Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen
Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og Nicolai Tangen Foto: Håkon Mosvold Larsen

Eksperter:

Så mye koster det å sparke Tangen

Styret i Oljefondet trenger ikke frykte et stort søksmål om de bryter arbeidsavtalen med Nicolai Tangen, mener eksperter. De mener uansett at pengene ikke blir det viktigste.

Risikerer Statens pensjonsfond Utland et gigantsøksmål fra Nicolai Tangen, dersom de bryter arbeidsavtalen og sparker ham fra jobben som oljefondssjef?

Neppe, skal vi tro headhunter Jan Petter Halvorsen, som er partner i Head4More.

– Heldigvis er norsk rett ganske anstendige i utmålingene av erstatningsbeløp. Vi har ikke amerikanske tilstander i Norge, sier Halvorsen.

– Men etter norsk rett skal en erstatning, hvis det er berettiget, beregnes etter estimert tap, og det kan beløpe seg til titalls millioner kroner.

Gode jobbmuligheter

Førsteamanuensis Aleksander Skjønberg Næss ved rettsvitenskaplig institutt på BI, legger seg enda lavere i sin vurdering.

– Hvis det er slik at det er en usaklig oppsigelse, vil det dreie seg om en erstatning for et økonomisk tap, og i den situasjonen har han plikt til å begrense tapet sitt, sier Skjønberg Næss. Vanligvis må man da søke på nye stillinger, og i Tangens tilfelle er det antageligvis gode muligheter for dette, så da kan man ikke forvente at det blir dekket et tap over lang tid.

Pengene ikke det viktigste

I følge arbeidsavtalen med oljefondet har Nicolai Tangen en årslønn på 6,65 millioner. Dette er trolig en brøkdel av hva en mann som Tangen er verd, så en eventuell erstatning har liten økonomisk betydning.

– Hvis det viser seg at det er endrede politiske rammebetingelser som gjør at vilkårene for en tilsetting ikke er til stede, vil jeg tro at det setter arbeidsgiveren i et lys der han faktisk må beklage, eller i hvert fall gjøre kandidaten skadesløs, sier headhunter Jan Petter Halvorsen, og da er det ikke pengene som blir avgjørende.

– Nei, det må være at Tangen kommer ut av hele den prosessen som en anstendig leder, som kan jobben teknisk sett, men der rammebetingelsene mellom det regimet han kom fra, og det regimet han skal tiltre, ikke gikk i hop.

Relatert