– «Mommo» ble påført en pinefull død. Det må ikke skje andre!

Barnebarna og datteren til Ingegjerd Slagsvold Hekne (89) angrer på at de stolte på sykehuset og sykehjemmet. Og slår alarm om at alder ikke burde ha noe å si for kvaliteten på helsehjelp i Norge.

– «Mommo» kunne snakke med hvem som helst, og få dem til å føle seg bra. Hun var den beste personen jeg noen gang kommer til å møte. Nå vil vi kjempe for at ikke flere utsettes for uverdig behandling, bare fordi de er blitt gamle. Det var det som skjedde med henne, sier barnebarnet, 23 år gamle Vilde Slagsvold.

– Påført nyresvikt

FORSTÅR IKKE: Barnebarnet Rasmus (23), som er tvillingbroren til Vilde, er rystet over helsevesenet etter å ha fulgt behandlingen mormoren fikk i et halvt år.
FORSTÅR IKKE: Barnebarnet Rasmus (23), som er tvillingbroren til Vilde, er rystet over helsevesenet etter å ha fulgt behandlingen mormoren fikk i et halvt år. Foto: Privat

– Hun ble innlagt med god allmenntilstand og smerter rundt knærne. Og utskrevet med påført nyresvikt. Vi var i et halvt år vitner til at hun måtte lide en langsom og pinefull død på grunn av feil og krenkelser i helsetjenesten, sier datteren, Esther Hélen Slagsvold.

89 år gamle Ingegjerd Slagsvold Hekne ble lagt inn på Hamar sykehus med smerter rundt knærne, der hun hadde proteser. Det ble konstatert infeksjon og etterhvert mistanke om betennelse på hjerteklaffen. Men hun ble gitt for høye doser antibiotika og fikk nyresvikt.

Fylkesmannen har fastslått at doseringen ikke var forsvarlig.

–De gjorde henne dårligere

–Vi stolte på helsevesenet, men de gjorde henne dårligere. Og etter en uke satte de i gang en behandling som ble fatal for henne, uten å si noe til verken henne eller oss, sier Esther Hélen Slagsvold.

– Hun ble bare sittende og hadde forferdelige smerter. Vi måtte bare stå der å se på. Vi visste ikke engang hva som skjedde. Det er det verste man kan forestille seg, sier Vilde.

Hun reagerer sterkt på at bestemoren heller ikke fikk dialysebehandling etter at nyresvikten var oppdaget.

Sykehuset Innlandet vil ikke stille til intervju å svare på TV 2s spørsmål, men viser til Fylkesmannen, som opprettet tilsynssak.

FEIL: Familien forteller at dette bildet er tatt etter at det ble gjort en feil under blodprøvetaking, slik at indre blødninger oppsto og behandling måtte utsettes.
FEIL: Familien forteller at dette bildet er tatt etter at det ble gjort en feil under blodprøvetaking, slik at indre blødninger oppsto og behandling måtte utsettes. Foto: Privat

– Vi tar Fylkesmannens avgjørelse om at det foreligger pliktbrudd på et punkt til etteretning. Ut over det forholder vi oss til at Fylkesmannen ikke har funnet andre kritikkverdige forhold, og har ingen ytterligere kommentarer til saken, skriver divisjonsdirektør Øyvind Graadal i en mail.

Helsevesenet brøt loven

Etter feilbehandlingen forteller familien om en serie alvorlige feil og krenkelser i den lokale helse- og omsorgstjenesten som påførte Ingegjerd store lidelser.

– Vi må bare si ifra. Bestemor takket alle som behandlet henne gjennom hele perioden. For det var sånn hun var. Hjertevarm og snill. I etterkant viser det seg at de egentlig hadde gitt henne opp på grunn av alderen, sier Vilde.

Feilbehandlingen skjedde i 2018 og det tok nær 14 måneder før Fylkesmannen avla sin tilsynsrapport. Det ble konkludert med at Hamar Sykehus ikke ga forsvarlig behandling og brøt spesialisthelsetjenesteloven da de ga Ingegjerd for høye doser antibiotika.

Fylkesmannen framholder også at doseringen ikke ble redusert tilstrekkelig underveis, noe han oppfatter som en systemfeil ved Sykehuset Innlandet.

Også et sykehjem i Stange kommune blir kritisert.

OMSORG: Ingjerd med datteren Esther. De forsøker å finne roen for natten etter det de mener var traumatiserende hendelser på sykehuset.
OMSORG: Ingjerd med datteren Esther. De forsøker å finne roen for natten etter det de mener var traumatiserende hendelser på sykehuset. Foto: Privat

Dit kom hun da hun ble utskrevet fra sykehuset etter noen måneders behandling.

Fikk ikke oksygentilførsel

Hun hadde svært lav puls og det var kjent at hun trengte oksygenbehandling. Men det fikk hun ikke dagen hun ble innlagt, til tross for at familien ba om det. Sykehjemmet hadde heller ikke rutiner for å undersøke pasientene innleggelsesdagen. Fylkesmannen skriver at behandlingen ikke var forsvarlig og i strid med loven.

– Det er det verste jeg har opplevd. Hun fikk ikke puste. Vi måtte bare være sammen med henne og be henne fortsette å puste og holde ut, sier et av de andre tre barnebarna, Rasmus (23).

– Man bebreider seg selv for at man fortsatte å stole på og gi tillit til det lokale helsevesenet. Jeg angrer hver dag på at jeg stolte på dem, sier Vilde.

Stange kommune beklager overfor familien.

– Jeg beklager at vi ikke hadde gode nok rutiner på dette tidspunktet i 2018, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes.

– Men hva har du å si til dette. Hun fikk jo nesten ikke puste?

– Det fikk hun nok, men det er klart at vi skulle hatt bedre rutiner. Det tar vi kritikk på.

Hun opplyser at rutinene er blitt endret etter kritikken fra Fylkesmannen.

Kommunalsjefen i Stange kommune, Tove Nordli Selnes, sier kommunen har tatt klagen fra familen på alvor og endret rutinene for mottak av pasienter ved sykehjemmet.
Kommunalsjefen i Stange kommune, Tove Nordli Selnes, sier kommunen har tatt klagen fra familen på alvor og endret rutinene for mottak av pasienter ved sykehjemmet. Foto: Olav Wold

Aldersdiskriminering

– Det vi så er at det er en holdningskultur, en ukultur i det lokale helsevesen som går på aldersdiskriminering. Når du er syk og gammel nok så skal du dø allikevel. Så; da spiller det ingen rolle hvordan du blir behandlet som menneske? Det er en nedverdigende holdning, framholder datteren, Esther.

Familien har nå klaget saken inn til Helsetilsynet. De mener en serie av krenkelser ikke ble tilstrekkelig behandlet og påtalt av Fylkesmannen i Innlandet.

Dette gjelder både forhold på sykehuset, ved sykehjemmet og i hjemmebasert omsorg i Stange kommune.

Familien viser oss bilder av at pleiere i hjemmetjenesten kastet våtservietter med avføring i bærenettet der Ingegjerd hadde sine private eiendeler. Dette blir kritisert av Fylkesmannen, men betegnes som et uhell som kan skje i en travel hverdag.

FEIL: Her er bilder av bærenettet til Ingegjerd etter at hjemmetjenesten hadde vært på besøk.
FEIL: Her er bilder av bærenettet til Ingegjerd etter at hjemmetjenesten hadde vært på besøk. Foto: Privat

Familien ramser opp forhold de mener krenket moren og bestemoren deres ved sykehjemmet og i hjemmebasert omsorg.

Smertefull død

– Pleierne tråkket ofte på tærne hennes under stell, så hun blødde og fikk skader.

– De snakket gjentatte ganger nedlatende til henne og over hodet hennes.

– Hun ble utsatt for uhygienisk behandling og kroppskrenket av nattevakter under skifte av sengeleie og stell.

Familien forteller også at Ingegjerd fikk en smertefull død i sitt eget hjem og kritiserer lindrende enhet. De hevder at de ikke fulgte epikrisene for hvordan hun skulle behandles, og at de ikke overholdt sterile prosedyrer.

– De kom ikke å ga pleie til henne, men overlot alt til oss pårørende. Det ble heller ikke sørget for at hun fikk smertelindring. Til tross for at hun ble dårlig av morfin og hadde sagt ifra om at hun ikke ønsket det, var det det hun ble gitt. Dermed fikk hun umenneskelige påkjenninger i sine siste dager, forteller datteren.

– Jeg forstår ikke at det er mulig og det er ikke til å holde ut at det skulle bli slik, fortsetter hun.

STÅR SAMMEN: Her spiller Vilde piano, noe også Ingegjerd var veldig glad i. De forteller at de var hos henne og støttet opp så godt de kunne det siste halve året.
STÅR SAMMEN: Her spiller Vilde piano, noe også Ingegjerd var veldig glad i. De forteller at de var hos henne og støttet opp så godt de kunne det siste halve året. Foto: Olav Wold

– Hva har kommunen å si til dette?

– Først og fremst at jeg synes det er veldig leit at det er blitt opplevd på den måten. Og så må jeg tilføye at det ikke er slik at vi kjenner oss igjen i alle beskrivelser, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes.

– Er dere flere eldre som utsettes for slik behandling?

– Det har jeg ingen grunn til å tro. Vi har ingen andre saker som tyder på det.

Mener sykehuset sviktet Ingegjerd

Også under oppholdene på sykehuset som feilbehandlet henne, skjedde det i følge familien en serie krenkelser.

– Sykehuset brukte studenter i behandlingen av Ingegjerd, mot avdødes og familiens vilje, noe de forteller førte til krenkelser.

– Hun ble utsatt for mindre og mindre omsorgsfull pleie ved innleggelsene. Og fikk kontaktsår på grunn av manglende stell.

– Hun ble presset ned 10 kg i vekt på 7 dager, etter å ha blitt feilmedisinert med antibiotika.

– Hun opplevde flere tilfeller av såkalt indre drukning fordi hun måtte vente, noen ganger i flere dager, på hjelp på grunn av væskeansamling i lungene.

– Hun ble påført sykehusinfeksjoner på grunn av manglende smittevern.

TV 2 har har framlagt disse forholdene for sykehuset, men de ønsker ikke å kommentere enkeltpåstander.

Sykehuset avviser

Det er på det rene at Fylkesmannen frikjenner sykehuset for bruken av studenter og at flere andre forhold ikke er behandlet.

– Vi har etter gjennomlesning av pasientjournalen ikke funnet grunnlag for å utvide tilsynssaken til også å omfatte andre klagegrunner, skriver Fylkesmannen.

Det er kun doseringene av antibiotika som kritiseres. Dette er en av årsakene til at familien har sendt saken til Helsetilsynet.

Sykehuset avviser deler av kritikken i sitt tilsvar til Fylkesmannen. Blant annet framholdes det at pasienten og de pårørende er blitt løpende informert om behandlingsforløpet. Også om at antibiotikabruken påvirket nyrefunksjonen i negativ retning.

HOLDT MOTET OPPE: Til tross for et langt opphold på sykehuset og feilmedisinering ga Ingegjerd aldri opp. Det var ikke kroppen som sviktet henne, men lokalt helsevesen, sier datteren.
HOLDT MOTET OPPE: Til tross for et langt opphold på sykehuset og feilmedisinering ga Ingegjerd aldri opp. Det var ikke kroppen som sviktet henne, men lokalt helsevesen, sier datteren. Foto: Privat

– Mors lidelser blir bagatellisert. Hun ble påført en for tidlig død. Kroppen viste tegn til bedring. Hvem hadde rett til å frata henne muligheten til å leve?, spør datteren Esther Hélen Slagsvold.

Pasientombudet i Innlandet støtter familien som slår alarm om helsevesenets behandling av de som er eldre.

Flere dødsfall på grunn av svikt

– Vi har i løpet av et år flere saker med tragiske utfall og dødsfall som følge av svikt i helse- og omsorgstjenestene. Man kan stille spørsmål om dette handler om mer enn helsepersonellet bare der og da. Det handler om ressurser, prioriteringer og kompetanse, sier pasientombud Tom Østhagen.

De tre barnebarna og datteren til Ingegjerd forteller historien fordi de vil avverge at flere eldre utsettes for krenkelser og uverdig behandling.

– Det er mormors sin styrke som gjør at vi kan sitte her. Hun snakker gjennom oss på en måte. Det må skje en endring. Hennes smerte skal være ikke være forgjeves sier Vilde.