UTVIDES: Den mye omdiskuterte permitteringsordningen utvides ut året.
UTVIDES: Den mye omdiskuterte permitteringsordningen utvides ut året. Foto: Tor Erik Schrøder

Regjeringen utvider permitteringsordningen

Regjeringen innførte i vår en utvidet permitteringsordning som følge av koronapandemien, men denne løper ut i oktober. Nå blir denne utvidet.

Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav. Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår. For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned.

Regjeringen nå besluttet å utvide denne ordningen, får TV 2 bekreftet.

Ifølge VG innføres ordningen 1. november, og vil vare til 30. juni neste år.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til avisen.

Aktørene fornøyde

Representanter fra LO og NHO var i møte med regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner så sent som onsdag, og torsdag kom altså med nyheten om at ordningen utvides.

Organisasjonene har presset regjeringen siden mars om å utvide ordningen.

Både LO og NHO sier til TV 2 at dette er bra, og at de er fornøyde med denne løsningen.

– Vi varslet før sommeren at vi ville følge situasjonen i arbeidsmarkedet nøye, og komme tilbake i august med en vurdering av behovet for å utvide permitteringsperioden ytterligere. Selv om vi ser lyspunkter i deler av økonomien, er usikkerheten fortsatt så stor at vi nå velger å utvide permitteringsordningen fra 26 til 52 uker fra 1. november, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, sier til TV 2 at dette er en sårt trengt livbøye til alle virksomhetene og deres ansatte som er hardt rammet av koronasituasjonen.

– Ordningen kan gjøre at bedrifter og steder klarer å holde på nøkkelkompetanse til aktiviteten tar seg opp igjen, og de endelig kan drive for fullt igjen, sier Horneland Kristensen.

– Viktig

For næringslivet vil utvidelsen av permitteringsperioden gjøre koronasituasjonen mer håndterbar.

– Dette vil avhjelpe krisen i store deler av næringslivet generelt, og i den hardt rammede reiselivsnæringen spesielt. Mange bedrifter står i fare for å miste viktig kompetanse under koronakrisen. Den utvidede permitteringsperioden kan bøte på det. Det er samtidig viktig at vi fortsetter den nødvendige omstillingen i næringslivet og at bedrifter med vekstmuligheter fortsatt får tilgang på kompetent arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø.

Det er samtidig viktig å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Virksomheter i vekst må få tilgang på nødvendig arbeidskraft.

– Gradvis bedre

I tillegg foreslår regjeringen derfor en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode II vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.

– Arbeidsmarkedet har blitt gradvis bedre siden mai, og antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten. Derfor lytter vi til partene i arbeidslivet og utvider permitteringsordningen, sier Røe Isaksen.

Regjeringen legger til grunn at disse endringene er knyttet til den ekstraordinære situasjonen norsk økonomi nå opplever, og at behovet for utvidet permitteringsperiode er midlertidig.

Konsekvenser for budsjett

Det legges derfor til grunn at maksimal periode med fritak for lønnsplikt og dagpenger under permittering igjen blir 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.