SKAL IKKE MENE NOE: Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre og Kjerst Stenseng skal ikke mene noe om hvem som blir valgt til fylkesledere.
SKAL IKKE MENE NOE: Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre og Kjerst Stenseng skal ikke mene noe om hvem som blir valgt til fylkesledere. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Stenseng om Giske-comeback: – Det skal ikke Arbeiderpartiets ledelse mene noe om

Det er sterke følelser og reaksjoner internt i Arbeiderpartiet knyttet til Trond Giskes mulige comeback. Ledelsen i partiet skal ikke mene noe om Giske kan bli fylkesleder, ifølge partisekretær Kjersti Stenseng.

I februar 2019 var Trond Giske aktuell for tillitsverv i fylkesstyret i Trøndelag. Da sa Jonas Gahr Støre dette:

– Han får ta del i det politiske arbeidet og er stortingsrepresentant her. Han er aktiv i Trøndelag, men tillitsverv handler om tillit og det har han ikke.

Ett og et halvt år senere, vil ikke Arbeiderpartiets ledelse ta stilling til Giskes mulige comeback som partileder. Det til tross for at partiets leder av kvinnenettverket, Anette Trettebergstuen, i dag sa at et comeback er for tidlig.

– Det er en demokratisk prosess i Trøndelag Arbeiderparti. Og det er Trøndelag som skal velge sin leder, så jeg skal ikke ha noen mening om det er for tidlig. Det er Trøndelag som må bestemme, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

– Men Anette Trettebergstuen er ikke en del av Trøndelag. Hun har en mening. Er du enig med Trettebergstuen?

– Hun målbærer det som er en stor diskusjon i kvinnenettverket og som skaper mye debatt og engasjement, og det har jeg stor forståelse for. Men som en del av ledelsen i Arbeiderpartiet er det ikke min jobb å mene noe hvem Trøndelag Ap skal velge.

– Så Aps ledelse har ingen tanker om det kvinnenettverkets leder sier?

– Jeg har stor forståelse for det Anette sier..

– Men hva mener partiets ledelse?

– Men det er sånn at Trøndelag Ap velger sin leder og det er ikke opp til Arbeiderpartiet sin ledelse å mene noe om, sier Stenseng.

– Så ledelsen vil ikke si noe om dere er enig eller uenig med Anette Trettebergstuen?

– Jeg vil ikke mene noe om hvem som skal velges og når dem skal velges som leder i de ulike fylkeslagene.

– Bør ikke partiet mene noe om det, når det er så sterke reaksjoner?

– Nei, det bør ikke partiledelsen gjøre. Det er demokratiet som bestemmer hvem som skal velges som leder på de ulike nivåene i Ap, og som fylkesleder er det fylkespartiet som velger det.

Stenseng om ukultur: – Mye av det tilhører fortiden

Trettebergstuen rykket ut etter et innlegg fra tidligere AUF-leder i Trondheim Ap på Trønderdebatt.no.

I innlegget skriver den tidligere AUF-lederen og bystyrepolitikeren:

«Jeg mener de bør velge en fylkesleder som ikke betyr at å tie fremdeles er bedre enn å varsle, skriver tidligere leder i Trondheim AUF, Ellen Reitan på Trønderdebatt.

«Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede. », skriver hun videre.

Gina Berre (21) sitter i kommunestyret og formannskapet for Ap i Namsos kommune og er medlem av kvinnenettverket i Trøndelag Ap. Hun ga støtte til Reitan og sa til TV 2:

– Ting blir bestemt på gangen blant noen få som snakker sammen. Partidemokratiet fungerer ikke. Du må være innenfor, og kjenne de rette folkene. Har du feil venner eller argumenterer mot feil folk, så er du ute.

Kjersti Stenseng sier det er bra at de sier ifra.

– Først og fremst tenker jeg at det er bra at de sier fra, at det er modig og at vi trenger at kvinner og menn sier fra om det de har opplevd av en ukultur og eventuelt opplevd i dag. Det er den beste måten å komme videre på og ta tak i det på. Jeg tror mye er gjort og at mye av det tilhører fortiden, men at det er like viktig å bekjempe ukultur og jobbe med det for å trygge alle vi har i partiet.

– Så den beskrivelsen de har, den mener du tilhører fortiden?

– Det er beskrivelser av folk som har opplevd det i dag, men jeg tror det er bedre i dag enn det var for noen år siden. Mange har tatt et oppgjør med det. Ikke minst de siste årene med det vi har vært igjennom har gjort at det har vært gjort et solid arbeid. Men det bekrefter jo bare at jobben ikke er gjort en gang for alle, og ha fult fokus og plassere ansvaret hos alle ledere i vår organisasjon er veldig viktig, sier partisekretæren.

– Men har dere en ukultur i Arbeiderpartiet i dag?

Jeg vil ikke svare ja på det, men jeg vet at..

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg mener vi har en god kultur og jeg opplever når jeg reiser rundt at det er godt og trygt å være i Arbeiderpartiet, men jeg vet og samtidig at det skjer ting i dag og at noen føler seg utrygge og beskriver ting som kan skje. Det viktigste er at vi tar det på stort alvor, oppfordrer folk til å si fra, vi har gjort mye med retningslinjer og de formelle tingene som skal være på plass. Men det er først og fremst holdnings- og kulturarbeidet som er viktig og det er vi aldri ferdig med. Jeg mener mye er bedre i dag, men jobben er ikke ferdig.

Støre: – Arbeiderpartiet har mange bål av vilje

Under en tale på sin bursdagsfeiring i Trøndelag tirsdag, sa Jonas Gahr Støre dette om interne stridigheter i partiet:

– Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss, sa Støre, til høylytt applaus og jubel, ifølge iTromsø.

– Vi er ikke i dette partiet som enkeltmanns- og enkeltkvinnesprosjekter, vi er her som en bevegelse, fortsatte han.

BÅLENES PARTI: Det er mange bål i Arbeiderpartit, ifølge Støre.
BÅLENES PARTI: Det er mange bål i Arbeiderpartit, ifølge Støre. Foto: Stian Lysberg Solum

Til TV 2 sier Støre onsdag at dette ikke hadde noe med valget i Trøndelag å gjøre.

– Det var en tale på bursdagen min til partifeller, hvor jeg sa at vi har et oppdrag, og det hører jeg fra våre medlemmer, og det er å snakke politikk.

– Nå må vi være et sterkt lag og det er det et sterkt ønske om å være, sier Støre.

– Er det for mange egoister i Arbeiderpartiet?

– Nei, men jeg pleier å si at Arbeiderpartiet har mange bål av vilje og de bålene er bra, fordi vi har en glød. Men nå må vi fokusere på det som ligger foran oss, sier Støre.

Han vil ikke kommentere valgt av ny fylkesleder i Trøndelag.

– Jeg sier det samme jeg har sagt til nå, det skal Trøndelag Arbeiderparti avgjøre til helgen. Det er deres ansvar og slik er det i vårt parti, fylkene velger sine, sier Støre.

Relatert