GROV SVIKT: Rapporten til advokatkontoret til John Christian Elden slår fast at den tidligere barnevernslederen lederstil tenderte over i uforsvarlig maktarroganse og maktmisbruk, men mener et søksmål kunne hatt vansker med å vinne frem.
GROV SVIKT: Rapporten til advokatkontoret til John Christian Elden slår fast at den tidligere barnevernslederen lederstil tenderte over i uforsvarlig maktarroganse og maktmisbruk, men mener et søksmål kunne hatt vansker med å vinne frem. Foto: Fredrik Hagen / Scanpix

Elden anbefaler å droppe søksmål mot barnevernsleder

– Skuffende at vi ikke lykkes med plassere ansvaret hvor det hører hjemme, sier ordfører i Samnanger.

I juni besluttet Samnanger kommune å be Advokatfirmaet Elden vurdere søksmål mot en tidligere barnevernleder - etter at kommunen fikk strykkarakter i behandlingen av tre store barnevernssaker.

Sakene rammet ni barn, og strekker seg tilbake til 2005.

Denne uken anbefalte advokatkontoret at kommunen ikke går videre med søksmålet.

Elden slår likevel fast at det er ingen tvil om at barnevernlederen har opptrådt uforstandig og sterkt klanderverdig.

«... kan karakteriseres som grov uforstad i tjenesten. Etter vår vurdering har det vært utvist grov svikt i tjenestene som har påført barna i familien unødvendig store lidelser», står det i rapporten.

Skuffet

Ordfører i Samnanger kommune, Knut Harald Frøland, har stått i bresjen for granskingen av barnevernssakene.

KREVENDE: Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, er glad for at de sjekket muligheten for søksmål selv om det har vært en krevende prosess.
KREVENDE: Ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland, er glad for at de sjekket muligheten for søksmål selv om det har vært en krevende prosess. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

– Er du skuffet over Eldens rapport?

– Ja, jeg er kanskje litt skuffet. På vegne av ofrene og at vi ikke fullt ut lykkes med å få ansvaret plassert hvor det hører hjemme, sier Frøland.

– Men jeg er glad vi gikk inn i dette. Det har vært en krevende prosess, men vi gjorde det vi kunne. Da vi startet dette var det mange ubesvarte spørsmål. Nå er det ikke like mange.

Kommunen har ansvaret

Eldens rapport fastslår at det er kommunen som har det øverste ansvaret for å sikre kvaliteten i barnevernet.

De skriver videre at systemet gjør det krevende å utøve denne styringen:

«Mangel på informasjonsdeling og taushetsplikt vil også bidra til at kommunen ikke oppdager svikten.»

– Det er tydelig at øverste administrative- og politiske ledelse i 2013 aktivt motsette seg å bruke styringsretten. Slik staket de ut kursen for hvor galt dette kunne gå, sier Frøland.

Ordføreren påpeker at det var mange signal om at ting ikke var som de skulle.

– Når kommunestyrer ikke går inn i slike saker, velger de også å pulverisere ansvaret. Det må vi ta stor lærdom av, sier Frøland.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med den tidligere barnevernsjefen.

FO: – Vil slite med rekrutteringen

– Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden - ansvaret ligger hos kommuneledelsen.

Det sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen.

Hun forteller at de allerede hører at ansatte i barnevernet i andre kommuner trues med lignende søksmål.

- Nå håper jeg vi kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe – at alle barn vokser opp i trygge omgivelser, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.
- Nå håper jeg vi kan bruke tiden på det som virkelig betyr noe – at alle barn vokser opp i trygge omgivelser, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. Foto: FO

– Mange av vår medlemmer var bekymret for at dette skulle bli en ny standard i arbeidslivet. Men en slik arbeidsgiverpolitikk vil det ikke overraske meg om Samnanger vil slite med å rekruttere til eget barnevern fremover, sier Kvisvik.

– Barna er glemt

– Eldens rapport peker på at systemet i dag pulveriserer ansvar. Er det vanskelig å plassere skyld i barnevernet?

– Jeg skjønner at flere kan synes det er vanskelig å plassere skyld. Vi har hele tiden sagt at ansvaret ligger hos kommunepolitikerne selv, det er også slik vi leser konklusjonen fra Elden, sier, Kvisvik.

Forbundslederen mener det ikke har kommet noe godt ut av Samnanger-saken.

– Kommunen har brukt skattebetalernes penger på et søksmålsprosjekt som ikke bærer frem, men viktigst av alt har barna i barnevernet blitt glemt oppi det hele.

Stort engasjement

Engasjementet rundt Samnanger-sakene har vært svært stort, og blusset for alvor opp i Facebookgruppen «Heia Ordfører Knut Harald Frøland». Støttegruppen har over 4600 medlemmer, langt mer enn innbyggertallet i den lille kommunen.

WAKE UP: Støttedemonstrasjon for kommunestyre i Samnanger i midten av juni.
WAKE UP: Støttedemonstrasjon for kommunestyre i Samnanger i midten av juni. Foto: Ole Enes Ebbesen /TV 2

Da kommunestyret i juni skulle vurdere å sende saken videre til advokat John Christian Elden møtte rundt 50 mennesker - fra hele landet - opp utenfor kommunestyresalen.

Brøt med Bergen

I midten av juni vedtok Samnanger å bryte barnevernsamarbeidet med Bergen kommune, blant annet etter at plasstillitsvalgt i barnevernet fortalte at flere ansatte vurderte å slutte av frykt for massiv jakt på syndebukker.

Bergen overtok barnevernstjenesten til Samnanger i 2016, etter en rekke grove saker.

– Nå skal kommunen bruke denne lærdommen til å bygge opp et eget barnevern, og sikre oss et eget kontrollorgan. Denne saken har vist at tingretten og fylkesnemnden ikke holder, sier Frøland.

HARDE KAMPER: Samnanger-saken skapte store splittelser i kommunestyret.
HARDE KAMPER: Samnanger-saken skapte store splittelser i kommunestyret. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Barnevernet er svært lukket og krevende å forholde seg til, og samtidig en utrolig viktig organisasjon i samfunnet. Men man kan ikke sitte i mørket - uten å få vite noe - og samtidig ha det øverste ansvaret.

Usikker

Han understreker også at kommunen kan gå videre med søksmålet, men at dette ville vært kostbart og komplisert.

– Utfallet av et slik søksmål er svært usikkert. Nå tror jeg det er lurt at kommunestyret blir enige om å runde av.

– Er dette et tap for flertallet i kommunestyret?

– På ingen måte. Flertallet ønsket å gå grundig inn i dette. Vi sa aldri at man ønsker å gå til søksmål mot barnevernslederen, men at overtrampene i disse sakene var så grove at det var riktig å vurdere det.

Relatert