DØDSULYKKE: Et ektepar i 70-årene omkom etter å ha krasjet inn i et stillestående vogntog på E18 i Asker i mai.
DØDSULYKKE: Et ektepar i 70-årene omkom etter å ha krasjet inn i et stillestående vogntog på E18 i Asker i mai. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Ektepar omkom i stygg ulykke – etterlyser konkrete tiltak

Et ektepar i 70-årene omkom i en fatal ulykke på E 18 i Asker. Havarikommisjonen ønsker nå klare tiltak for å forhindre lignende ulykker.

Ved 18.30-tiden onsdag 13. mai i fjor fikk et vogntog motorstans på E 18 i Asker.

Vogntoget ble stående i det midtre feltet på motorveien, uten mulighet for å flytte seg.

Rundt 20 minutter etter kom et ektepar i 70-årene kjørende på motorveien i samme retning. De oppdaget for sent at vogntoget sto stille og kjørte inn i vogntogets henger.

Både mannen og kvinnen omkom i den kraftige kollisjonen.

Gransking

Statens havarikommisjon har gransket ulykken og nå konkludert at flere tiltak bør innføres for å forhindre lignende ulykker i framtiden.

Havarikommisjonen opplyser at vogntogets driftsstans oppstod på grunn av et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger.

Undersøkelser viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftsystemet.

Tilhengeren var godkjent rundt to uker før driftsstansen, men inspeksjon om slanger er av godkjent type var ikke et kontrollpunkt.

Forbedringspotensial

Havarikommisjonen skiver i sin rapport at det heller ikke er et vurderingspunkt om eventuelle skjøter er i strid med fabrikantens anvisning.

Havarikommisjonen mener at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger.

– Den årlige periodiske kjøretøykontrollen har også et forbedringspotensial, og det gis tre sikkerhetstilrådinger innen dette området, står det å lese i rapporten.

Økt bruk av overvåkingskamera

Havarikommisjonens undersøkelse har også vist at begrenset tilgang på variable skilt i området gjorde at vogntogets stans ikke ble varslet til trafikantene.

– Havarikommisjonen mener at Statens vegvesen bør vurdere å øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon, for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på høytrafikkerte veier, står det å lese i rapporten.

Relatert