KARANTENE: Terese Barnevik (22) må dele kjøkken og vaskerom med studenter i karantene fra røde land på studentboligen hun bor på i Tromsø. Foto: Privat
KARANTENE: Terese Barnevik (22) må dele kjøkken og vaskerom med studenter i karantene fra røde land på studentboligen hun bor på i Tromsø. Foto: Privat

Terese (22) må bo sammen med studenter i karantene fra «røde» land

Terese Barnevik er bekymret for smitte ettersom hun må dele kjøkken og vaskerom med andre studenter som sitter i karantene etter å ha besøkt land med høy smitte.

Fredag tikket en epost fra Norges arktiske studentsamskipnad inn i innboksen til Terese Barnevik (22). Det var spesielt én ting som satte et støkk i henne.

Ifølge eposten kan studenter som kommer fra røde land gjennomføre den obligatoriske ti dagers karantenen i studentboligen. For Barnevik betyr det at hun kan måtte bo tett på mennesker som nylig har vært i røde land, som har så høy smitte at Utenriksdepartementet fraråder reise dit.

Hun bor i brakkene på Breivika i Tromsø hvor hun deler kjøkken og vaskerom med 22 andre studenter.

– Jeg ble først litt sjokkert, så kjente jeg på frykten for å bli syk. Selv unge mennesker kan få kraftige symptomer på covid-19. Vi har akkurat fått beskjed om at nordmenn ikke skal dra til grønne land engang, og så må jeg bo tett oppe på studenter som er i karantene etter å ha vært i røde, sier Barnevik.

KJØKKEN: Her skal studenter som bor i brakkene på Breivika lage mat. Foto: Privat
KJØKKEN: Her skal studenter som bor i brakkene på Breivika lage mat. Foto: Privat

– I henhold til retningslinjene

I eposten fra studentsamskipnaden formulerer organisasjonen det slik:

«Alle som kommer fra land som er merket/klassifisert som rød/grå skal i karantene ved ankomst til studiestedet».

Videre står det at «Karantenen gjennomføres i beboernes studentbolig på studiestedet, da dette regnes som «egen bolig». De som deler fellesområder/bad, anses som «husstandmedlemmer». Det er altså lovlig å utføre karantenen i Samskipnadens boliger» (uavhengig av boligtype).

VASKEROM: Studentene har også felles vaskerom. Foto: Privat
VASKEROM: Studentene har også felles vaskerom. Foto: Privat

– Vi har jobbet frem gode rutiner for smittevern i alle våre lokaler og boliganlegg, og vi har iverksatt og fulgt opp oppdatert disse siden koronasituasjonen var et faktum i mars. I tillegg følger vi hele tiden med på helsemyndighetenes råd og veiledninger, sier kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo i Norges arktiske studentsamskipnad.

Hun forteller at de har vært i tett dialog med kommuneoverlegen for å tilrettelegge for studiestart i høst.

– Vi har fått bekreftet at det er lovlig og innenfor retningslinjene å tilby de som kommer fra røde land boligen de har fått tildelt som karantenested, sier hun.

AVSTAND: Gangene mellom boligene er for trange til at studentene kan overholde én meters-regelen, forteller Terese Barnevik. Foto: Privat
AVSTAND: Gangene mellom boligene er for trange til at studentene kan overholde én meters-regelen, forteller Terese Barnevik. Foto: Privat

Liten plass

Innenfor retningslinjene eller ei, så beroliger det ikke Terese Barnevik.

Hun bor i brakkene for andre året på rad mens hun studerer ledelse, innovasjon og marked ved Universitetet i Tromsø.

– Vi har veldig liten plass i studentboligene. Gangene er for smale til at vi kan overholde én meters-regelen. Kjøkkenet er lite, så det blir veldig mye press rundt frokost-, lunsj- og middagstider. Vi kommer veldig tett innpå hverandre, forteller hun.

Hun får assosiasjoner til å være på et cruiseskip, hvor trange korridorer og fellesarealer som man deler med mange, gjør at smitten lettere kan spre seg.

For henne er det uforståelig at hun skal bo så tett på mennesker som sitter i karantene, for deretter å gå på skolen, jobb eller reise hjem til bestemor.

– Når man ikke er i karantene har man kontakt med flere mennesker selv om man overholder smittevernreglene. Det kan bli katastrofalt hvis noen blir syke, sier hun.

– Ikke optimalt

– Hva tenker dere om at ordningen får andre studenter til å føle seg utrygge?

– Det er helt klart ikke en optimal situasjon og vi ønsker ikke at dette skal gå utover noen. Samtidig så jobber vi som organisasjon med å tilrettelegge for alle studenter som kommer hit, og da må vi finne løsninger, sier kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo i Norges arktiske studentsamskipnad.

Hun forteller at organisasjonen har innført en rekke tiltak for å overholde smittevernet.

– Vi har økt renholdet, særlig på kjøkken. Vi har også jobbet med å øke bevisstheten til beboerne om at de har et ekstra ansvar og vi sørger for å gi de god informasjon, sier hun.

– Hvordan vurderer dere risikoen for at studenter i karantene smitter andre studenter, som igjen kan ta med seg smitten ut i samfunnet?

– Så lenge vi følger helsemyndighetenes råd og er i dialog med kommuneoverlegen, så gjør vi det vi kan for å legge til rette for en så bra studiestart som mulig, sier Yttermo Reibo.

Studentsamskipnaden har ikke fullstendig oversikt over hvilke nasjonaliteter studentene kommer fra, men forteller at det er flere som kommer fra «røde land». Antallet internasjonale studenter er likevel lavere nå enn før korona, sier organisasjonen.

Ikke egnet for karantene

Ifølge Folkehelseinstituttet er ikke opphold på steder hvor du må dele fasiliteter, som for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken, et egnet karantenested.

– Dette er jo en problemstilling som gjelder for de fleste Universiteter og høyskoler. Dette er studentenes bolig og det finnes ikke noe klart alternativ for dem i forhold til alternativt karantenested, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Derfor har Studentsamskipnad fått i oppdrag å utarbeide klare retningslinjer for gjennomføring av karantene som skal sikre at karantenereglene blir overholdt.

– Vi ser at dette er utfordrende og det blir derfor viktig å være så konkret som mulig og i tillegg sikre god informasjon for at alle skal kunne føle seg trygg og at vi størst mulig grad kan hindre spredning av smitte dersom det skulle oppstå, sier Trandem.

Tromsø kommune hadde møte om karantenesituasjonen til studentene tirsdag og målet er å få retningslinjene på plass så raskt som mulig.

Kan øke smitteeksponering

Kommunen opplyser at situasjonen også har blitt tatt opp i møter med Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet sier at man må finne lokale løsninger, men understreker at det er krav til avstand også i studentboliger og man bør legge til rette for god hygiene som hindrer overføring av smitte.

– Her har hver enkelt et ansvar, og gode løsninger må finnes lokalt mellom studentene og de som eier og administrerer studentboligene. Personer som er i karantene har selv et ansvar for å ha en adferd som minsker risikoen for smitte til andre studenter og dem de bor sammen med, sier fagdirektør og lege Svein Lie i Helsedirektoratet.

Studenter i karantene har nærkontakt med studenter som ikke er det. Hvilke konsekvenser kan det få for smittespredningen i Tromsø?

– Dersom noen av studentene som er karantene viser seg på ha Covid-19, og disse i karantenetiden har levd tett på studenter som ikke er i karantene, så kan det selvsagt øke smitteeksponeringen for de som ikke er i karanten, sier Rørbakken.

Føler seg utrygg

Selv om Studentskipnaden understreker at de har økt renholdet, mener studenten Terese Barnevik at ansvaret til syvende og sist faller på studentene selv.

– Jeg vet av erfaring at alle ikke er like nøye, sier hun.

Hun forteller at flere medelever kjenner på den samme bekymringen. Selv vurderer hun å reise hjem til Rjukan igjen.

– Jeg hadde gledet meg veldig til å begynne på studiene igjen, men nå vurderer jeg faktisk å reise hjem. Jeg føler meg utrygg av å være her og sånn skal det ikke være, sier hun.