Økokrim-aksjonen ble gjennomført med bakgrunn i en anmeldelse fra Nav.
Økokrim-aksjonen ble gjennomført med bakgrunn i en anmeldelse fra Nav. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Økokrim har siktet flere personer for millionbedrageri av koronastøtte

Flere personer er pågrepet og siktet for grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet i en koordinert aksjon Økokrim gjennomførte tirsdag.

Aksjonen ble gjennomført med bakgrunn i en anmeldelse fra Nav. I forbindelse med aksjonen ble det foretatt ransakelser flere steder og beslaglagt verdigjenstander. En person er også etterlyst.

– I denne saken har vi samarbeidet tett med Oslo politidistrikt. Vi har også fått bistand fra Sørøst og Sørvest politidistrikt, sier politiadvokat Daniel Sollie i Økokrim.

Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nær fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med pandemien.

De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som Nav har etablert for å effektivisere saksbehandlingen.

– Vi har i vår trusselvurdering fremhevet at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle, og at svindel med dagpenger vil kunne øke som følge av koronapandemien, sier Sollie, og fortsetter:

– Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene etterforskes. Ordningen er basert på en særlig tillit, og misbruk av denne tilliten og stønadsordningene er forbrytelser som går ut over fellesskapet.

Økokrim opplyser at de arbeider med flere anmeldelser fra NAV og at de også i disse sakene vil samarbeide med aktuelle politidistrikt.