I disse områdene anbefales munnbind på fulle busser og tog

Fredag kom regjeringen med nye anbefalinger om bruk av munnbind.

De siste ukene har man sett en økning i koronasmitte flere steder i Norge. Torsdag kunne Folkehelseinstituttet (FHI) melde at det etter flere uker med stabilt lave tall, har vært en økning i antall meldte smittetilfeller de tre siste ukene.

Helseminister Bent Høie.
Helseminister Bent Høie. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB Scanpix

Fredag holdt regjeringen sin ukentlige pressekonferanse om koronasituasjonen. På forhånd har det vært ventet at munnbind ville bli et tema.

Nå anbefaler regjeringen munnbind på fulle busser og tog i noen områder.

Fra mandag anbefales folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold å bruke munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Han legger til at avstand beskytter langt bedre enn munnbind. Den beskyttende effekten av munnbind er ifølge helseministeren anslått å være 40 prosent, mens minst én meters avstand er anslått å redusere risikoen med 80 prosent.

– Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier han.

Forskjellige typer

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

– Du kan bruke engangsmunnbind eller tøymunnbind, enten hjemmesydde eller kjøpte. Tøymunnbind kan vaskes og brukes flere ganger, og vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ enn medisinske munnbind som må kastes etter en gangs bruk, sier Høie.

Helsedirektoratet vil gå ut med informasjon til befolkningen om riktig bruk av munnbind.

– De har også lagt ut en oppskrift på hvordan man kan sy munnbind selv, sier helseministeren.

Effekten av munnbind

Bjørn Gunnar Iversen ved FHI, som har jobbet med effektstudier av munnbind, forteller om det som kalles «numbers needed to mask». Det handler om hvor mange som trenger munnbind for å forhindre ett tilfelle.

– I den smittesituasjonen som Oslo er i nå, med cirka 25 tilfeller per 100.000 innbyggere, har vi estimert at 30.000 må gå med munnbind i en hel uke for å hindre ett tilfelle, sier han.

– Det er et grovt estimat og kan sikkert ettergås, men det gir en indikasjon på hvor viktig munnbind er, legger han til.

Iversen sier at jo lavere smitten er i landet, jo dårligere effekt kan man si at munnbind bil ha fordi langt flere må bruke dem. Er det veldig mye smitte i samfunnet, vil det være langt færre som trenger å bruke munnbind.

– For Norge som helhet før sommeren sa vi at 200.000 må bruke munnbind for å hindre ett tilfelle, sier han.

  • Helsedirektoratet anbefaler på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen i landet at det for en tidsbegrenset periode på 14 dager, fra og med mandag 17. august 2020, benyttes munnbind på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion.
  • Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer.
  • Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.
  • Munnbind bør være av typen kirurgisk munnbind, eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.
  • Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
  • Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.
  • For pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.
  • I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås

Kilde: Regjeringen

Gjelder fra mandag

Anbefalingen om bruk av munnbind ved trengsel på offentlig transport i Oslo kommune og i bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold gjelder i første omgang fra mandag 17. august og to uker fremover.

Anbefalingen gjelder ikke barn eller på skolen.

– Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold (Indre Østfold kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune) er på vei til å bli kategorisert til å ha økende smittepress hvis ikke situasjonen der raskt kommer under kontroll, sier Høie.

Oppfordringen om hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid for å redusere faren for smittespredning i rushtiden gjelder fortsatt.

– Dette er også viktig for å gi plass til dem som er helt avhengig av kollektivtransport for å komme seg på skole eller jobb. Jeg er glad for at mange arbeidsgivere og arbeidstakere følger oppfordringen, sier han.

Helseministeren understreker at munnbind først og fremst beskytter andre fra å bli smittet av den som går med munnbind.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under fredagens pressekonferanse.
Helsedirektør Bjørn Guldvog under fredagens pressekonferanse. Foto: /NTB Scanpix

Gjennomgår informasjon

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det er noen tilfeller der de anbefaler å alltid bruke munnbind som et smittebegrensende tiltak under hele pandemiens varighet.

– Det første er personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 som må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjoner eller til teststasjon. Det andre er under reise fra flyplass eller eventuelt togknutepunkt hvor man har kommet hjem etter utenlandsreise og har karanteneplikt. Da skal man bruke munnbind helt til man er på stedet hvor man skal gjennomføre karantenen, sier han, og fortsetter:

– Det tredje er pårørende som ikke kan holde minst én meters avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom når denne har behov for pleie eller omsorg. Det siste er for arbeidstakere som jobber i nær kontakt med andre der man ikke kan unngå ansikt-til-ansikt-kontakt og er tettere enn én meter.

Guldvog vedkjenner at det kan være vanskelig for folk å forstå hvordan de skal forholde seg til all informasjonen som kommer fra myndighetene om korona.

– Vi må forenkle og tydeliggjøre råd, forskrifter og retningslinjer og anbefalinger slik at de er enklere å etterleve. Vi forstår at det kan være komplisert, sier Guldvog.

Guldvog bekrefter at de nå vil ta en gjennomgang sammen med Folkehelseinstituttet.

Honnør til fadderne

Justisminister Monica Mæland sier at vi nå står midt i en kritisk tid i bekjempelsen av koronaviruset.

– Mange har snakket om fadderukene de siste dagene. La meg benytte anledningen til å gi honnør til flinke faddere og studenter som har brukt de siste dagene på å endre planene sine og rette seg etter nye råd og anbefalinger, sier hun.

Mange er også opptatt av politiets håndtering, og justisministeren understreker at vi ikke har et smittevernpoliti i Norge.

– Politidirektøren har varslet at politiet nå vil slå hardere ned på ordensforstyrrelser som også bryter smittevernreglene, sier hun.

Blant annet gjelder dette drikking på offentlig sted og fester som forstyrrer natteroen.

– Når det er sagt er den aller viktigste politiet gjør, å være til stede og drive forebygging, sier hun.

Økning

Natt til fredag viste tall fra FHI at det er meldt om 68 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Oslo har hatt det høyeste antall smittede personer per 100.000 innbyggere i uke 31 og 32 samlet, med 24,2.

Totalt 58 kommuner meldte om smittetilfeller i uke 32.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at de vurderer at det er høy risiko for nye lokale utbrudd av covid-19, men lav risiko for nasjonal oppblussing.

Utfordringen er å slå ned de lokale utbruddene før det sprer seg til å bli regionalt, ifølge Vold.

I forrige uke ble over 40.000 testet for koronaviruset. Det er ny rekord, ifølge helseministeren.

– I forrige uke ble mer enn 40.000 personer testet for koronaviruset. Det er det høyeste antallet i løpet av noen uke tidligere, sier han.

Ifølge Høie tilsvarer antallet som ble testet i forrige uke, 0,76 prosent av befolkningen.

Helseministeren forteller at EU-kommisjonen har inngått en avtale om Oxford-vaksinen.

– Dette er en av vaksinekandidatene som har kommet lengst. Denne avtalen er en viktig avtale for vaksinestrategien, sier han.