SIER NEI TIL SKÅL ETTER 12: Bent Høie og regjeringen innfører et nasjonalt skjenkestopp etter midnatt.
SIER NEI TIL SKÅL ETTER 12: Bent Høie og regjeringen innfører et nasjonalt skjenkestopp etter midnatt. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Notat til regjeringen: FHI vil endre karantenereglene

Dagen før regjeringen satte på bremsen, fikk de et notat fra Folkehelseinstituttet. Der uttrykker FHI stor bekymring rundt karanteneregelverket ved innreise til Norge og kaller det uoversiktlig.

– Reglene om innreisekarantene i covid-19-forskriften er så vanskelige å lese at selv våre jurister strever med å forstå hva som står der, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til TV 2.

BEKYMRET: FHI-overlege Preben Aavitsland.
BEKYMRET: FHI-overlege Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

«Reglene for innreisekarantene er innfløkte med mange unntak. Forskriften er svært vanskelig å lese, kanskje fordi den er lappet på mange ganger».

Det skriver FHI i et notat til regjeringen 6. august.

I notatet var ønsket om å endre karantenereglene ett av fire punkter FHI foreslo av endringer:

«Vi er bekymret for at vanskelig forståelige bestemmelser blir ignorert eller misforstås. Forskriften bør gjennomgås med sikre på forenkling. Kanskje det er mulig å starte på nytt med en helt ny forskrift».

Regjeringen strammet ikke inn på karantenereglene fredag.

Mener unntak uthuler betydningen av karantene

– Vi får veldig mange spørsmål om disse reglene. Vi er redd at vanskelige regler kan bli ignorert eller misforstått. Unntakene er med på å uthule betydningen av innreisekarantene.

Overlegen mener nordmenn nå ikke bør reise utenlands.

– Vi ser helst at folk lar være å reise til utlandet hvis det ikke er strengt nødvendig. De fleste land har nå en verre epidemi enn Norge, og da er det fare for stadig påfyll av nye tilfeller i Norge med hjemvendte turister, sier Aavitsland.

FHI-overlegen sier de ikke detaljert har sett på hvilke unntak de vil fjerne.

– Vi har foreslått en grundig gjennomgang og forenkling av regelverket, sier Aavitsland.

Her er karantenereglene: Slik er unntakene

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til TV 2 at de i dag har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere karantene-reglene i covid-19-forskriften med sikte på å forenkle og forbedre regelverket.

– Regjeringen vil komme tilbake med informasjon om eventuelle endringer som følge av svaret på dette oppdraget, skriver kommunikasjonsavdelingen i departementet.

En rekke unntak

I Covid 19-forskriftene er det en rekke unntak for innreisekarantene. Blant annet kan du reise igjennom et rødt land hvis du:

Reiser i privat kjøretøy eller turbuss på vei til eller fra Norge, ikke overnatter og oppfyller kravene til avstand og god smittehygiene under reise.

Karanteneplikten gjelder ikke for personer som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige som er omfattet av karanteneplikt, mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene og mens de er i arbeid.