influensavaksinen vil ikke ha noen effekt på koronaviruset, men det vil være viktig at så få som mulig blir influensasyke under den pågående pandemien.

Men det knyttes stor usikkerhet til hvordan Norge vil se ut om begge virusene spres i stor grad i befolkningen.

Ny problemstilling

– Man har ikke noe særlig erfaring å støtte seg på. Influensasesongen i fjor var jo i stor grad over før korona, sier Steinar Madsen, direktør i Legemiddelverket. De har ansvaret for å godkjenne alle legemidler, og vil dermed stå for godkjenningen av årets influensavaksine.

Det er heller ingen andre land i verden som har opplevd et stort utbrudd av både sesonginfluensa og koronaviruset. Dermed er fagmiljøet usikre på hva vi har i vente.

– Det er mange usikkerheter knyttet til dette, og når vi nå nærmer oss en ny influensasesong så er det avgjørende spørsmålet hvor alvorlig influensaen blir, sier han.

Kan forsterke hverandre

Influensaviruset forandrer seg hvert år. Det er derfor man må vaksinere seg årlig for å være immun.

I tillegg er det ujevn kvalitet på vaksinen, noe som vil si at den noen år gjør så godt som alle som vaksinerer seg immune mot influensa, mens den andre år har langt lavere treffprosent.

Det betyr også at viruset har varierende farlighetsgrad. Om vi i år får et alvorlig influensautbrudd, frykter Madsen at de to virusene vil styrke hverandre, slik at situasjonen kommer ut av kontroll.

– Hvis du først får influensa, blir du nok mer motagelig for korona, fordi influensa gir nedsatt immunforsvar. Eldre får ofte andre komplikasjoner som lungebetennelse når de er influensasyke. Så det man må gjette på, er at om det blir en alvorlig influensa, så blir det mange flere smittetilfeller av både koronaviruset og influensa. De vil forsterke hverandre, sier Madsen.

Han forteller at flere eksperter frykter en slik situasjon kan føre til en eksponentiell økning av smittede.

– Og mange syke betyr store belastninger på helsevesenet. Dermed er det i år større behov enn noensinne for at folk vaksinerer seg, sier han.

LAGER INFLUENSAPLAN: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier det i år er ekstra viktig at de i risikogruppen vaksinerer seg.
LAGER INFLUENSAPLAN: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier det i år er ekstra viktig at de i risikogruppen vaksinerer seg. Foto: Heiko Junge

Viktigere enn før

Helsemyndighetene jobber i disse dager med å lage en plan på hvordan man skal håndtere influensasesongen, og bestemme hvem som skal prioriteres når man ruller ut årets vaksine.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at influensavaksinen er viktigere i år enn det den pleier å være.

– Det er viktigere for de i risikogruppen å ta vaksinen i år enn det det har vært. Dessuten er det viktig for at færrest mulig skal behøve å teste seg, i og med at testing også er ressurskrevende, sier han.

Det er usikkert om alle vil rådes til å vaksinere seg, eller om helsemyndighetene kun vil be de i risikogruppen og helsepersonell om å vaksinere seg. Dette er blant annet fordi man ennå ikke vet nok om vaksinens treffsikkerheten, og hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig.

Nakstad forventer likevel ikke at de vil måtte holde vaksinen tilbake fra enkelte grupper.

– Kan det tenkes at dere ber enkelte grupper om å avstå fra å vaksinere seg, for at man skal ha nok vaksiner til alle i risikogruppen?

– Jeg tror ikke det blir en aktuell problemstilling, sier Nakstad.

Relatert